Hoeveel AOW krijgt u in 2018 en 2019?

De AOW gaat in 2018 en 2019 omhoog ten opzichte van 2017, zowel per 1 juli 2018 als 1 januari 2019. Hoeveel AOW u in 2018 bruto en netto ontvangt is vooral afhankelijk van de gezinssituatie en van het aantal jaren dat u aan AOW hebt opgebouwd. Misschien krijgt u in 2018 uw eerste AOW, want dat is mogelijk vanaf de leeftijd van 66 jaar, in 2019 is dat weer vier maanden later. Wie al wat langer recht heeft op AOW, heeft misschien ook wel recht op de AOW partnertoeslag.

Lees meer »