Hoeveel AOW krijgt u in 2018 en 2019?


De AOW gaat in 2018 en 2019 omhoog ten opzichte van 2017, zowel per 1 juli 2018 als 1 januari 2019. Hoeveel AOW u in 2018 bruto en netto ontvangt is vooral afhankelijk van de gezinssituatie en van het aantal jaren dat u aan AOW hebt opgebouwd. Misschien krijgt u in 2018 uw eerste AOW, want dat is mogelijk vanaf de leeftijd van 66 jaar, in 2019 is dat weer vier maanden later. Wie al wat langer recht heeft op AOW, heeft misschien ook wel recht op de AOW partnertoeslag.

De AOW in 2018 en 2019

De AOW is gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Dit loon wordt twee keer per jaar aangepast. Eerst per 1 januari 2018, vervolgens per 1 juli 2018 (respectievelijk 2019). De bruto AOW die u zo ontvangt wordt geïndexeerd, als er inflatie is in ons land ziet u dit terug in uw AOW-bedrag. Het kabinet kan hiervan afwijken door iets meer of juist iets minder te compenseren. Op 1 juli 2017 ging de AOW omhoog, in 2018 en 2019is dat weer het geval.

De netto AOW in 2018 en 2019

De bruto AOW is afhankelijk van de vraag of u alleenstaande bent of niet, hoeveel rechten u hebt opgebouwd en of u recht hebt op de AOW-partnertoeslag en ouderenkorting. De netto AOW is ook van allerlei persoonlijke omstandigheden afhankelijk. De Sociale Verzekeringsbank SVB houdt als u dat wilt rekening met de heffingskortingen waarop u recht hebt, maar wellicht hebt u ook aftrekposten inkomstenbelasting die van invloed zijn op wat u aan het einde van het jaar netto zult overhouden. Vaak kan er een beroep worden gedaan op de fiscaal aftrekbare zorgkosten. In dat geval moet u belastingaangifte inkomstenbelasting doen, de SVB doet dit niet voor u.

AOW-partnertoeslag

Hebt u al jaren AOW en is uw partner nog niet AOW-gerechtigd, dan kunt u recht hebben op de AOW-partnertoeslag. Deze toeslag is niet in alle gevallen vervallen, alleen nieuwkomers sinds 2015 kunnen er geen gebruik van maken. Nieuwkomers in 2018 moeten minimaal 66 jaar zijn om hun eerste AOW te kunnen ontvangen. Deze leeftijd loopt verder op omdat de levensverwachting in ons land toeneemt, in 2023 gaat het al om 67 jaar en drie maanden.

AOW en een aanvullend pensioen

Hebt u een aanvullend pensioen, dan moet u zeker belastingaangifte inkomstenbelasting doen. Sommige heffingskortingen waarmee de SVB rekent zijn inkomensafhankelijk en houden geen rekening met de extra inkomsten uit een opgebouwd pensioen. Goed nieuws is dus dat de bruto AOW iets stijgt, het minder goede nieuws is dat u ook in 2018 soms wel erg veel moet doen om al uw (fiscale) rechten binnen te halen.