Hypotheek en hypotheekadvies 2019


Wordt hypotheekadvies in 2019 goedkoper en wat kost dit advies? Online hypotheekadvies, doen of niet? Is een hypotheekadvies verplicht? Een goede hypotheek afsluiten die gunstig voor u is en bij u past? Dit vereist de juiste vragen en antwoorden en vooral een goed hypotheekadvies van een onafhankelijke hypotheekadviseur. Dit advies moet zijn afgestemd op uw inkomen en uw wensen. Maar hoe weet u dan of de tussenpersoon voor het afsluiten van een hypotheek wel het beste product aanbiedt? Controleer het gegeven hypotheekadvies, sluit anders zelf uw hypotheek af. U moet de adviseur sinds 2013 direct betalen. Hebt u genoeg kennis van zaken, sluit dan een hypotheek zonder advies af met een online hypotheekadvies.

Hypotheek en hypotheekadvies

Natuurlijk wilt u weten of het hypotheekadvies, dat u heeft gekregen wel een goed advies is. Toegegeven, het gaat vaak niet om eenvoudige beslissingen en berekeningen, maar u wilt natuurlijk wel goed worden voorgelicht en geadviseerd. Waar moet u dan op letten?

Ik wil geen woekerpolis

De totale checklist hypotheekadvies bevat 10 blokken met vragen over het hypotheek adviesgesprek. Daarbij komen natuurlijk ook aan de orde de vragen over uw persoonlijke situatie, zoals inkomen, gezinssamenstelling en zo verder.

De stappen in een hypotheekgesprek

Voordat een hypotheek wordt afgesloten, moeten in ieder geval de volgende stappen worden doorlopen en door de adviseur toegelicht:

 • Vragen over de persoonlijke situatie;
 • De berekening van hoeveel u kunt lenen;
 • Het hypotheekadvies voor uw situatie;
 • De adviseur vraagt offertes aan en maakt zo nodig zelf offertes;
 • U leest de offertes en krijgt daarvoor minimaal vijf dagen de tijd;
 • U kiest een offerte en tekent deze, wanneer u daarmee tevreden bent;
 • U tekent uiteindelijk de stukken bij een notaris.

Welke provisie berekent mijn adviseur, wat kost een hypotheekadvies?

Sinds 1 januari 2010 is een hypotheekaanbieder verplicht om u te informeren over alle kosten van een hypotheek. Dat wil zeggen de kosten van de hypotheek en de afsluitkosten, plus de kosten die u moet maken om vermogen op te bouwen teneinde de hypotheek later kunnen aflossen. De adviseur drukt dit uit in een geldbedrag en niet alleen in een percentage. Een percentage zegt mensen immers niet altijd zoveel. Een adviseur neemt u veel werk uit handen. De hoogte van de provisie kan per advies en per hypotheekverstrekker anders zijn. Een hypotheekadviseur is dus verplicht om u te laten weten hoe hoog zijn provisie is. Vraag daarnaar. Dat is niet onbelangrijk want er zijn ook hypotheekadviseurs die een deel van de provisie terug geven. U krijgt dan het verschil tussen het voor de adviseur geldende bedrag en dat wat gangbaar is voor de hypotheek terug. Vanaf 2013 geldt een provisieverbod. Ook in 2018 en 2019 dus.

Kosten hypotheekadvies 2019 bij verschillende aanbieders

Enkele banken en tussenpersonen hebben aangekondigd wat een hypotheekadvies in 2019 gaat kosten:

 • ING: 2.100 euro;
 • ABN AMRO: 2.100 euro;
 • SNS bank: 2.195 euro;
 • Tussenpersoon De Hypotheker: € 2.500 en € 3.000;
 • Knab: 1.300 euro;
 • Tussenpersoon Hypotheekvisie: € 2.500 en € 3.000.

Wat zijn mijn inkomsten?

Om te kunnen bepalen hoeveel u kunt lenen moeten ook uw inkomsten bekend zijn. Uw inkomen (en vermogen) kunt u aantonen met documenten als:

 • Een werkgeversverklaring;
 • Indien van toepassing ook de jaarcijfers van de afgelopen jaren van uw bedrijf;
 • Een inkomensverklaring als officiële verklaring van de belastingdienst over een bepaald belastingjaar;
 • Een pensioenoverzicht;
 • Overzicht van uw andere schulden en vermogen.


Denk voor een goede afweging voor de hoogte van de lening en de betaalbaarheid van de hypotheek ook aan:

 • Bepaalde bijzondere uitgaven zoals uitgaven voor alimentatie, kinderopvang, medicijnen of een dure hobby;
 • Uw toekomstig inkomen en eventuele risico’s daarbij;
 • De woonlasten die u maximaal per maand wilt dragen. Ook uw netto woonlasten;
 • Het onderscheid tussen vast inkomen en eventuele variabele bestanddelen;
 • Het in beeld brengen wat er gebeurt als u arbeidsongeschikt of werkloos wordt;
 • Wat de gevolgen kunnen zijn van een voortijdig overlijden (draagkracht, betaalbaarheid, verzekering).

Hypotheek aflossen of niet aflossen?

Aan de orde moet ook komen dat hypotheek op enig moment zal moeten worden afgelost. De adviseur moet aangeven welk risico u op dat punt loopt met bepaalde hypotheken. Wilt u de hypotheek aflossen of hypotheek niet aflossen? Er zijn immers vele soorten van hypotheken. Hij moet die toelichten en u vragen hoeveel vermogen u wilt opbouwen. Bovendien is aan de orde of u vermogen wilt opbouwen door te sparen of via beleggen. En als u vermogen wilt opbouwen met beleggen moet uw beleggingsprofiel bekend zijn: wilt u conservatief beleggen of zeer risicovol. Als de keuze bekend is, moet worden aangegeven welke rendementen er in bepaalde scenario’s kunnen worden behaald, zodat u vooraf goed op de hoogste bent. Sinds 2013 is aflossen gangbaar in verband met de hypotheekrenteaftrek, maar een nieuwe hypotheek mag nog steeds tot 50% van de waarde van de woning aflossingsvrij zijn op voorwaarde dat de hypotheek voor u betaalbaar is.

Hypotheek met variabele rente of vaste rente

De rente die u voor uw variabele of vaste hypotheek betaalt, is zeer bepalend voor uw woonlasten. U kunt vrij kiezen voor een goedkope hypotheek met een vaste of een variabele hypotheekrente die tussentijds zowel kan stijgen als dalen. De adviseur moet u vragen waar uw voorkeur naar uitgaat en voorrekenen wat er gebeurt met de woonlasten als bijvoorbeeld de variabele rente gaat stijgen. Is het dan voor u nog betaalbaar.

Hypotheek en extra verzekeringen

Gegeven de risico’s van overlijden of bijvoorbeeld werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, moet ook aan de orde zijn of u zich wilt verzekeren voor dergelijke omstandigheden, zodat de hypotheek toch betaalbaar blijft. Daarbij moet u ook duidelijk worden gemaakt onder welke omstandigheden deze verzekering wel dan niet uitkeren. Ook de koopsompolis moet, indien aan de orde, worden uitgelegd.

De belastingdienst en een eigen woning

U moet worden uitgelegd welke kosten fiscaal aftrekbaar zijn. Sommige zijn eenmalig aftrekbaar, terwijl de hypotheekrente maximaal 30 jaar aftrekbaar is. Ook de bijleenregeling die geldt wanneer u verhuist naar een andere koopwoning, moet worden uitgelegd en of u bij een verhuizing uw hypotheek onder dezelfde voorwaarden kunt meenemen. Bij nieuwbouw moet natuurlijk de mogelijkheid van een bouwdepot worden verduidelijkt, zodat u weet wat de mogelijkheden zijn.

Slot hypotheekadvies, wat kost dat en is het verplicht?

Let altijd goed op de voorwaarden uit de hypotheekakte. Deze kunnen per aanbieder verschillen en moeten vooraf goed worden uitgelegd. Een hypotheekadvies is niet verplicht. Zorg ook dat u precies weet, wanneer u welke hypotheekrente betaalt en wanneer en onder welke voorwaarden de hypotheek kan worden overgesloten. De adviseur moet u de productinformatie van de hypotheek geven en duidelijk maken waarom de door hem geadviseerde hypotheek het beste bij uw persoonlijke situatie past. Wordt zo wegwijs in hypotheken.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.