Particuliere erfpacht 2018 en 2019, nieuwe criteria


Voor een huis met particuliere erfpacht kan het in 2017, 2018 en 2019 moeilijker om een hypotheek te krijgen. Dit wordt langzamerhand anders volgens de banken. Ook met een particuliere erfpacht kan door de nieuwe criteria 2012 een hypotheek worden afgesloten, maar of dat lukt? Tot voor kort was een hypotheek afsluiten voor een huis met particuliere erfpacht nauwelijks meer mogelijk. Wat zijn die nieuwe regels en criteria voor een hypotheek? Ook het kopen met de erfpacht van Duokoop is een vorm van particuliere erfpacht.

Particuliere erfpacht met hypotheek is extra lastig

In Nederland staan tienduizenden woningen op grond van particulieren die de grond aan de koper van een huis verpachten. U kunt dan denken aan particuliere erfpacht bij kerken, universiteiten, boeren en Staatsbosbeheer. In de praktijk blijken de contracten die met deze particulieren zijn gesloten niet erg duidelijk, onzeker en vaak duur te zijn. In een tijd waarin banken terughoudend zijn met het verstrekken van hypotheken, waren deze woningen met particuliere erfpacht nauwelijks met een hypotheek te financieren. Alle huizen met particuliere erfpacht werden over één kam geschoren. Een ongewenste situatie dus voor tienduizenden Nederlanders.

Criteria particuliere erfpacht 2012 - 2017, 2018 en 2019, nieuwe regels

Om hier wat aan te doen hebben de banken gezamenlijk onder de koepel van de Vereniging van Banken NVB criteria opgesteld waaraan een particulier erfpachtcontract volgens de banken moet voldoen. Als een bestaand contract aan deze criteria voldoet is ook het huis op deze grond in principe te financieren. Deze eisen zijn ingegaan vanaf november 2011 in voor bestaande contracten. Voor nieuwe contracten zullen nog criteria worden opgesteld die hiervan kunnen afwijken Voor alle contracten van vóór 1 april 2012 vragen banken om een notariële opinie.

Looptijd van het erfpachtrecht

Onderscheid wordt gemaakt tussen erfpachtrechten van vóór 1-1-1992 en die uit de periode 1-1-1992 en 1-4-2012. Een bank zal een contract van vóór 1-1-1992 extra bestuderen, omdat toen de rechten van de erfpachter groter waren dan sindsdien het geval is. Zo kan met een dergelijk contract de erfpachter de erfpacht eenvoudiger opzeggen. De banken willen zekerheid en zitten niet te wachten op onzekere afspraken. Als u een erfpachtcontract hebt van na 1 januari 1992 dat bovendien niet tijdelijk is, is er voor een bank geen reden om op deze gronden een hypotheek te weigeren.

Canon en canonaanpassing

In alle gevallen zal de bank ook bekijken of de gevraagde vergoeding voor de erfpacht redelijk is, gegeven de waarde van de grond. Uit het contract moet duidelijk worden wat de actuele canon is en wat de verwachte lastenontwikkeling wordt ook als de canon in de loop tijd wordt aangepast. Als er een jaarlijkse index wordt gebruikt, moet duidelijk zijn welke dat is en hoe die wordt toegepast. Bovendien moet de hoogte aan de aanpassing voor de bank aanvaardbaar zijn.

Geen verplichting tot koop van de grond

Sommige erfpachtcontracten verplichten de pachter om de grond na enige tijd te kopen wat tot extra lasten leidt. De bank zal bij de verplichting tot koop afzien van financiering.

Eenzijdig andere erfpachtvoorwaarden afdwingbaar

De bank zal ook de voorwaarde dat de eigenaar de erfpachtvoorwaarden eenzijdig mag veranderen als belemmering voor het verstrekken van een hypotheek zien.

Materiële aantasting genotsrecht is niet toegestaan

De erfpacht moet zodanig zijn dat de pachter de grond mag gebruiken alsof het zijn eigendom, zonder beperkingen van het genotsrecht.

Slot criteria particuliere erfpacht 2017, 2018 en 2019

Al deze criteria zijn bedoeld om onzekerheden weg te nemen en duidelijk te krijgen wat de lasten voor de koper met particuliere erfpacht in de praktijk zullen zijn. Nogal wat contracten voor erfpacht zullen niet aan deze eisen voldoen. Wanneer dat wel het geval is, hoeft het afsluiten van een hypotheek niet langer een probleem te zijn.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.