Aftrekposten belasting 2017 en 2018


Wat zijn de fiscale aftrekposten belasting 2017 en 2018 voor particulieren? Dat is belangrijk voor uw belastingaangifte inkomstenbelasting in 2018, maar ook voor uw loonheffing en teruggave inkomstenbelasting gedurende het jaar 2018. Let op box 1 en box 3 van de inkomstenbelasting. Bekijk ook digitaal of u moet bijbetalen of niet, zodat u weet waar u aan toe bent. Vergelijkbare aftrekposten gelden ook voor 2019.

Belastingaangifte 2016, 2017 en 2018 particulieren

Particulieren hebben vooral te maken met box 1 en box 3 van de inkomstenbelasting. Dit zijn de posten die te maken hebben met wonen en werk, maar ook uw vermogen in spaargeld of beleggingen in box 3. U verdient dus het meeste terug van de Belastingdienst als u daar de grootste aftrekposten weet te boeken. De belangrijkste aftrekposten van de belasting 2017 en 2018 worden voor u op een rij gezet.

Aftrekposten 2017 en aftrekposten 2018 in box 1, inkomen uit wonen en werk

In de categorie wonen en werk, box 1 van de inkomstenbelasting, zijn de volgende aftrekposten de belangrijkste:

 • Hypotheekrente, rente op een lening die is aangegaan ter financiering van een verbouwing, de erfpachtcanon, de vooruitbetaalde hypotheekrente en een eventuele boeterente.
 • Eenmalige kosten bij de aankoop van een woning, zoals weergegeven in fiscale aftrekposten eigen woning 2017 en 2018.
 • Aftrek ziektekosten, de specifieke zorgkosten.
 • Partneralimentatie.
 • Studiekosten.
 • Giften aan ANBI.
 • Reiskosten openbaar vervoer bij regelmatig woon-werkverkeer van maximaal € 425 bij een afstand tussen de 10 en 15 km en € 1989 bij 80 km en meer.
 • Premie lijfrente bij een pensioentekort.

Aftrekbare specifieke zorgkosten belastingaangifte 2017 en 2018

U mag de uitgaven aftrekken voor de kosten van zorg van u en uw gezin voor zover ze niet door een instantie vergoed worden. Denk aan de vergoedingen door de gemeente in het kader van de WMO of de vergoedingen vanuit een zorgverzekering. Ook het verplicht eigen risico is niet aftrekbaar. De volgende aftrekposten komen wel in aanmerking voor aftrek:

 • Genees- en heelkundige hulp door arts, specialist, fysiotherapeut;
 • Voorgeschreven medicijnen;
 • Bepaalde hulpmiddelen om beter te kunnen bewegen, zoals steunzolen. Een rolstoel is sinds 2014 niet meer aftrekbaar;
 • Kosten van vervoer, zoals reiskosten naar een huisarts of ziekenhuis;
 • Een voorgeschreven dieet;
 • Extra gezinshulp;
 • Extra kleding en beddengoed;
 • Reiskosten ziekenbezoek.

De meeste posten spreken wel voor zich. Waar u wel op moet letten is dat er per persoon een drempel geldt die op uw inkomen is gebaseerd. Als u in 2018 minder dan ruim 7.647 euro verdient per persoon is de drempel een vast bedrag van 131 euro. Anders bedraagt de drempel 1,65% van inkomen en boven de € 40.619 zelfs € 670 + 5,75% van uw inkomen. Met een fiscale partner wordt het drempelbedrag verdubbeld. Bij het dieet is het zo dat de Belastingdienst een lijst bijhoudt van wat wel en wat niet vergoed wordt:

Uitgaven voor levensonderhoud kinderen jonger dan 21 jaar is vervallen in 2015, geen aftrek kinderalimentatie meer

In geval van een kind of kinderen jonger dan 21 jaar dat niet in eigen levensonderhoud kan voorzien, bestond tot 2015 de aftrekpost kosten levensonderhoud kind. Deze aftrek is in 2015 vervallen, zie het artikel aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2015 afgeschaft.

Studiekosten aftrekken

Wie een studie volgt gericht op zijn loopbaan en meer dan 250 euro aan studiekosten heeft kan die studiekosten aftrekken. Daarbij gelden nog twee kanttekeningen:

 • De kosten zijn aftrekbaar bij wie de uitgaven doet en de studie volgt. Dus als de ouders voor de zoon of dochter betalen, vervalt deze aftrekpost.
 • Als er studiefinanciering is, zijn de verplichte studiekosten minus studiebeurs minus 250 euro aftrekbaar voor wie onder het oude stelsel van studiefinanciering valt (niet de studievoorschotten): aftrek studiekosten 2018.

Aftrekbare giften 2017 en 2018

Verwar een gift niet met een schenking. Een schenking is niet aftrekbaar, maar een gift kan dat wel zijn. De giften kunnen eenmalig zijn, maar ook periodiek. Een gift aan een ANBI is fiscaal aftrekbaar.

Alimentatie als aftrekpost

De partneralimentatie is bij de betaler fiscaal aftrekbaar. Dat zijn de periodieke betalingen en een eventuele afkoopsom. Als uw ex in het voormalige huis blijft wonen, mag u uw aandeel in het eigenwoningforfait van dat huis als aftrekpost opvoeren. De alimentatie aan uw kinderen is niet aftrekbaar.

Aftrekposten in box 3, spaargeld, beleggen en vermogen

Het spaargeld en vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting kent gemiddeld een belastingheffing van 1,2%. Per persoon is in 2018 30.000 euro vrijgesteld van heffing. In 2017 bedraagt dit heffingsvrije vermogen 25.000 euro. Vele zaken worden zo door deze vervanger van de vroegere vermogensbelasting belast, zoals uw beleggingen, uw tweede huis, spaargeld beleggingsverzekeringen en spaarverzekeringen. Houdt daarom met genoemde aftrekposten rekening. Een extra aftrekpost om uw heffingsvrije vermogen te verhogen doet zich voor als u een lening hebt lopen dat niet dient ter financiering van uw huis. In dat geval mag de lening als het bedraagt meer bedraagt dan de drempel van € 3.000 aftrekken van uw spaargeld en vermogen.

Aftrekposten verdelen met uw partner

Als u fiscale partners hebt, doet u er goed aan om te bekijken hoe u uw aftrekposten het beste onderling kunt verdelen. Wie het meeste van u beiden verdient heeft ook het meeste baat bij een hoge aftrekpost. Regelmatig lukt het met het schuiven van aftrekposten dat de ene partner geen belasting meer betaalt en de ander relatief weinig. Ook de vrijstelling bij sparen en vermogen mag u naar uw partner overhevelen.

Loonbelasting 2017 en 2018 te hoog

Doordat de werkgever niet met uw aftrekposten rekening houdt, kunt u te veel belasting en premies betalen. Vraag dan het teveel betaalde zo snel mogelijk terug van de Belastingdienst en wacht niet tot 2019. U kunt de Belastingdienst vragen maandelijks een bedrag terug te storten. Let er wel op dat u niet teveel vraagt, want dan zult u op een later moment weer moeten bijbetalen.

Slot aftrekposten belastingaangifte 2017 en 2018 voor particulieren

Loop de aftrekposten altijd nauwkeurig na en laat u adviseren wanneer de situatie minder duidelijk is. Aftrekposten kunnen u veel geld opleveren. Bekijk ook altijd of in de belastingaangifte met alle heffingskortingen is rekening gehouden waarop u recht hebt. De digitale versie geeft u inzicht in wat u aan belasting moet betalen of terug kunt krijgen.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.