Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2017


In 2017 zijn niet alle zorgkosten fiscaal aftrekbaar, welke nog wel en hoe berekent u die aftrek? Voor velen zijn de specifieke zorgkosten een belangrijke aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting. Toch krijgt u niet alles van uw buitengewone lasten door het gebruik van medicijnen, tandartskosten, ziekenhuisbezoek, hulpmiddelen, een gehoorapparaat en andere zorg via de Belastingdienst terug. Voor de chronisch zieken zijn er in 2017 wel nog volop fiscale mogelijkheden om een deel van de bijzondere zorgkosten van de Belastingdienst terug te krijgen. Ook in 2017 zijn er een aantal wijzigingen. Waarop hebt u nog recht?

Niet alle specifieke zorgkosten en bijzondere ziektekosten zijn in 2017 aftrekbaar, enkele voorwaarden voor de aftrekbaarheid

Bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting komt u de post aftrek zorgkosten tegen. Daarvan kunt u gebruik maken als u bijzondere zorgkosten en ziektekosten hebt voor uzelf, uw fiscale partner en uw kinderen tot 27 jaar als ze zelf de zorgkosten niet kunnen betalen, een ernstig gehandicapt kind ouder dan 27 jaar of een ander die deel uitmaakt van uw huishouding (ouders, een broer of zus die bij u woont en afhankelijk is van uw zorg). De kosten worden aftrekbaar in het belastingjaar waarin ze betaald zijn. Maar niet alles is aftrekbaar, enkele voorwaarden zijn:

 • De gemaakte kosten houden verband met een ziekte of invaliditeit.
 • Alleen aftrekbaar kunnen zijn de gemaakte kosten zijn voor het deel waarvoor u geen vergoeding hebt gekregen via de verzekeraar of een andere instelling of regeling zoals de bijzondere bijstand of WMO. Maar let op, met een vergoeding van het Centraal Administratiekantoor (CAK) voor uw zorgkosten als chronisch zieke of gehandicapte, een tegemoetkoming van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) in verband met arbeidsongeschiktheid of de tegemoetkoming specifieke zorgkosten van de Belastingdienst hoeft u geen rekening te houden.
 • De kosten zijn alleen aftrekbaar voor het deel waarin ze hoger zijn dan het drempelbedrag voor de specifieke zorgkosten (zie de tabellen hierna).
 • De kosten vallen niet onder het verplicht eigen risico. Wordt u bijvoorbeeld behandeld in een ziekenhuis, dan valt hiervan 385 euro onder het verplicht eigen risico en dat deel is niet aftrekbaar.

Wat is nog meer niet aan specifieke zorgkosten aftrekbaar in 2017?

Niet meer aftrekbaar voor de inkomstenbelasting zijn verder de volgende zorgkosten:

 • Uw verplicht eigen risico en uw vrijwillig eigen risico voor uw zorgverzekering, uw zorgpremie 2017.
 • Uw wettelijke eigen bijdrage voor het CAK
 • De hulpmiddelen ter ondersteuning van uw gezichtsvermogen, zoals lenzen of een bril. Ook de contactlensvloeistof is niet aftrekbaar. Ook het laten laseren van een oog ter vervanging van een bril is niet aftrekbaar, een blindengeleidehond bijvoorbeeld is dat wel.
 • Een aanpassing aan uw woning in verband met ziekte of invaliditeit (traplift).
 • Een rollator, een looprek, krukken, een loophulp met drie of vier poten, elleboogkruk, okselkruk of onderarmschaalkruk, gipssteun.
 • Een scootmobiel of rolstoel.
 • De energie- en verwarmingskosten van de woning.
 • De meerprijs die u betaalt voor specifieke voorkeuren (kleur, materiaal).
 • Cosmetische ingrepen en plastische chirurgie die niet per se medisch noodzakelijk zijn. Wel aftrekbaar zijn in 2017 de operatie van het bovenooglid als u daardoor nauwelijks nog kunt zien, een borstprothese bij vrouwen en transvrouwen die geen borstgroei hebben en een medisch noodzakelijke besnijdenis.
 • Uitgaven voor de geestelijke gezondheidszorg voor iemand die jonger is dan 18 jaar.
 • Kosten van dyslexiezorg voor een persoon die jonger is dan 18 jaar.
 • Een combinatietest voor prenatale screening als er geen sprake is van medische indicatie.

Wat kunt u opvoeren in de aftrekpost specifieke zorgkosten 2017?

Voordat u denkt dat er niets meer aftrekbaar is, het tegendeel is waar. Aftrekbaar zijn nog steeds:

 • De gemaakte kosten van behandeling voor geneeskundige en heelkundige hulp. Denk aan de behandelingskosten en verpleegkosten in een ziekenhuis, door uw huisarts, een tandarts of een specialist, de kosten van verpleging, fysiotherapie.
 • Alle zorg van een arts en de zorg op voorschrift en onder begeleiding van een arts. Ook paramedische behandelingen, acupunctuur, revalidatie, logopedie, homeopathie of chiropraxie.
 • Medicijnen die zijn voorgeschreven door een arts. Let wel, uitgaven ter voorkoming van een ziekte zijn niet aftrekbaar, die ter behandeling van een ziekte wel.
 • Hulpmiddelen zoals een prothese of prothesen, een kunstgebit, steunzolen, een blindenstok, een aanpassing aan de computer in verband met slecht zicht, een dyslexiepakket, een stomadouche, het onderhoud, de reparatie en verzekering van de toegestane hulpmiddelen, een gedeelte van de kosten voor een gehoorapparaat (namelijk het deel dat u zelf hebt betaald omdat u een meerprijs moest betalen).
 • Vervoerskosten. Dan gaat het om de werkelijke kosten van vervoer naar een arts of ziekenhuis voor uzelf van een persoon die tot uw huishouden behoort (niet de parkeergelden).
 • Kosten van ambulancevervoer minus het deel dat ten laste is van uw eigen risico.
 • Uw kosten van vervoer als u iemand in een ziekenhuis bezoekt, € 0,19 per km. Aan de aftrek voor deze kosten van ziekenhuisbezoek zijn wel extra voorwaarden verbonden.
 • De extra kosten van vervoer door een ziekte of handicap, exclusief de diensten die onder de WMO vallen.
 • De kosten van een medisch noodzakelijk dieet uit de dieetlijst van de Belastingdienst.
 • Gezinshulp voor zover boven het drempelbedrag voor gezinshulp.
 • De kosten die u door een ziekte, invaliditeit of handicap maakt voor extra kleding en beddengoed. Een vast bedrag is aftrekbaar van 300 euro. Maakt u meer kosten dan moet u dat aantonen en is een vergoeding tot 750 euro mogelijk.

Verhoging specifieke zorgkosten 2017 betekent dat u meer geld terug krijgt

Als uw inkomen niet hoger is dan niet hoger is dan € 33.857 mag u het bedrag aan aftrekbare specifieke zorgkosten nog eens verhogen met 40 tot 113%. Uw leeftijd bepaalt de hoogte van dit bijtellingspercentage:

 • Met 40% als u op 1 januari 2017 nog geen recht hebt op AOW.
 • Met 113% als u of uw fiscale partner op 1 januari wel recht heeft op AOW.

Hoe hoog is de drempel voor de aftrekpost zorgkosten en de gezinshulp?

Er zijn twee inkomensafhankelijke drempels waarmee u te maken kunt krijgen, de inkomensdrempel voor gezinshulp (als u die gebruikt) en de drempel specifieke zorgkosten. Voor 2017 zien die er als volgt uit (voorlopige cijfers):

Tabel 1. Drempel gezinshulp 2017, drempelinkomen:

Uw inkomenDrempel 2017tot € 31.0240van € 31.024 tot € 46.5361% van het gezamenlijke inkomenvan € 46.536 tot € 62.0412% van het gezamenlijke inkomen€ 62.041 en hoger3% van het gezamenlijke inkomen


Aftrekbaar is het aan gezinshulp uitgegeven bedrag minus de drempel.

Tabel 2. Drempelbedrag aftrek specifieke zorgkosten 2017, als u alleenstaande bent

Uw drempelinkomenDrempel 2017tot en met € 7.563€ 128van € 7.563 tot en met € 40.2961,65%, minimale drempel bedraagt € 128meer dan € 40.296€ 665 + 5,75% van het extra drempelinkomen

Tabel 3. Drempel specifieke zorgkosten 2017, dit bij een gezamenlijk inkomen van u en uw fiscale partner

Drempelinkomen voor beide partnersDrempel 2017tot en met € 15.126€ 258van € 15.126 tot en met € 40.2961,65%, minimale drempel is € 256meer dan € 40.296€ 665 + 5,75% van het extra drempelinkomen

Hoe bereken ik nu mijn aftrek ziektekosten?

U telt de aftrekbare ziekte kosten op en verhoogt die met 40 tot 113%, afhankelijk van uw leeftijd. Vervolgens vermindert u het totale bedrag met de drempel die in uw geval geldt. Het saldo is het aftrekbare bedrag voor de zorgkosten 2017, de fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten.

Hoe krijg ik mijn geld terug?

U kunt zowel bij uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting als de belastingaangifte inkomstenbelasting de aftrekpost voor de zorgkosten opvoeren. Hoeveel u van dit bedrag terugkrijgt is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en de belasting die u betaalt. Valt uw inkomen in de belastingschijf met 52% dan krijgt u 52% procent terug van de aftrek die in die belastingschijf valt. U kunt dus ook alleen maar geld terugkrijgen als u ook belastingaangifte doet.

Conclusie aftrekpost specifieke zorgkosten 2017

Het is vaak een hele berekening en uitzoekpartij om alle aftrekbare zorgkosten op een rij te zetten. Maar maak van deze aftrekpost gebruik als u er recht op hebt en bewaar de bonnen en rekeningen goed. De bezuinigingen leiden ertoe dat vooral chronisch zieken en gehandicapten nog een belangrijk deel van de zorgkosten terug kunnen krijgen.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.