Schenking 2018: vrijstelling eigen woning ruim 100.000 euro


De schenkingsvrijstelling eigen woning wordt in 2018 verder verhoogd en verruimd, dit maal naar een belastingvrije schenking van 100.800 euro, ruim de 100.000 euro uit 2017. Dit maakt het mogelijk om uw schulden op de eigen woning ook in 2018 versneld belastingvrij terug te betalen. Ook uw restschuld kunt u boetevrij betalen. Dat betekent dat in potentie ieder kind dat van papa of mama een schenking ontvangt van 100.800 euro en daarmee een eigen woning koopt of de hypotheek aflost, onder voorwaarden geen belasting over de ontvangen schenking hoeft te betalen. Hopelijk werken ook de banken mee aan deze nieuwe maatregel met verruimde schenkingsvrijstellingen. Als de schenking in 2018 is gegeven voor een verbouwing, hebt u tot en met 31 december 2020 (voor 1 januari 2021) de tijd voor uw renovatie. Of koop in 2017 een huis en los de hypotheek voor een deel af met een schenking in 2018. Er is ook een overgangsrecht.

Schenkingsvrijstelling eigen woning: belastingvrij 100.800 euro schenken

Al een paar jaar wil het kabinet stimuleren dat een schenking ook wordt besteed aan de aflossing van de hypotheek of de aankoop van een eigen woning. De schenkingsvrijstelling kan in die gevallen oplopen tot ruim 53.000 euro als een ouder een kind geld schenkt. Maar daar is nu een schepje bovenop gedaan. Vanaf 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling verruimd naar 100.000 euro. Die verruiming betreft volgens de Miljoenennota niet alleen uw eigen kind dat jonger is dan 40 jaar, u mag ook een ander jonger dan 40 jaar 100.000 euro belastingvrij schenken. Deze verruiming zal u goed van pas komen als u een kind, kleinkind of een ander naast familielid met een schenking wilt helpen. In 2018 komt dit bedrag door de indexatie uit op 100.800 euro belastingvrij. En dat is aantrekkelijk, u helpt de ander op twee manieren:

  • Deze is geen schenkingsbelasting verschuldigd.
  • De hypotheek wordt lager en daarmee de maandelijkse lasten.


En u helpt uzelf omdat u dan minder belasting in box 3 van de inkomstenbelasting betaalt: hoeveel belasting op vermogen in 2017 en 2018?

De vrijstellingen bij een schenking vanaf 1 januari 2018, belastingvrij schenken

Daarmee zijn de volgende vijf vrijgestelde en dus belastingvrije schenkingen mogelijk:

  • 100.800 euro als het geld voor de eigen woning is bedoeld, dit aan uw eigen kind jonger dan 40 jaar of een ander die tussen de 18 en 40 jaar oud is.
  • 25.731 euro van een ouder aan een kind zonder dat bepaald is hoe het geld wordt besteed. Voorwaarde is de leeftijd (jonger dan veertig jaar).
  • 53.602 euro voor dure studie of opleiding.
  • 5.363 euro aan een kind, zonder voorwaarden.
  • 2.1247 euro aan iedereen, zonder beperking in de besteding van het geld (geen apart doel).

Verruiming schenkingsvrijstellingen geldt ook voor de restschuld

Dat de extra vrijstelling bij een schenking tot een ton voor iedereen (ook uw kind) geldt tot veertig jaar is wel bijzonder, maar dan moet het geld door de ontvanger van de schenking wel in een eigen woning worden gestoken. U kunt dan denken aan extra aflossing aan de bank, het afsluiten van een lagere hypotheek bij de aankoop van een woning, het verbeteren van een woning of klushuis, of het betalen van de restschuld op een woning. Nog een voorwaarde is dat er een beroep moet worden gedaan op de extra vrijstelling, deze vrijstelling niet al in 2014 een keer is benut, de schenking aantoonbaar is en dat aantoonbaar is dat uw kind of kleinkind het geld ook echt voor het eigen huis hebben gebruikt en niet om ervan op vakantie te gaan. Het is een onvoorwaardelijke schenking waarbij de vrijstelling niet telt als achteraf blijkt dat het geld niet aan een eigen woning is besteed.

Overgangsregeling 2015 en 2016, het overgangsrecht

Moet u dan wachten tot 2018? Neen ook in 2017 was er een grote vrijstelling (100.000 euro) en wie al in 2016 wilde schenken kon van het overgangsrecht gebruik maken. Wacht u wel tot 2018, dan is gewoon 100.800 euro mogelijk. De eenmalig verhoogde vrijstelling is toepasbaar als u een kind hebt jonger dan 40 jaar of als de partner nog jonger is dan 40 jaar. Hebt u in 2017 een begin gemaakt met het schenken van een deel van de 100.000 euro dan mag u dit bedrag in 2018 verder volmaken met een volgende schenking.

Waarom belastingvrij schenken in 2018?

Het kabinet Rutte 2 sloot een akkoord over een andere vermogensrendementsheffing in 2017 waarbij de kleine spaarder in 2017 minder vermogensbelasting betaalt en de grotere spaarder meer belasting moet betalen. Onderdeel van de deal was dan dat de VVD dan zijn zin krijgt op het punt van meer belastingvrij schenken zolang de schenking wordt gebruikt voor de aankoop of verbetering van een woning in 2017 dan wel de aflossing van de hypotheekschuld of restschuld. Deze regeling wordt in 2018 voortgezet, het bedrag is zelfs iets hoger geworden door de indexatie (aanpassing aan de inflatie).

Conclusie: ook boetevrij aflossen mogelijk maken tot een ton in 2018

Wordt ook boetevrij aflossen vanaf 2018 mogelijk? Waarschijnlijk niet, in veel gevallen zal het zo zijn dat maar tot 10 of 20% boetevrij kan worden afgelost. Daarom is het wel fijn dat u tot 2021 hebt om de schenking uit 2018 te besteden, zo kunt u immers ook de aflossing spreiden in de tijd


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.