Aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2015 afgeschaft


De aftrekpost kosten levensonderhoud kind is afgeschaft in 2015. Tot 2015 kon u elk kwartaal een forfaitair bedrag aftrekken voor uw kind of kinderen. De kantonrechter hield tot 2015 ook met deze fiscale aftrek rekening om te bepalen hoeveel alimentatie u kunt betalen. Wat zijn de gevolgen voor uw aangifte inkomstenbelasting 2015 en 2016, uw kind en uw toeslagen. Kunt u de kinderalimentatie hierdoor zelf verminderen? U gaat er immers ook op achteruit.

Hoe groot is de aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2015?

De fiscale aftrekpost kosten levensonderhoud kind is altijd als een steun in de rug van ouders bedoeld geweest, omdat het levensonderhoud van kinderen een dure zaak is. Voor kinderen tot 18 jaar kon in 2014 zo nog in de meeste gevallen 290 euro per kind per kwartaal worden afgetrokken, 870 euro per jaar. Dat wilde niet zeggen dat alle kosten werden vergoed, maar het scheelde wel degelijk belasting. Deze aftrekpost was zo gemeengoed geworden dat de kantonrechter bij de vaststelling van de kinderalimentatie zelf al met deze belastingteruggave rekening hield. In 2015 bestaat deze belastingteruggave niet meer. Terwijl de kosten van levensonderhoud gewoon doorgaan, vergoedt de Belastingdienst daarvan dus ook niets meer.

Er wordt al jaren op de aftrekpost kosten levensonderhoud kind bezuinigd

Het stopzetten van de fiscale aftrek komt niet geheel als een verrassing. Het is in lijn met een ontwikkeling die gaande was en toen er door de kredietcrisis fors moest worden bezuinigd, sneuvelde ook deze aftrek. In 2011 was er nog de aftrekpost kosten levensonderhoud kind voor kinderen tot 30 jaar. Dat werd in 2012 al beperkt tot de kinderen tot 21 jaar. Tot 2014 was een aftrek van 415 euro per kind per kwartaal gebruikelijk, in 2014 werd dat het lagere bedrag van 290 euro per kwartaal en in 2015 is het helemaal afgelopen met deze aftrek.

Gevolgen voor de ouders van de afschaffing aftrekpost kosten levensonderhoud kind in 2015

Als u recht had op deze aftrek, is het directe gevolg van het verdwijnen van de aftrek kosten levensonderhoud kind dat u in 2015 meer belasting gaat betalen. Dat merkt u straks bij uw belastingaangifte inkomstenbelasting in het voorjaar van 2016. Of u voelt dit al in 2015 als u recht hebt op een maandelijkse vermindering van belasting via de voorlopige aanslag inkomstenbelasting. U krijgt dan maandelijks minder geld van de Belastingdienst terug. Tegelijkertijd wordt uw belastbaar inkomen of toetsingsinkomen 2015 hoger dan in 2014 het geval was. Dat kan betekenen dat u minder zorgtoeslag of huurtoeslag in 2015 zult ontvangen en in sommige gevallen helemaal geen recht meer zult hebben op deze fiscale toeslagen. Als bij de berekening van uw toeslagen niet met deze verandering in inkomen is rekening gehouden, loopt u het risico dat u straks een deel van de toeslagen moet terug betalen. Tot slot kan een hoger inkomen problemen geven bij het vinden van een huurhuis, omdat die bij een hoger inkomen niet beschikbaar is. Of het kan zijn dat u juist meer huur gaat betalen omdat huurstijgingen inmiddels ook al inkomensafhankelijk zijn.

Gevolgen voor de kinderalimentatie

Als u kinderalimentatie betaalt, is het directe gevolg dat de kinderbijslag u netto meer geld gaat kosten. Het bruto bedrag verandert door het afschaffen van de aftrekpost niet automatisch, u mag het ook niet zelf zomaar verminderen. De alimentatie is immers door de kantonrechter vastgesteld en zolang uw kind nog minderjarig is, is de kantonrechter ook de aangewezen persoon om eventueel een nieuw bedrag op te leggen. De route naar de kantonrechter kost echter ook geld en dan moet nog maar worden afgewacht of het afschaffen van de aftrekpost voldoende aanleiding voor de rechtbank is om het bedrag van de kinderalimentatie aan te passen. De kosten van het kind zijn immers niet lager geworden. Het wordt wat eenvoudiger als de ex zeer begripvol is en zelf ook akkoord gaat met een lager bedrag, maar zo zal het in de praktijk in veel gevallen toch niet gaan.

Gevolgen voor het kind

Een kind en de ex ondervinden de gevolgen als de kinderalimentatie wordt verlaagd. Een studerend kind met studiefinanciering zal minder kunnen lenen omdat het inkomen van de ouders waaraan getoetst wordt hoger uitvalt. De noodzaak tot bijverdienen zal groter worden.

Conclusie afschaffing aftrekpost kosten levensonderhoud kind 2015 en 2016

Het afschaffen van de aftrekpost is een directe bezuiniging voor de overheid. Er komt meer belastinggeld binnen en het bedrag aan toeslagen kan lager uitvallen. Voor de overheid is dit een eenvoudige ingreep, voor de ouders en de kinderen die het aangaat, heeft dit vervelende gevolgen. Ook de rechtspraak zal waarschijnlijk een extra werkdruk ondervinden, omdat zij die al langer kinderalimentatie betalen dat mede doen op basis van een regeling die in 2015 en 2016 niet meer bestaat en ertoe leidt dat de netto last onbedoeld een stuk hoger is geworden. Buiten de Belastingdienst zal dan ook bijna niemand het schrappen van deze aftrekpost rechtvaardig vinden.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.