Bijtelling auto 2016 en 2017 (leaseauto)


De auto van de zaak, uw leaseauto, wordt duurder in 2016 en de leaseauto 2017 tot 2020, omdat de bijtelling 2016 en vanaf 2017 omhoog gaat voor uw leaseauto. In de meeste gevallen zal dat ook voor uw auto van de zaak gaan gelden, zo staat in de Autobrief 2. Staatssecretaris Wiebes ziet de belastinginkomsten dalen en vindt het systeem van de autobelasting te ingewikkeld geworden. Dat betekent in 2016 en 2017 een versimpeling, maar wel eentje die u geld gaat kosten als u niet een volledig elektrische auto rijdt of een auto die ultra zuinig is. Het is het leaseplan van autoclubs, milieuclubs en de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB geworden. Zie hier de wijzigingen.

Bijtelling auto van de zaak wordt duurder in 2016 als u geen elektrische auto rijdt

Het is geen geheim dat het kabinet en een groot deel van het parlement de belastingen in ons land willen hervormen en vereenvoudigen. Maar de wijzigingen in de inkomstenbelasting met als belangrijke bron het rapport van Van Dijkhuizen, zullen in 2016 nog niet rond zijn en dan nog lang niet zijn doorgevoerd. Tegelijkertijd is merkbaar dat de autobelastingen inmiddels door allerlei stimulerende maatregelen teruglopen. Tot slot is het systeem van autobelastingen ingewikkeld geworden. Nu kan met een hervorming van de autobelastingen worden gewacht zodat die wordt ingevoerd op het tijdstip dat de systematiek van de inkomstenbelasting is gewijzigd, maar dan is het nog een tijdje wachten. Staatssecretaris Wiebes wil niet zo lang wachten. Hij wil de de nulemissie auto extra stimuleren en moet daarvoor belastinggeld vrijmaken. Daarom zullen al in 2016 enkele tarieven van de bijtelling van de auto veranderen. Veel meer dan een verschuiving is het nog niet. Verdere wijzigingen kunnen dan in 2017 en latere jaren worden doorgevoerd. Zie ook hierna.

Wat wordt de bijtelling voor uw leaseauto in 2016?

In 2014 hebben we nog vijf categorieën voor de bijtelling van de auto, waarbij de uitstoot van de hoeveelheid CO2 bepalend is voor de bijtelling. Voor de belastingen zal ook in 2016 de CO2-uitstoot bepalend blijven. Sterker nog, de eisen die worden gesteld aan de uitstoot en zuinigheid van uw auto van de zaak worden aangescherpt:

Bijtelling auto 2016, belasting auto van de zaak in 2016, leaseauto 2016

 

Benzine of gas:

7% bijtelling

14% bijtelling

20% bijtelling

25% bijtelling

Diesel:

7% bijtelling

14% bijtelling

20% bijtelling

25% bijtelling

2016

co2-uitstoot in gram/km:

alleen voor de volledig elektrische auto (nulemissie)

1-50

51-79

>80

co2-uitstoot in gram/km:

nulemissie

1-50

1-83

>83

Vergeleken met 2015 betekent dit dat:

  • Een verdere aanscherping van de CO2-grenzen. Vooral het aantal auto's dat in de 25% bijtelling terecht komt zal fors toenemen in 2016.
  • Voor de nulemissie auto’s blijft een voordeel gelden (7% in plaats van de voorgenomen 14%) wat in lijn is met de gemaakte afspraken in het SER-energieakkoord tot 2018.

 

Onderstaande tabel verduidelijkt dit:

Bijtelling auto van de zaak 2015

Benzine of gas:

7% bijtelling

14% bijtelling

20% bijtelling

25% bijtelling

Diesel:

7% bijtelling 

14% bijtelling

20% bijtelling

25% bijtelling

co2-uitstoot in gram/kmt:

meer dan 0 en tot 51

51-82

83-110

>110

co2-uitstoot in gram/km:

meer dan 0 tot 51

51-82

83-110

>110

Nieuw leaseplan voor 2016

Overigens is na veel kritiek op dit voorstel gewerkt aan een bijstelling van het plan. Eerst door de coalitie zelf met een tussencategorie van 18% en 22% ter vervanging van de 20% bijtelling. Maar waarschijnlijk wordt het het voorstel van enkele maatschappelijke organisaties uit de autobranche, milieu en werkgevers. Dit leaseplan voor de bijtelling van de auto van de zaak is als volgt en op 3 november 2014 naar de Kamer gestuurd:

Bijtelling auto 2016, belasting auto van de zaak in 2016, leaseauto 2016, leaseplan 3 november 2014

 

Benzine of gas:

4% bijtelling

15% bijtelling

21% bijtelling

25% bijtelling

Diesel:

4% bijtelling 

15% bijtelling

21% bijtelling

25% bijtelling

2016

co2-uitstoot in gram/km:

alleen voor de volledig elektrische auto (nulemissie)

1-50

51-106

>106

co2-uitstoot in gram/km:

nulemissie

1-50

51-106

>106

Let wel, deze nieuwe grenzen voor de CO2- uitstoot en de tarieven gelden voor alle auto’s van de zaak waarvan het kenteken op of na 1 januari 2016 voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister. Voor de eerder geregistreerde auto's verandert er niets. Immers deze wagens behouden voor een periode van zestig maanden gerekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op die waarin het kenteken voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister, hun bestaande tarieven.

De zuinige auto profiteert nog steeds

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de bijtelling voor de volledig elektrische auto, kenteken 2016, omhoog zou gaan. Met de nieuwe voorstellen gaat dat tarief naar 4%. Het mes snijdt zo aan twee kanten. De elektrische auto blijft voordelig, wat ook goed is voor het milieu. Tegelijkertijd gaan andere auto's meer belasting betalen zodat de schatkist er niet op achteruit gaat. De meer vervuilende leaseauto gaat vanaf 2016 dus meer betalen om het stimuleren van de elektrische auto in stand te kunnen houden. De eigenaar van een elektrische auto van de zaak blijft goedkoop auto rijden. Zo verwacht men in 2020 circa 200.000 elektrische auto’s op de Nederlandse wegen.

Hogere bijtelling hybride auto's 2017

Belangenorganisaties in de autowereld (ANWB, de BOVAG, Natuur & Milieu en de RAI Vereniging) stellen aan staatssecretaris Wiebes van Financiën, een andere bijtelling auto van de zaak in 2017 voor. Het is ze te ingewikkeld geworden. Het plan ziet er als volgt uit:

  • Nog maar twee bijtellingstarieven: 7 procent voor volledig elektrische auto's en 20 of 21 procent voor alle andere auto's.
  • De korting op de motorrijtuigenbelasting voor volledig elektrische wagens blijft bestaan in 2017.
  • Er komt een stimuleringsfonds van 250 miljoen per jaar.
  • De bpm op nieuwe auto's wordt geleidelijk afgeschaft.


Dan zien de tarieven er als volgt uit in 2017:

Bijtelling auto van de zaak en leaseauto 2015, 2016, 2017:

 

de volledig elektrische auto

de hybride auto

de benzine- en dieselauto's

2015

4 procent

7 procent

14, 20 en 25 procent

2016

4 procent

15 procent

21 en 25 procent

2017, voorstel belangenorganisaties

7 procent

20 of 21 procent

20 of 21 procent

Coalitiepartijen VVD en PvdA eens over de plannen auto in de periode 2017 tot en met 2020

Over de volgende punten is ook de coalitie het op 18 juni 2015 eens geworden:

  • Alleen de volledig elektrische auto’s tot een catalogusprijs van € 50.000 hebben 4% bijtelling, alle andere auto’s 22 procent bijtelling. Ze behouden de vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting mrb en de bpm.
  • Oude diesels zonder roetfilter betalen meer wegenbelasting betalen met vanaf 2019 een extra toeslag van enkele honderden euro’s.
  • De bpm daalt en wordt geleidelijk verlaagd, vanaf 2017 met 12 procent.
  • De motorrijtuigenbelasting wordt met 2 procent verlaagd.


Dit akkoord lijkt overigens sterk op het voorstel van de belangenorganisaties.

Autobrief 2, bijtelling auto 2016, leaseauto 2017, 2018, 2019, 2020

Autobrief II bevestigt de plannen van het kabinet voor uw auto:

Bijtelling auto 2016, 2017-2020, autobrief:

Co2 emissie auto

Nulemissie

1-50 gram/km

51-106 gram/km

> 106 gram/km

2016

4%

15%

21%

25%

2017

4%

22%

22%

22%

2018

4%

22%

22%

22%

2019

4%

22%

22%

22%

2020

4%

22%

22%

22%


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.