Aftrek studiekosten 2018 en 2019 en scholingsuitgaven


In 2017, 2018 en 2019 kunnen studiekosten en scholingsuitgaven nog fiscaal aftrekbaar zijn, in 2020 niet meer. Stel uw studie dus niet uit, maar haal hem naar voren. Wat zijn de voorwaarden om via deze belastingaftrek geld van de Belastingdienst te krijgen voor uw studie en scholing? De aftrek studiekosten en scholingsuitgaven staat onder druk, maar in 2017, 2018 en 2019 kunt u wellicht nog van deze aftrek gebruik maken. Hebt u recht op studiefinanciering met studievoorschot, dan wordt het waarschijnlijk een ander verhaal. Het regeerakkoord van Rutte 3 spreekt over de invoering van een individuele leerrekening.

Aftrekbare studiekosten en scholingsuitgaven 2017 en 2018

De verplichte kosten voor uw studie en scholing kunnen alleen aftrekbaar zijn als u de uitgaven doet voor uw loopbaan of beroep. Dit kunnen de uitgaven voor uzelf zijn of voor uw fiscale partner. De eis dat het een opleiding moet zijn voor uw (toekomstige) baan is een harde eis, het mag niet gaan om een hobby of een opleiding waarin u zomaar interesse hebt. En zo zijn er meer voorwaarden:

  • De kosten moeten op u of uw partner drukken. Dat wil zeggen dat als een ander de kosten betaalt, er voor dat deel geen aftrek is.
  • Het leertraject dat u volgt is onder begeleiding en toezicht van een leraar.
  • Omdat de drempel 250 euro bedraagt, moeten uw scholingsuitgaven meer dan 250 euro in een jaar bedragen. Het maximale bedrag dat in 2017 en 2018 in aanmerking komt is € 15.000.
  • Onder de verplichte studiekosten die aftrekbaar zijn kunnen vallen het te betalen cursusgeld, examengeld, lesgeld, collegegeld, instellingscollegegeld. Ook aftrekbaar zijn de verplichte boeken en readers, verplichte leermiddelen en dingen die u tijdens de opleiding en studie moeten beschermen. Dat kunnen zijn een veiligheidsbril, kappersspullen (een schaar, schort, handschoenen), beschermende kleding, een, verfspullen, timmerspullen, een helm, veiligheidsschoenen met een stalen neus en dergelijke. Grotere investeringen zoals de aanschaf van een muziekinstrument is in een paar jaar tijd aftrekbaar, daarbij rekening houdend met de restwaarde na drie jaar.
  • Kosten EVC-procedures.
  • Aftrekbaar zijn de kosten van uw promotie, publicatie proefschrift, organisatie van het proces van de promotie.
  • Kosten EVC-procedures.

Mijn werkgever betaalt de kosten van mijn studie

Als uw werkgever uw opleiding betaalt, drukken de kosten niet op u en is er dus geen aftrek. Op het moment dat u voortijdig vertrekt bij uw werkgever en de studiekosten moet terugbetalen, kan er weer wel een aftrekpost ontstaan. Voor uw werkgever zijn de opleidingskosten meestal zakelijke kosten die aftrekbaar zijn. Ook wie ondernemer is en een opleiding volgt kan zo zijn zakelijke kosten opvoeren.

Welke studiekosten zijn in 2017 en 2018 niet aftrekbaar?

Niet aftrekbaar is de aangeschafte pc of laptop. Niet aftrekbaar zijn de verblijfkosten of ziektekosten. Niet aftrekbaar zijn uw reiskosten of de rente op een studielening. Niet aftrekbaar zijn uw kosten van levensonderhoud.

Ik heb recht op studiefinanciering (studievoorschot), heb ik dan de aftrek voor mijn studiekosten?

Wie recht heeft op studiefinanciering heeft geen recht meer op de aftrek voor studiekosten en scholingsuitgaven. Uitzondering hierop kan nog een student zijn die onder het oude stelsel van studiefinanciering studeerde en in 2017 of 2018 van DUO verneemt dat de studiefinanciering geen gift is geworden maar een lening.

Drempel bij de berekening van de aftrekpost

U telt al uw verplichte studiekosten op, haalt daar de vergoedingen vanaf en tot slot ook de drempel van 250 euro. De rest, voor zover u geen recht hebt op studiefinanciering is, is uw aftrekpost. Hoeveel u van uw aftrek terugkrijgt van de fiscus hangt af van uw inkomen. Uw aftrekpost kan bij gebrek aan voldoende inkomen ook nog een jaar doorschuiven.

Aftrek studiekosten 2019 verdwijnt nog niet, is doorgeschoven naar 2020

Het kabinetsvoornemen van Rutte 2 om dat per 1 januari 2018 de aftrekpost studiekosten en scholingsuitgaven af te schaffen is eerst doorgeschoven naar 2019 en met de Miljoenennota 2019 (Prinsjesdag 2018) naar het jaar 2020. Met het nieuwe stelsel van studiefinanciering werd al sterk bezuinigd op deze aftrekpost en eigenlijk wil het kabinet er helemaal vanaf. Deze bezuiniging wordt onderbouwd met een studie van het Centraal Planbureau (CPB-notitie 1 juli 2016, Evaluatie aftrekpost scholingsuitgaven) die de regeling te weinig effectief en doelmatig vindt. Bovendien zou het fiscale voordeel vooral terecht komen bij de hogere inkomens en mensen die ook zonder fiscale steun hun opleiding wel zouden volgen. In de plaats van de fiscale aftrek komen er scholingsvouchers, een individuele leerrekening en wordt op de regeling 100 miljoen bezuinigd. De student zonder studiefinanciering is hiervan duidelijk de klos.

Conclusie aftrek studiekosten 2017, 2018 en 2019

Het jaar 2019 lijkt het laatste jaar te worden dat de aftrekpost voor uw studiekosten en scholingsuitgaven nog bestaat. In 2020 is deze fiscale regeling er waarschijnlijk niet meer. Iedereen die meent recht te hebben op een belastingteruggave, doet er goed aan om de mogelijkheden van deze studieaftrek te bekijken en als u in 2020 een studie wilt volgen, kunt u dat waarschijnlijk beter in 2018 of 2019 gaan doen en dus de studie naar voren halen, met belastingaftrek wel te verstaan.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.