Inkomstenbelasting 2017 & belastingtarieven en schijven


Wat zijn de tarieven inkomstenbelasting 2017, met de bijbehorende belastingschijven 2017 en de heffingskortingen. Op welke heffingskortingen hebt u recht in 2017? Als u dat weet, weet u ook of uw loonstrookje er in 2017 op vooruit gaat. In veel gevallen zal dat zo zijn. Door een andere vermogensbelasting zal de bijtelling bij uw inkomen lager zijn, wat weer belasting scheelt. Ouderen zullen weinig last hebben van de ouderenkorting die in 2016 nog eenmalig werd verhoogd en in 2017 wordt verhoogd naar 1292 euro. Hoeveel loonbelasting gaat u betalen in 2017 als u 65+ bent?

Belastingschijven, belastingtarieven inkomstenbelasting 2017, loonstrookje 2017

De grote belastingverlaging van 5 miljard euro vindt plaats in 2016. Voor 2017 is er een lichte stijging van de belastingtarieven in de tweede en derde schijf. Een volgend kabinet zal verder op zoek moeten gaan naar mogelijkheden om het belastingstelsel te vereenvoudigen, een complex vraagstuk dat niet eenvoudig op te lossen is. In 2017 is het belastIngtarief in de tweede schijf gelijk aan 40,80% (was in 2016 nog 40,4%) als u nog geen recht hebt op AOW en anders aan 22,9% (was 22,5%). De derde schijf gaat naar een tarief van 40,8% (was 40,4%. De algemene heffingskorting en de arbeidskorting vallen iets hoger uit dan in 2016 het geval was (stand Miljoenennota 2017):

Tarieven inkomstenbelasting 2017, belasting en belastingschijven ib en loonheffing, niet AOW-gerechtigd in 2017, niet 65+:

hoogte verzamelinkomen

-

€ 19.982

€ 33.791

€ 67.072

maar uw inkomen is niet hoger dan

€ 19.982

€ 33.791

€ 67.072

-

welk belastingtarief

36,55%

40,8%

40,8%

52%

Tarieven inkomstenbelasting 2017, belasting en belastingschijven ib en loonheffing, recht op AOW in 2017 en geboren voor 1 januari 1946:

hoogte inkomen

-

€ 19.982

€ 34.130

€ 67.072

maar uw inkomen is niet hoger
dan

€ 19.982

€ 34.130

€ 67.072

-

welk belastingtarief

 

18,65%

22,9%

40,8%

52%

 

Dit wijkt af van 2016 door de hogere tarieven en langere belastingschijven. Van grotere invloed op wat u netto op uw loonstrookje overhoudt in 2017 zullen de heffingskortingen en loonheffingskortingen zijn. Naar orde van grootte gaat het dan vooral om de algemene heffingskorting en voor wie werkt ook de arbeidskorting.

Inkomensafhankelijke heffingskortingen 2017, algemene heffingskorting, arbeidskorting en belastingtarieven

Sinds 2014 zijn de algemene heffingskorting en de arbeidskorting inkomensafhankelijk. Daarin zit een traject waarin u tot een bepaald inkomen recht kunt hebben u eenzelfde bedrag van maximaal 2.254 euro, maar ook een traject waarbij het bedrag lager wordt als u meer inkomen hebt. Meer verdienen betekent dan een lagere algemene heffingskorting. Bij de algemene heffingskorting zien we dit vaste bedrag van 2.254 euro tot het eindpunt van de eerste schijf en dat is in 2017 gelijk aan € 19.982. Daarna vindt er een afbouw plaats met bijna 4,8% van het extra inkomen om bij een bedrag van nul te eindigen aan het einde van de derde belastingschijf (€ 67.072):

De inkomensafhankelijke algemene heffingskorting, 2016, 2017:

Uw inkomen

€ 10.000

€ 20.000

€ 30.000

€ 40.000

€ 50.000

€ 60.000

€ 70.000

€ 100.000

korting in 2016

€ 2.230

€ 2.226

€ 1.747

€ 1.267

€ 788

€ 308

€ 0

€ 0

korting in 2017

€ 2.254

€ 2.253

€ 1.774

€ 1.296

€ 817

€ 817

€ 0

€ 0

Zo kan het gebeuren dat als u meer inkomen verdient of een bijbaan hebt, u op twee manieren meer belasting gaat betalen. U kunt in een hogere belastingschijf terecht komen met een hoger belastingtarief en uw heffingskorting wordt lager. Stel nu dat u 30.000 euro verdient, dan betaalt u 40,8% belasting terwijl iemand met een inkomen van 20.000 euro 36,55% belasting betaalt en een algemene heffingskorting heeft die netto ongeveer 479 euro hoger is. Dat hoeft niet erg te zijn als u erop berekend bent, maar is het is wel een tegenvaller als u straks belasting moet bijbetalen.

Inkomensafhankelijke arbeidskorting 2017

Dan is er nog de inkomensafhankelijke arbeidskorting. Dat deze arbeidskorting afhankelijk is van uw inkomen houdt in dat deze heffingskorting oploopt tot een inkomen van circa 20.000 euro en vanaf een inkomen van € 32.444 langzaam daalt naar nul. Dit nulpunt ligt bij een inkomen van € 121.972 per jaar:

Hoogte arbeidskorting 2016, 2017:

Uw inkomen

€ 10.000

€ 20.000

€ 30.000

€ 40.000

€ 60.000

€ 80.000

€ 90.000

€ 100.000

€ 110.000

€ 130.000

korting in 2016

€ 400

€ 3.103

€ 3.103

€ 2.864

€ 2.064

€ 1.264

€ 864

€ 464

€ 64

€ 0

korting in 2017

€ 361

€ 3.192

€ 3.223

€ 2.951

€ 2.231

€ 1.511

€ 1.151

€ 791

€ 431

€ 0

Over de hele linie is de arbeidskorting in 2017 vanaf een inkomen van 20.000 euro hoger dan in 2016.

De echte belastingpercentages inclusief verrekeningspercentage loonheffing

Wie meer dan 20.000 euro verdient, gaat de negatieve effecten merken van de inkomensafhankelijke algemene heffingskorting en daarna ook de arbeidskorting. Stel u hebt een baan en een hoger inkomen dan zijn de echte belastingpercentage die met dit nadeel rekening houden 4 tot 9 procent hoger dan wat u in de gewone belastingtabellen aantreft. Een indicatie van de belastingtabel plus deze verrekeningsheffing is als volgt en kan in sommige gevallen nog hoger zijn:

Tarieven inkomstenbelasting 2017, belasting en belastingschijven ib en loonheffing, niet AOW-gerechtigd in 2017, niet 65+, inclusief verrekeningskorting:

hoogte verzamelinkomen

€ 19.982

€ 33.791

€ 67.072

€ 120.000

maar uw inkomen is niet hoger
dan

€ 33.791

€ 67.072

€ 120.000

-

welk belastingtarief

 

46%

49,8%

56%

52%

Heffingskorting ouderen in 2017, ouderenkorting en ouderentoeslag

U hebt in 2017 recht op AOW als u minimaal 65 jaar en negen maanden oud bent, drie maanden later dan in 2016. Dat recht geeft u tot en met de tweede belastingschijf recht op een lager belastingtarief, omdat u geen AOW-premie meer betaalt. De speciaal voor u bedachte heffingskorting, de ouderenkorting, gaat in 2017 omhoog ten opzichte van 2016:

Ouderenkorting 2016 en 2017:

Hoogte inkomen

tot € 36.000

€ 36.000 en hoger

2016

€ 1.187

€ 70

2017

€ 1.292

€ 71

Belasting op vermogen in 2017 omhoog, omlaag, wat wordt het?

Tot 2017 wist u dat de vermogensrendementsheffing gelijk was 1,2%, namelijk 30% van een fictief rendement van 4%. In 2017 verandert dit. U betaalt niet langer een zelfde percentage aan vermogensbelasting maar de hoogte van de vermogensrendementsheffing wordt afhankelijk van de hoogte van uw vermogen in box 3. Via een ingewikkeld schijvensysteem gaat u een gewogen tarief betalen dat begint bij nul procent en eindigt bij 5,5%. Kleine vermogens tot 25.000 euro hebben dan geen bijtelling meer bij hun inkomen maar daarboven wel. Daarbij vindt de belastingdienst het nog steeds niet belangrijk hoeveel rendement uw werkelijk hebt gemaakt. U kunt erop vooruit gaan, maar ook achteruit.

Nieuwe lease auto in 2017

De bijtelling voor uw leaseauto verandert ook in 2017, er komt een nieuwe bijtelling auto 2017. Behalve voor de nulemissie auto gaat het tarief van de bijtelling omhoog.

Conclusie hoogte tarieven inkomstenbelasting 2017

Er is geen verdere belastingverlaging in 2017, in tegendeel, daar is er extra geld noodzakelijk. Bovendien is de gemakkelijke weg om de belastingtarieven 2017 verder te verlagen niet zo maar aanwezig. Afgezien van de toeslagen, ziet voor werkenden het koopkrachtplaatje 2017 er niet slecht uit. Ouderen zien ook een redelijke koopkracht tegemoet, doordat de daling van de ouderenkorting in 2017 ongedaan is gemaakt.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.