Verzekeren en de Opstalverzekering


De opstalverzekering is in 2018 en 2019 verplicht als u ook een hypotheek op uw huis neemt. Uw eigen huis is een groot bezit dat beschermd moet worden. Schade kan altijd optreden. Veel voorkomend zijn de stormschade, een waterschade, een bevroren waterleiding, een gesprongen waterleiding en de schade door wateroverlast. Het huis verzekeren dus en de opstalverzekering biedt deze bescherming. Bekijk altijd goed hoe uitgebreid uw opstalverzekering of woonverzekering is, want soms is bijvoorbeeld schade door smeltwater niet gedekt. De fundering wordt niet altijd automatisch meeverzekerd. Die dekking zit er pas in vanaf de UVG+. In een VvE is een collectieve opstalverzekering voorgeschreven. Ook uw zonnepanelen zijn verzekerd. De premie voor de opstalverzekering kan door de vele waterschade en wateroverlast wel eens fors omhoog gaan de komende jaren. Gebruik de inboedelwaardemeter.

Verzekeren en de opstalverzekering

Het begrip Opstal omvat meer dan het eigen huis zelf. Met opstal bedoelen we alles wat op de grond is gestald, zoals het huis, de schuurtjes en schuttingen, leidingen, sanitair en zo verder. De grond waarop het gestald is valt niet onder opstal en dus niet onder de Opstalverzekering. Ook de fundamenten vallen er doorgaans niet onder, omdat de kans op schade daar niet zo groot is. Met een Opstalverzekering wordt de opstal tegen de herbouwwaarde verzekerd. Een Opstalverzekering is noodzakelijk, omdat de gedekte risico’s zodanig zijn dat u ze niet uit eigen zak zult willen of kunnen betalen. Een Opstalverzekering is bovendien verplicht voor iedereen die een hypotheek heeft.

Wat is mijn aandeel in de opstal?

Let altijd op uw aandeel in de opstal. Als u een heel huis bezit is het eenvoudig: de opstal is uw hele huis. Als u een appartement heeft, heeft u zeer waarschijnlijk te maken met een vereniging van eigenaren, VVE. In dat geval verzekert u uw appartement plus een opslag voor eventuele schade aan het hele gebouw. Een andere mogelijkheid is dat de VVE een opstalverzekering voor alle deelnemers afsluit. Het voordeel van dat laatste is dat alles goed gedekt is en goedkoper is. Anderzijds bent u met een eigen verzekering duurder uit, maar vaak ook nog beter verzekerd.

Huidige opstalverzekering opzeggen

Alle verzekeringen die na 1 januari 2010 zijn afgesloten, hebben in beginsel een looptijd van één jaar. Als u dan de verzekering op de vervaldatum niet opzegt, mag de verzekeraar na u op tijd gewezen te hebben op de vervaldatum de verzekering met nog één jaar verlengen. Daarna kunt u de polis dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand. Als u overstapt naar een andere verzekeraar, gaat u een nieuw contract aan en beginnen de termijnen weer opnieuw te lopen. De nieuwe verzekering heeft een looptijd van één jaar en na het eerste jaar is er een opzegtermijn van maximaal één maand. Een stilzwijgende verlenging mag niet meer. Van de andere kant mogen verzekeraars nog steeds meerjarige contracten aanbieden en afsluiten, maar dan alleen als er aantoonbaar op wordt gewezen, dat het om een langere overeenkomst gaat. Dit wordt hard gemaakt door middel van een dubbele handtekening van de verzekerde.

De dekking van de Opstalverzekering

Als u op zoek bent naar een goede Opstalverzekering, moet u beseffen dat ze kunnen verschillen in dekkingsgraad. De meest eenvoudige variant is een gewone Opstal verzekering, de meest luxe is de All-risk Opstalverzekering. De clausules bij de verzekering geven aan, waarvoor u verzekerd bent. Meestal onderscheiden we vier categorieën en een aantal hoofdschades:

Gewone Opstalverzekering

De gewone Opstalverzekering regelt de dekking bij:

 • Brand;
 • Blikseminslag;
 • Ontploffing.

U ziet dat in de gewone opstalverzekering geen verzekering tegen de gevolgen van bijvoorbeeld smeltwater zit.

Wat is de uitgebreide gevaren verzekering, de UVG+

De uitgebreide gevaren verzekering biedt extra dekking bij schade door:

 • Regen, sneeuw en smeltwater via dak en of balkon. Hieronder valt niet de gevolgschade door slecht Onderhoud of duidelijke nalatigheid;
 • Waterschade door lekkages in leidingen, tanks, een aquarium of bijvoorbeeld een waterbed;
 • Storm bij windkracht 7 of meer: verzekeren tegen stormschade, storm verzekering;
 • Diefstal of vandalisme.

Wat is de extra uitgebreide gevarenverzekering

De extra uitgebreide gevarenverzekering is een niveau lager dan de allrisk verzekering en heeft extra dekking bij:

 • Hak-, breek- en herstelwerk bij waterschade door vorst of om een defecte waterleiding op te sporen.
 • Schroei-, zeng- en smeltschade.
 • Waterschade door water dat via de begane grond is binnengestroomd, bijvoorbeeld vanuit de straat bij noodweer.
 • Schade door omvallen van bomen en dergelijke.

Wat is een all-risk verzekering

De meest uitgebreide dekking tegen schade biedt de all risk verzekering. Hiermee bent u verzekerd tegen schade door alle van buiten komend onheil, dat plotseling en onverwacht ontstaat. Vaak geldt hierbij wel een eigen risico per schadegeval.

Het verzekerd bedrag

Onderverzekering kunt u voorkomen door de herbouwwaarde zorgvuldig vast te stellen. De herbouwwaarde wordt bepaald aan de hand van omvang van de woning, en het materiaal waaruit het is opgetrokken. Verzekeraars gebruiken hiervoor diverse herbouwwaarde meters. Om de verzekerde waarde gedurende de looptijd van de verzekering op peil te houden kan de Opstalverzekering afgesloten worden met een indexering van de verzekerde som. Met de indexatieclausule wordt dan automatisch onderverzekering voorkomen. Sommige verzekeraars geven dan zelfs een garantie tegen onderverzekering.

Wat is het indemniteitsbeginsel

Het zogenaamde indemniteitsbeginsel kan bij een grote schade ook een belangrijke rol spelen. Dit beginsel houdt in, dat u de werkelijk geleden schade wordt vergoed, en u er na de schade er niet beter op mag worden dan voor de schade-uitkering. Stel u bent tegen de herbouwwaarde verzekerd, maar het huis staat lange tijd te koop. Dan kan de verkoopwaarde van het huis lager zijn dan de herbouwwaarde. De verzekering zal dan bij brand waarschijnlijk alleen de geschatte verkoopwaarde uitkeren.

Verzekering bij leegstand of verbouwing

Ook in geval van leegstand of verbouwing moet u opletten. De verzekeraar kan dan besluiten om de dekking van het huis drastisch te beperken, omdat voor het risico verder is toegenomen. Soms is de verzekeraar tegen een extra vergoeding toch bereid om het verzekerde bedrag op peil te houden.

Zonnepanelen verzekeren?

Zonnepanelen verhogen in veel gevallen de waarde van de woning. Hebt u een koopwoning dan vallen de zonnepanelen onder de opstalverzekering, hebt u een huurhuis dan kunt u ze meeverzekeren bij uw inboedelverzekering. Stel wel vooraf de verzekeraar op de hoogte dat u zonnepanelen hebt geplaatst.

Slot

Bescherm uw eigen huis en ander opstal tegen onoverkomelijke schades door middel van een goede Opstalverzekering. Vraag meerdere offertes aan en bepaal voor u zelf hoe uitgebreid moet de verzekering zijn. Als er schade is, bijvoorbeeld stormschade, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw verzekeraar en meldt de schade. Het is altijd goed om dan ook een paar foto's van de situatie te nemen. Sluit ook een goede inboedelverzekering met de inboedelwaardemeter 2018 af. U weet maar nooit.