Verzekeren en inboedelverzekering: inboedelwaardemeter 2019


Wilt u in 2019 een goede inboedelverzekering afsluiten? Kies voor een all risk verzekering, want dat is een polis met voldoende dekking en tegen een redelijke prijs. Ook schade door eigen schuld is meeverzekerd (het laten vallen van de iPhone ook). De inboedelwaardemeter voorkomt vervolgens dat u onverzekerd bent of te weinig verzekerd bent. Iedereen met een dak boven zijn hoofd en elke inboedel kan schade oplopen, ook waterschade, en dan is een goede verzekering wel prettig. De inboedel en inboedelwaarde omvatten alles wat zonder breekwerk of sloopwerk kan worden verwijderd of gestolen uit uw huis. Ook contant geld. Vragen bij een inboedelverzekering zijn ook wat is een inboedelwaardemeter en hoe berekent u de waarde? Sluit zo mogelijk de opstalverzekering en inboedelverzekering bij dezelfde maatschappij af.

Wat is de inboedelwaardemeter 2019, wat is het belang van de inboedelwaardemeter?

De inboedelwaardemeter is een vragenformulier en hulpmiddel waarmee globaal kan worden bepaald wat de waarde van uw inboedel is. Als u de inboedelwaardemeter hebt ingevuld, geeft de verzekeraar een garantie tegen onderverzekering. Dat is uitermate belangrijk, omdat dan de schade aan de inboedel volledig wordt vergoedt, zelfs als na enkele jaren de inboedel meer waard is geworden. Er worden in dit inlichtingenformulier globaal vragen gesteld over de inboedel, of er bijzondere bezittingen zijn, de WOZ-waarde van de woning en uw inkomen.

Wat valt volgens uw polis onder de inboedel?

Verzekeraars verstaan onder inboedel alle roerende goederen die tot de particuliere huishouding van de verzekerde en zijn gezin behoren. Hieronder vallen bijvoorbeeld niet allerlei geleende spullen, maar weer wel de fiets of bromfiets wanneer die binnen staan of op een goed afgesloten plek bij het huis, zoals een schuur. Ook de zonnewering en schotelantenne worden tot de inboedel gerekend. Schade door storm is niet altijd meeverzekerd. Reden om eens naar de inboedelverzekering te kijken.

Soorten inboedelverzekering 2019

Grofweg kunnen vijf soorten inboedelverzekeringen worden onderscheiden:

 • De brandverzekering;
 • Brand- en inbraakverzekering;
 • Uitgebreide inboedelverzekering;
 • Meer uitgebreide inboedelverzekering;
 • Meest uitgebreide inboedelverzekering.


Overigens worden pakketten ook wel samen verkocht. Hoe uitgebreider, hoe meer is verzekerd. Pakketten bij één verzekeraar afsluiten is vaak goedkoper. Bovendien doet u er goed aan om een inboedel- en opstalverzekering bij dezelfde maatschappij af te sluiten, zodat u bij schade met slechts één verzekeraar te maken hebt. Bovendien kunnen preventieve maatregelen tegen onder meer diefstal, denk aan het politiekeurmerk, voor u een lagere premie betekenen.

Een brandverzekering afsluiten

Deze verzekering verzekert niet alleen de directe schade door brand, maar ook de indirecte door bluswater en dergelijke. Verzekerd zijn ook schades door ontploffingen en bijvoorbeeld blikseminslag. De terroristen clausule sluit wel een en ander uit. Kijk daar goed naar.

Schade door brand en of inbraak

Deze verzekering is aanvullend en soms in de gewone brandverzekering geïntegreerd. Hiermee zijn ook schades gedekt door inbraak en insluiping. Meestal zijn duidelijke braaksporen noodzakelijk om uitgekeerd te krijgen. Voorts zijn tot kleine bedragen de kostbaarheden meeverzekerd. Voor een uitgebreidere dekking is een afzonderlijke kostbaarheden verzekering nodig.

Uitgebreide tot meest uitgebreide inboedelverzekering kiezen

De mate van dekking door de verzekeraar is afhankelijk van de uitgebreidheid van uw verzekering. De verschillende clausules geven duidelijk aan waarvoor u wel en waarvoor u niet bent verzekerd. Hoe ver u gaat met de dekking is vaak persoonlijk. Hebt u bijvoorbeeld geen tuin en geen tuinmeubilair dan hoeft dat evident niet te zijn verzekerd tegen diefstal. Onder de meest uitgebreide variant valt bijvoorbeeld ook schade door een binnen gevlogen vogel en schade door een hamer die u per ongeluk laat vallen op iets moois. Toch is ook hiermee niet alles gedekt. Niet gedekt zijn schades door ongedierte, een redelijkerwijs te verwachten schade door huisdieren, milieuschade en bijvoorbeeld schade door slijtage.

Inboedelwaardemeter en de verzekerde som, vul de inboedelwaardemeter in en bereken uw inboedelwaarde

Let op de verzekerde som van uw verzekering. Bij schade wordt bekeken of de verzekerde som in overeenstemming is met de waarde van het verzekerde en of er geen sprake is van onderverzekering. De verzekerde som kunt u zelf taxeren, kunt u laten taxeren of bepalen aan de hand van een inboedelwaardemeter. Het voordeel van een ingevulde inboedelwaardemeter is dat de kans op onverzekerd zijn veel kleiner is: de verzekeringsmaatschappij garandeert dan meestal (mits juist ingevuld) dat u niet onderverzekerd bent.

De all risk inboedelverzekering

De all risk inboedelverzekering dekt ook schade wanneer u door eigen schuld die schade hebt veroorzaakt. Denk aan een kopje koffie over het mobieltje of het laten vallen van de iPhone.

De verzekerde som, wat is dat?

Al met al bepaalt de verzekerde som:

 • Het bedrag waarvoor u uw inboedel verzekerd hebt.
 • Het maximum van de schade die bij schade wordt vergoed.
 • Het bedrag, waarover de premie wordt berekend.

De hoogte van de premie van een inboedelverzekering, hoe wordt die bepaald?

Het loont zeker om verschillende verzekeringsmaatschappijen en hun aanbiedingen voor een goede inboedelverzekering met elkaar te vergelijken. In de meeste gevallen is de premie gebaseerd op:

 • De dekking van de inboedelverzekering;
 • De waarde van de inboedel;
 • Het type woning;
 • Het resultaat van de inboedelwaardemeter (onderverzekerd of niet?);
 • De regio waarin u woont. In sommige regio's is meer sprake van braak en schade;
 • De aangebrachte beveiliging. Een goede beveiliging scheelt u geld en beperkt voor de verzekeraar het risico.

De dagwaarde van uw inboedel, wat is dat?

Niet altijd wordt de schade op basis van de nieuwwaarde vergoed, maar op basis van de dagwaarde. Dat is de nieuwwaarde minus een bepaald bedrag als gevolg van waardevermindering door veroudering, slijtage of bestaande gebreken. Ook deze omschrijving kunt u terug vinden in de begripsomschrijvingen aan het begin van de polisvoorwaarden. De dagwaarde wordt uitgekeerd als:

 • De dagwaarde minder is dan 40% van de nieuwwaarde. Dit gebeurt bij een wat kleinere schade op basis van bepaalde afschrijvingstabellen van een verzekeraar. In andere gevallen komt men langs voor taxatie.
 • Zaken zijn onttrokken aan het gebruik, waarvoor zij bestemd waren. Bedoeld worden de wat oudere dingen die u niet of nauwelijks meer gebruikt.
 • Het gaat om bromfietsen, caravans, aanhangwagens en vaartuigen.
 • Het goederen van derden betreft.

De experts van de verzekeringsmaatschappij stellen de schade vast in 2019

Experts zullen boven een bepaald bedrag de schade komen opnemen. De uitkering die u krijgt is niet alleen afhankelijk van de opgenomen schade, maar ook van de mate waarin u voldoende verzekerd was. Sommige verzekeraars hebben een inboedelwaardemeter. Na invulling en goedkeuring van de waardemeter voorafgaand aan de schade bent u er zeker van dat u niet bent onderverzekerd. De verzekeraar garandeert dan ook 100% uitkering bij schade, maar alleen een regelmatige aanpassing van de verzekerde bedragen geeft deze garantie tegen onderverzekering van uw inboedel. Bij belangrijke wijzigingen van de inboedel zal de inboedel waardemeter dus opnieuw moeten worden ingevuld.

Afschrijvingslijst, wat is dat?

Om de waarde te bepalen wordt door verzekeraars een afschrijvingslijst gebruikt, deze lijst is per verzekeraar weer anders. Waar het om gaat is dat de verzekeraar uw product (televisie, smartphone, bank et cetera) in een paar jaar afschrijft, wat betekent dat u het risico loopt dat er na een paar jaar helemaal niets of veel minder dan gedacht wordt uitbetaald.

Slot: afsluiten van inboedelverzekering met gebruik van de inboedelwaardemeter

Voorkom dat u onderverzekerd bent, vul de inboedelwaardemeter naar waarheid in. Vermijd zo veel mogelijk schade en als er schade is, is het vaak een redding dat er een goede inboedelverzekering is afgesloten. Vaak hebt u er lange tijd geen omkijken naar, maar bent u bij schade wel blij dat u zo verstandig bent geweest om u goed te verzekeren. Sluit opstalverzekering en inboedelverzekering bij de zelfde maatschappij af om te voorkomen dat u van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Vaak is ook een pakketkorting op de verzekeringspolis mogelijk.