Verzekeren & WEGAM polis is noodzaak voor werkgevers


Werkgevers kunnen een hoge claim tegemoet zien wanneer een werknemer betrokken raakt bij een ongeluk met een motorvoertuig tijdens het werk. De WEGAM polis biedt daarvoor dekking. Een verzekering is eenvoudig online af te sluiten. Advocaten zijn duur. Verzeker u dus tegen de kosten van een advocaat als gevolg van een verkeersschade.

Wat is het ArenA arrest?

Sinds het ArenA arrest van de Hoge Raad in 2001 kunnen werknemers in beginsel hun werkgever aansprakelijk stellen voor letselschade of zaakschade tijdens werktijd, wanneer zij zelf een verkeersongeval veroorzaken. Als de werkgever niet goed verzekerd is loopt hij dus het risico op grote schadeclaims voor letselschade, smartengeld en of inkomensschade. De WEGAM polis biedt juist voor deze situaties een extra dekking, mogelijk zelfs als u niet aansprakelijk bent voor de schade.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, AVB, dekt weliswaar de aansprakelijkheid van een werkgever als er sprake is van zakelijke en letselschade, maar niet de schade die wordt veroorzaakt met of door motorvoertuigen. De aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, WAM, geeft op zijn beurt geen dekking voor letselschade van de bestuurder van een motorvoertuig. Overige inzittenden kunnen wel de schade verhalen op de WAM verzekeraar. Ook een ongevallenverzekering voor inzittenden is vaak niet toereikend, omdat daarbij vaste verzekerde bedragen gelden die meestal niet toereikend zijn en kenteken gerelateerd.

Wat is een WEGAM verzekering

WEGAM staat voor Werkgeversaansprakelijkheid bij gebruik van motorrijtuigen. De WEGAM polis dekt de aansprakelijkheid van de werkgever voor schade die werknemers lijden die bij de uitoefening van hun werkzaamheden een motorrijtuig besturen. Zowel de materiële als de letselschade van bestuurders van motorrijtuigen. Ook als het ongeval de schuld is van de werknemer en soms ook bij bepaalde vormen van woon-werkverkeer. Uitgesloten zijn meestal schades tijdens:

  • Een deelname aan wedstrijden en snelheidsproeven;
  • Puzzelritten en behendigheidswedstrijden;
  • Schades die mede zijn veroorzaakt onder invloed van alcohol en dergelijke rijvaardigheid beïnvloedende middelen.

Wat is een secundaire dekking?

Tot slot is het goed om te beseffen dat de WEGAM polis alleen secundaire dekking biedt. Dat wil zeggen, dat als een bestaande andere verzekering de geleden schade wel uitkeert, bijvoorbeeld een autoverzekering, de betreffende schade uitkering vóór gaat op een eventuele uitkering op basis van de WEGAM polis. Per gebeurtenis is aan de uitkering meestal wel een maximum verbonden. De premie is afhankelijk van het aantal fte’s dat regelmatig op de weg verkeert.

Slot WEGAM polis afsluiten

Loop geen onnodig risico, zeker niet als het risico eenvoudig is te verzekeren. Online is een verzekering snel afgesloten en kan snel worden geregeld dat u tegen een eventuele schade gedekt bent. Waarom zou u de hoge advocaatkosten zelf betalen als een verzekering daartegen zo eenvoudig is af te sluiten. Dek u in tegen een verkeersschade van uw medewerkers.