Waterschapsbelasting 2018


Gaat de waterschapsbelasting 2018 en de waterschapslasten ook bij u in 2018 omhoog? U hebt de rekening met waterschapsbelasting 2018 al ontvangen of u krijgt die binnenkort. Of de waterschapslasten bij u stijgen hangt van uw waterschap af. Er zijn grote verschillen in de waterschapsheffingen in ons land. Bekijk altijd of het waterschap wel met de goede WOZ-waarde heeft gerekend, zeker als u eerder bezwaar bij uw gemeente maakte. Gemiddeld gaan de lasten 1,5 procent omhoog maar bij sommige tot 2%.

24 waterschappen in Nederland

De waterschappen zijn een extra bestuurslaag in ons land, naast de bekende overheden als staat, provincie en gemeente. En die extra bestuurslaag doet natuurlijk goede dingen. Een waterschap zorgt voor droge voeten, regelt waar nodig de waterstanden en zuivert het water van kroos en dergelijke zodat het veilig zwemwater is, dit alles nog voordat de zuivering van het waterbedrijf plaats vindt. Waterschappen heffen hun eigen belasting. Het opvallende is dat het ene waterschap veel duurder is dan de ander. Zo kunt u bij het Delfland eenvoudig twee keer zo veel betalen als bij een ander waterschap. Voor ons burgers is een waterschap nuttig, maar ook niet goedkoop. Of het vervallen van de 24 waterschappen in ons land de zaak goedkoper zou maken is nog de vraag, maar het opdoeken van deze extra bestuurslaag is een discussie die nog wel even zal worden wordt gevoerd. Rijnland werd al in 1255 ingevoerd, in al lang vervlogen tijden dus. Om nog maar niet te beginnen over de naam dijkgraaf, het klinkt weinig modern.

Waterschapsbelasting 2017 en 2018

De waterschapsbelasting bestaat uit twee waterschapsheffingen:

  • De watersysteemheffing;
  • De zuiveringsheffing.

De watersysteemheffing

De watersysteemheffing is bedoeld om het systeem van waterwegen in het waterschap schoon en veilig te houden. Voor een waterschap aan zee is daarbij ook de zeewering aan de orde. Verder moeten de dijken en kades goed op orde zijn, en zorgen de vele gemalen ervoor dat er een correct waterpeil in de wateren aanwezig is. Ook bij regen en waterovervloed. Te veel water is niet goed en te weinig ook niet. Er wordt gebaggerd en waar nodig herstel uitgevoerd. Overigens allemaal zaken die het ministerie van Verkeer en Waterstaat (nu het ministerie van Infrastructuur en Milieu genaamd) en Rijkswaterstaat op het eerste gezicht goed zouden kunnen uitvoeren. Maar of dat ook goedkoper zou zijn? De kosten van de aanleg en de versterking worden ook nu al gedragen door het rijk, terwijl die voor het beheer en onderhoud voor rekening van de waterschappen komen.

De zuiveringsheffing

De zuiveringsheffing moet het zuiver houden van het water bekostigen. Niet dat het daarmee al zuiver drinkwater is, maar wel zo dat u er veilig kunt zwemmen en de vissen er op hun gemak zijn.

Tot slot zijn er nog wat inkomsten uit de wegenheffing en de verontreinigingsheffing.

Waterschapsbelasting 2017 en 2018

De waterschappen brengen in 2017 in totaal € 2,7 miljard aan belastingen in rekening, 1,8% meer dan in 2016. Dat is wel een landelijk gemiddelde, wat betekent dat uw waterschap best de waterschapsbelasting tot 4% kan hebben verhoogd in 2017. Nog meer gemiddelde cijfers (2017 ten opzichte van 2016):

  • Eenpersoonshuishouden, 1 ve: + 2,3%.
  • Eenpersoonshuishouden met koopwoning van € 200.000, 1 ve: + 1,9%.
  • Meerpersoonshuishouden met huurwoning, 3 ve: + 1,3%.
  • Meerpersoonshuishouden met koopwoning € 200.000, 3 ve: + 1,3%.
  • Agrarisch bedrijf, € 400.000, 40 hectare grond, 3 ve: + 2,0%.


In 2018 bent u met een woning van 250.000 euro gemiddeld ongeveer 360 euro aan waterschapslasten kwijt. Is uw woning duurder, heeft het een hogere WOZ-waarde, dan betaalt u nog een stuk meer. Het zijn gemiddelde cijfers, in het hoogheemraadschap Delfland betaalt u de hoogste waterschapslasten van geheel Nederland.

En dat er grote verschillen zijn geeft onderstaand staatje duidelijk weer voor 2015:

Waterschapsbelasting 2015 ten opzichte van waterschapsbelasting 2014:

Waar

De Dommel

De Stichtse Rijnlanden

Delfland

Fryslân

Hollands Noorderkwartier

Hollandse Delta

Hunze en Aa's

Rijn en IJssel

Rijnland

Rivierenland

Scheldestromen

Schieland en de Krimpenerwaard

Waterschapslasten 2014

€ 216,3

€ 292,45

€ 442,31

€ 360,27

€ 386,93

€ 342,35

€ 390,94

€ 239,91

€ 294,69

€333,81

€ 360,86

€ 317,12

Waterschapslasten 2015

€ 223,03

€ 300,38

€ 452,18

€ 369,16

€ 400,68

€ 359,43

€ 401,64

€ 248,23

€ 298,4

€342,06

€ 368,16

€ 368,16

Stijging

3,11%

2,71%

2,23%

2,47%

3,55%

4,99%

2,74%

3,47%

1,26%

2,47%

2,47%

1,83%

De WOZ-waarde 2017, en 2018, bezwaar maken scheelt u geld

Waar u nog wel even op moet letten is de heffing voor eigenaren die is gebaseerd op de WOZ-waarde van uw woning. Zeker als u bezwaar hebt aangetekend tegen de beschikking van de gemeente en gelijk hebt gekregen, is de kans groot dat het waterschap nog de oude WOZ-waarde hanteert. Daartegen kunt u dan bezwaar maken.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.