Daarom hebt u een taxatierapport voor uw huis nodig


Waarom laat u uw taxeren en waarom is een taxatierapport nodig? Een taxatierapport en bouwkundige keuring voor het huis zijn als aankoopkeuring nodig voor het kunnen afsluiten van een hypotheek. Laat een goed taxatierapport of een gevelverklaring opstellen. Zo wordt duidelijk wat de waarde van het huis is, hoeveel achterstallig onderhoud er is en hoeveel u als hypotheek kunt lenen. Wie een nieuwe hypotheek terecht komt in een scheiding, kan niet zonder een goed taxatierapport van een onafhankelijke en erkende taxateur. De kosten en tarieven zijn bovendien fiscaal aftrekbaar.

U zoekt een makelaar, bekende makelaars die bij een branche zijn aangesloten

Makelaars zijn meestal bij een branche aangesloten. Bekende brancheverenigingen van makelaars zijn:

 • NVM;
 • VBO;
 • VastgoedPro.

Erkende taxateur kiezen voor taxeren huis

Momenteel is er om zich een taxateur woning te kunnen noemen geen beëdiging tot taxateur meer nodig, maar een gecertificeerd taxateur is wel gewenst. De kwaliteit wordt zo bewaakt van de bij VastgoedCert aangesloten taxateurs. De stichting VastgoedCert bewaakt ook de kwaliteit van de taxaties, de basiskennis van de taxateur en leidt nieuwe taxateurs op. De taxateurs die zijn goedgekeurd door VastgoedCert mogen de titel RMT gebruiken. Deze taxateurs staan vermeld in het taxateursregister SCVM of VastgoedCert. Alle aangesloten taxateurs zijn ook aangesloten bij het taxatie keurmerk NWWI.

De kosten van een taxatie en taxatierapport in 2019

Qua kosten hanteren sommige taxateurs voor een bouwkundige keuring of taxatie een vast bedrag van enkele honderden euro’s, anderen een percentage van de waarde van het huis. U moet dan denken aan 0,185% van de getaxeerde waarde exclusief btw. Het zal duidelijk zijn dat een vast bedrag gunstiger is naarmate de waarde van het huis hoger is. U voorkomt zo dat een taxateur er baat bij heeft het huis hoger te taxeren dan redelijk is. Een bouwkundige kering is een veel uitgebreider onderzoek dan een gewone taxatie. Bovendien merk ik op dat er nog allerlei bijkomende kosten zijn, zoals de kosten van het Kadaster, de gemeentelijke leges, kosten Kadaster en administratiekosten. Zie voor de aftrekbare kosten van het eigen huis ook het artikel: minder kosten bij de aankoop van uw huis.

Taxatierapport en hypotheek

Hypotheek verstrekkers eisen, dat er een goed en recent taxatierapport is opgesteld door een erkend en onafhankelijk taxateur, die niet bij de aan- of verkoop betrokken is geweest. Soms neemt men genoegen met een gevelverklaring wat een verkorte versie van een taxatierapport woning is, maar meestal niet. Hoe hoger de getaxeerde waarde, hoe hoger in zijn algemeenheid de hypotheek, die verstrekt kan worden. Tegelijkertijd geldt dat hoe meer overwaarde een huis heeft, hoe lager de rente opslag kan zijn. Banken hanteren namelijk een rente opslag, wanneer ze gegeven uw inkomen en de waarde van het huis de risico’s hoger inschatten.

Waarde van de woning bepalen in 2019

Een taxatierapport vermeldt de waarde van uw woning in verschillende situaties:

 • De vrije verkoopwaarde van de woning;
 • De executiewaarde van het huis;
 • De herbouwwaarde van de woning;
 • De waardebepaling na verbouwing.

Taxatierapport en WOZ waarde

Een erkend taxatierapport is ook zeer nuttig, wanneer u onderbouwd de WOZ waarde van de gemeente wil aanvechten. Of denk aan een taxatierapport bij een echtscheiding of een erfenis, waarbij een koophuis in het geding is. Natuurlijk kan er zo nodig ook nog een contra expertise worden uitgevoerd. Het taxatierapport geeft u informatie over de vrije verkoopwaarde, executiewaarde van de woning, de herbouwwaarde, de onderhandse verkoopwaarde en de geschatte WOZ waarde.

Wat kost een taxateur?

De tarieven voor een taxatie verschillen sterk. Er zijn taxaties mogelijk voor 150 euro of 250 euro. Als er een bouwtechnisch rapport is, kan het totaal wel oplopen tot 1000 euro. En soms berekent ment een bepaald promillage van de waarde van het huis als kosten van een taxatie. U kunt dan denken aan tarieven tussen de 1,75 en 2 promille. Wat een taxateur kost, hangt vaak af van de afspraken die u maakt en het werk dat verricht moet worden. Een groot huis volledig bekijken en taxeren is weer duurder dan het taxeren van een klein pand.

Wat moet er in een taxatierapport staan?

Een taxatierapport van een bouwkundige keuring kent een vast stramien met daarin nog veel meer informatie over:

 • De soort woning. Vrijstaand, twee onder één kap en zo verder.
 • De grootte, aard en indeling van de woning.
 • Bijbehorend perceel, aanwezigheid van een tuin, garage.
 • De ligging, buurt, uitzicht, eventuele overlast en andere voorzieningen in de directe omgeving van de woning.
 • De bouwkundige kwaliteit en de staat van onderhoud.
 • Het niveau van afwerking en de kwaliteit van het pand.
 • Staat van onderhoud.

De hypotheekbank wil een erkend taxatierapport als aankoopkeuring

Al met al voldoende informatie voor een hypotheekbank, om uw huis op waarde te schatten. Bedenk daarbij dat er ook informatie in het taxatierapport kan staan, die u niet welgevallig is, waardoor er minder hypotheek kan worden opgenomen dan eerder gedacht. Nu is het kunnen rond krijgen van een hypotheek vaak een ontbindende voorwaarde, maar het is verstandig om een taxatierapport in handen te hebben, voordat u iets tekent. Alleen als u een relatief relatief kleine hypotheek wil, komt het voor dat de bank geen taxatierapport vereist.

De Nationale hypotheekgarantie NHG

Alle kosten die u moet maken om een Nationale hypotheekgarantie NHG te krijgen zijn fiscaal aftrekbaar. Met een Nationale hypotheekgarantie in de achterzak zal de hypotheekverstrekking wat eenvoudiger gaan en tegen een lagere rente. De NWWI taxatie is steeds vaker vereist. NWWI staat voor Nederlands Woning Waarde Instituut en staat ook voor het keurmerk voor woning taxaties. De NWWI taxatie is zelfs verplicht bij de aanvraag van de Nationale Hypotheekgarantie. U krijgt dan een taxatie met minimaal 6 foto`s van het getaxeerde object, plus kopieën van de noodzakelijke gemeentelijke informatie, het eigendomsbewijs en minimaal 3 referentie-objecten in de omgeving van de te taxeren woning. De methodiek van referentie-woningen ziet u ook terug bij de WOZ taxatie en het bijbehorende taxatierapport van de gemeente. Andere toegestane taxateurs voor de NHG aanvraag zijn in alfabetische volgorde:

 • De Taxatheek Consultancy BV;
 • Keurtax BV;
 • MijnTaxateur.nl;
 • Maatwerk Woondiensten;
 • NTS/NBTO;
 • Puur Waarderen;
 • RapportNetPro;
 • Taxateurs Unie;
 • TaxaNet;
 • Taxatiemanager;
 • Stichting Veritax;
 • Validatie.net.

Taxatie bij echtscheiding

Bij een scheiding wordt als het even kan één taxateur gezamenlijk aangewezen. Het is dan de kunst om de vrije verkoopwaarde te taxeren tegen een voor alle partijen aanvaardbaar bedrag. Dit bedrag kan dan worden gebruikt voor de noodzakelijke uitkoop of inkoop. Bij deze gaat het om zo objectief mogelijke en tegelijkertijd aanvaardbare waardebepaling van het huis of appartement.

Slot

Eigenlijk kunt u niet zonder een goed taxatierapport. Een eerste indruk van de waarde van uw huis kunt u verkrijgen via:

 • De actuele WOZ-waarde van de gemeente;
 • Het Kadaster voor vergelijkbare woningen;
 • Het internet (funda en dergelijke).


Informeert u zich ook goed via internet, want daar is veel aanvullende informatie te vinden. Dan wordt het vinden van het goede huis een stuk eenvoudiger.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.