WOZ-waarde 2018 omhoog


De WOZ-waarde 2018 is hoger dan de WOZ-waarde 2017. Zoveel is duidelijk nu de huizenprijzen in 2016 en 2017 verder stijgen. Dan nog kan de geschatte waarde in 2018 door de gemeente naar uw mening te hoog zijn en is bezwaar maken verstandig. De WOZ-waarde eigen woning werkt namelijk in allerlei belastingheffing door. De gemeentelijke belasting, de waterschapsbelasting, de inkomstenbelasting en zelfs de erfbelasting. Uw huis als melkkoe dus. Bezwaar maken tegen de nieuwe WOZ-waarde is vaak verstandig als u niet te veel belasting en heffingen wilt betalen voor uw woning.

WOZ-waarde 2018 en meer belasting betalen

De gemeente stelt elk jaar de waarde van uw huis vast en dat is niet vrijblijvend want aan die WOZ-waarde betaalt u belasting. Niet één keer, maar vele keren. De gemeentelijke belasting onroerende zaken, de OZB, maar ook via de waterschapsbelasting, inkomstenbelasting en de erfbelasting. De WOZ-waarde 2018 gaat omhoog ten opzichte van de WOZ waarde 2017 door de goede woningmarkt. Dat betekent in veel gevallen ook meer belasting betalen. Bovendien kunnen in sommige gemeenten de tarieven omhoog gaan waardoor u nog meer extra voor uw eigen woning gaat betalen. De WOZ-waarde 2018 is een taxatie op grond van de stand van zaken per 1 januari 2017. In 2016 steeg de huizenprijs gemiddeld met 5%, met uitschieters naar boven en naar beneden, wat een forse hogere prijs voor een woning per 1-1-2017 verklaart.

WOZ-waarde en erfbelasting betalen in 2018

De WOZ-waarde is ook belangrijk voor de erfbelasting die u moet betalen als er een erfenis vrijkomt waarbij er een huis in de nalatenschap zit. De WOZ-waarde omlaag brengen, kan het verschil maken tussen erfbelasting 2017 of 2018 betalen of de erfenis belastingvrij ontvangen.

Hoeveel OZB betaal ik over de hogere WOZ-waarde?

Het merkwaardige is dat een gemeente relatief vrij is in het vaststellen van het belastingpercentage van de OZB. Dat betekent dat een huis met een zelfde WOZ-waarde in gemeente A als B toch anders behandeld kan worden. En ook het feit dat de gemeente in 2018 een relatief laag percentage OZB heffing had is geen enkele garantie voor 2018. Er zijn gemeentes die door een tekort in de begroting extra dekking zoeken door de OZB-heffing in uw gemeente extra te verhogen. Daarom is ook niet precies aan te geven hoeveel de heffing in uw situatie is. U zult dat bij uw gemeente moeten navragen. Een OZB heffing van 0,06% over de waarde van uw woning is niet ongebruikelijk. Dat betekent bij een WOZ-waarde van 300.000 euro dus een gemeentelijke belastingheffing van 180 euro en via het eigenwoningforfait nog eens een bijtelling van 1800 euro. Natuurlijk komt ook de waterschapsbelasting nog een langs.

Bepaling van de WOZ-waarde

De gemeente bepaalt de WOZ-waarde en geeft daarbij ook een taxatierapport af. Dat taxatierapport is een summiere onderbouwing van de waarde van de woning op basis van de waarde van drie referentiewoningen. Dat zijn woningen die vergelijkbaar zouden moeten zijn met uw woning. Of ze ook vergelijkbaar zijn, kunt u het beste zelf nagaan. Het gebeurt nogal eens dat uw woning wordt vergeleken met een woning met garage en een inpandige lift, terwijl uw huis daarover niet beschikt. Soms wordt uw waarde hiervoor door de gemeente gecorrigeerd, maar dat gebeurt lang niet altijd. Dat betekent dat het altijd loont om zelf uw WOZ-waarde te checken en als u de waarde te hoog vindt, bezwaar aantekent.

WOZ-waarde 2018 stijgt ten opzichte van 2017

Hoeveel de WOZ-waarde van uw woning in 2018 stijgt, is zeer lokaal gebonden. Niet alleen omdat niet elke gemeente op de zelfde wijze waardeert maar vooral ook omdat in sommige gemeenten de woningmarkt zeer krap was (Amsterdam bijvoorbeeld), terwijl in andere gemeenten slechts van een eerste herstel sprake was. Wellicht zijn er ook bijzonderheden aan uw huis die een lagere waarde rechtvaardigen, zoals slecht onderhoud of een lawaaiige school in de buurt. De echte winst van een lagere taxatie zit bij mensen die een huis erven, omdat het belastingpercentage daar enkele tientallen procenten kan zijn. Maar ook in alle andere gevallen loont het om goed de taxatie van de gemeente na te lopen en waar nodig een makelaar in te schakelen voor hertaxatie. Op basis van een taxatierapport van een makelaar is succesvol bezwaar maken een stuk eenvoudiger.

Meer ozb betalen in 2018

Een hogere WOZ-waarde betekent in veel gevallen meer onroerende zaakbelasting betalen. Sommige gemeenten verhogen de ozb als percentage fors en als de WOZ-waarde ook nog eens stijgt, betaalt u dus dubbel meer. Enkele voorbeelden:

Hoeveel ozb in 2018 betalen ten opzichte van 2017:

Gemeente

Haren Groningen

Cuijk Noord-Brabant

Roosendaal Noord-Brabant

Grave Noord-Brabant

Bedum Groningen

Vlissingen

Kerkrade

Den Haag

Rhenen

Sliedrecht

Eersel Noord-Brabant

Heerenveen

Weert

Nijkerk Gelderland

Boekel Noord-Brabant

OZB 2017

€ 423,30

€ 226,20

€ 221,92

€ 303,71

€ 284,20

€ 211,13

€ 242,54

€ 130,94

€ 360,72

€ 183,34

€ 275,08

€ 330,80

€ 265,81

€ 294,27

€ 407,03

OZB 2018

€ 477,62

€ 252,65

€ 244,45

€ 333,48

€ 309,42

€ 228,01

€ 261,03

€ 130,89

€ 360,51

€ 183,07

€ 274,34

€ 314,02

€ 248,85

€ 274,32

€ 369,95

Verschil (%)

12,83%

11,69%

10,15%

9,80%

8,87%

7,99%

7,63%

-0,04%

-0,06%

-0,15%

-0,27%

-5,07%

-6,38%

-6,78%

-9,11%


Het kan dus ook meevallen, maar meestal niet.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.