Heffingsrente 2017 en 2018 is nu belastingrente 2017, 2018


Wat is belastingrente en hoeveel betaalt u in 2017, 2018 en 2019? Vanaf 1 januari 2013 is de heffingsrente vervallen en spreken we voortaan over belastingrente. En dat is meer dan een naamsverandering. Ook de rente die u de belastingdienst moet betalen als u nog belasting schuldig bent, de invorderingsrente, is hoger en wordt anders berekend. Deze heffing en tarief veranderen voor zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting. Als u belasting moet betalen of ontvangt. Hoe wordt de belastingrente vanaf 2013 berekend en wat het u gaat kosten bij uw belastingaangifte 2016 en belastingaangifte 2017 of 2018? De belastingrente 2013 is 3% en vanaf 2015 en 2016 minimaal 4%. Voor de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en de erfbelasting. Een echte boeterente voor te laat belastingaangifte doen of als u moet bijbetalen.

Heffingsrente en invorderingsrente betalen

Tot voor kort kon het voordelig zijn om even te wachten met uw belasting te betalen, omdat de invorderingsrente die u moest betalen toch maar 2% of 3% was. Of het kon zo zijn dat u geld verdiende door nog niet uw te veel betaalde belasting terug te vragen, maar rustig te wachten totdat de belastingdienst zo ver was dat u het geld kreeg overgemaakt. De te veel betaalde belasting kreeg u immers van de fiscus terug met een mooie rente als bonus. Sparen bij de belastingdienst of juist lenen van de fiscus kon zo zeer aantrekkelijk zijn.

Belastingrente 2016, 2017, 2018, 2019 berekenen

Maar daar is met ingang van 1 januari 2013 verandering in gekomen. De overheid heeft een nieuw begrip geïntroduceerd, de belastingrente en de methodiek voor belastingrente en invorderingsrente gewijzigd. Door het overgangsrecht geldt de belastingrente overigens voor de jaren 2012 en later. Wie zijn belastingaangifte 2012 doet, kan dus al snel met de belastingrente te maken krijgen. De nieuwe belastingrente geldt voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. De voorganger van de belastingrente, de heffingsrente, werd berekend over de periode die begon op de dag direct na het einde van het belastingjaar tot het moment van de dagtekening van het aanslagbiljet. De belastingrente daarentegen wordt berekend vanaf 1 juli van het jaar volgend op het kalenderjaar. Dus vanaf 1 juli 2018 voor uw belastingaangifte 2018. De invorderingsrente, de rente die u moest betalen, liep vanaf het moment dat de belastingaanslag betaald had moeten zijn. Dat wordt nu anders:

  • De heffingsrente kreeg u vanaf het einde van een belastingjaar;
  • De invorderingsrente betaalde u vanaf het moment dat de belastingaanslag betaald had moeten zijn;
  • De nieuwe belastingrente ontvangt u vanaf 1 juli van het jaar volgend op het belastingjaar in kwestie, maar is pas invorderbaar zes weken na dagtekening van de belastingaanslag.
  • De nieuwe invorderingsrente betaalt u de eerste dag nadat de belastingaanslag betaald had moeten zijn.
  • De rente bij een navorderingsaanslag wordt in de meeste gevallen berekend vanaf juli tot de dag die voorafgaat aan de dag waarop de navorderingsaanslag invorderbaar is. Dat wordt dan een maand na de dagtekening van de aanslag.

Hoogte belastingrente 2013 en belastingrente 2014

Dat zal betekenen dat deze wijziging in heffing voor veel mensen voordeliger is, omdat in veel gevallen de belastingaanslag voor 1 juli van het volgende jaar is afgedaan. Maar als dat niet het geval is, kan het ook zeer nadelig uitpakken als u geld moet bijbetalen. De fiscus verdient dan aan u omdat de belastingrente gelijk is aan wettelijke rente die voor particulieren in 2013 3% bedraagt. Bovendien wordt geen belastingrente vergoed als u na een bezwaar met succes een vermindering van een belastingaanslag krijgt. Ook de invorderingsrente is met ingang van 2013 gelijk aan de wettelijke rente. Die is vanaf 1 april 2014 gelijk aan 4% voor particulieren. De belastingrente is 4% voor particulieren en 8% voor een ondernemer, meer dus dan de heffingsrente en invorderingsrente in 2012 en 2011. De 4% belastingrente voor particulieren in 2014 is een minimale ondergrens die 1% punt hoger is dan de werkelijke rente in 2013 (toen was er nog geen ondergrens). In 2014 -2017 gaat u dus meer rente betalen.

Belastingrente en aangifte erfbelasting

Ook erfgenamen kunnen met de belastingrente te maken krijgen. De belastingrente wordt berekend vanaf de negende maand na overlijden. De eerste acht maanden nog niet, maar bedenk dat de Belastingdienst zelf drie en een halve maand nodig heeft voor het controleren van uw aangifte en u u anderhalve maand hebt voor de voor de betaling. Dat betekent dat u het beste, als u de belastingrente wilt vermijden, uiterlijk drie maanden na overlijden de belastingaangifte voor de erfbelasting kunt indienen.

Percentage belastingrente 2016, 2017, 2018 en 2019:

jaar

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 

kwartaal 1

4%

4%

4%

4%

4%

3%

3%

2,85%

2,5%

kwartaal 2

4%

4%

4%

4%

4%

4%

3%

2,3%

2,5%

 

kwartaal 3

4%

4%

4%

4%

4%

4%

3%

2,5%

2,75%

kwartaal 4

4%

4%

4%

4%

4%

4%

3%

2,25%

3%

Conclusie belastingrente 2017, 2018 en 2019

De periode dat belastingrente wordt vergoed over de te veel betaalde belasting is kleiner geworden, maar het percentage is hoger geworden en de eisen voor vergoeding zijn aangescherpt. Daarom zal de wijziging van heffingsrente naar belastingrente in veel gevallen vooral voor de belastingdienst voordelig uitvallen. De invorderingsrente blijft bestaan, maar wordt ook over een kortere periode berekend. Daar staat tegenover dat de rente hoger is dan tot nog toe gebruikelijk was. Bovendien geeft de koppeling aan de wettelijke rente wat stabiliteit, omdat niet langer de rente elk kwartaal hoeft te worden aangepast en bekend gemaakt.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.