Fiscale aftrekpost specifieke zorgkosten 2019


Welke specifieke zorgkosten, medicijnen en ziektekosten zijn in 2019 fiscaal aftrekbaar bij uw belastingaangifte? Van welke hulpmiddelen, reiskosten ziekenbezoek en behandelingen zijn de kosten een fiscale aftrekpost bij uw aangifte inkomstenbelasting 2019 of uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2019 en hoeveel krijgt u dan terug van de Belastingdienst? Veel uitgaven zijn niet meer aftrekbaar maar voor een chronisch zieke of gehandicapte zijn er nog allerlei fiscale mogelijkheden om nog iets van de gemaakte zorgkosten terug te krijgen in 2019. Maak optimaal gebruik van de fiscale aftrek van zorgkosten 2019.

Welke zorgkosten en ziektekosten zijn in 2019 aftrekbaar?

Hoofdregel is dat alle zorgkosten en ziektekosten van de leden van uw huishouding (u en uw familieleden, uw fiscale partner, kinderen jonger dan 27 jaar) fiscaal aftrekbaar zijn als ze niet door een ander worden vergoed, door u dat jaar zijn betaald, niet vallen onder een verplicht eigen risico of wanneer ze niet door de Belastingdienst met naam en toenaam van aftrek zijn uitgesloten.

Krijg ik alle zorgkosten die ik kan declareren dan terug in 2019?

U krijgt niet alles terug, want er is een inkomensdrempel die er voor zorgt dat het aftrekbare bedrag lager wordt bij een hoger inkomen. Daar staat tegenover dat iemand met een hoger inkomen door het hogere belastingtarief procentueel meer van de Belastingdienst terug kan krijgen. Door beide effecten samen hoeft per saldo het bedrag dat u terug krijgt niet erg te verschillen met dat van iemand die meer verdient.

Hoe werkt die belastingaftrek dan, een rekenvoorbeeld?

Stel u bent jonger dan de AOW-leeftijd, hebt een gezamenlijk inkomen van 19.000 euro en 2000 euro aan ziektekosten en een drempel van 130 euro, dan krijgt u 36,55% terug van 1.870 euro, ofwel ongeveer 685 euro. Hebt u een inkomen van 40.000 euro dan is uw drempel ongeveer 660 euro en krijgt u bijna 52% terug van 1.340 euro en dat is ongeveer 695 euro.

De aftrekbare zorgkosten 2019, ook uw reiskosten en vervoerskosten ziekenbezoek

Aftrekbaar zijn de volgende zorgkosten en ziektekosten, voor zover de uitgaven niet door uw verzekering worden vergoed en niet ten laste komen van uw eigen risico:

 • De kosten van behandeling voor geneeskundige en heelkundige hulp. Denk aan het ziekenhuis, uw huisarts, een specialist, de tandarts, kosten van verpleging, fysiotherapie. Een uitzondering geldt voor plastische chirurgie wanneer die niet medisch noodzakelijk is.
 • Alle zorg van een arts en alle gegeven zorg op voorschrift en onder begeleiding van een arts. Dan kan het gaan om acupunctuur, revalidatie, logopedie, homeopathie of chiropraxie.
 • De medicijnen die u door een arts krijgt voorgeschreven.
 • Sommige hulpmiddelen zoals steunzolen, een kunstgebit, een gedeelte van de kosten voor een gehoorapparaat en alle uitgaven voor een prothese of prothesen. Niet een rollator, een looprek, een elleboogkruk, een gipssteun, een okselkruk en onderarmschaalkruk. Niet een bril.
 • De kosten van vervoer naar een arts of ziekenhuis. Dit zijn uw eigen kosten of die van een persoon die tot uw huishouden behoort. Ambulancevervoer komt voor een deel ten laste van uw eigen risico.
 • Uw kosten van vervoer als u iemand in een ziekenhuis bezoekt, € 0,19 per km. Aan de aftrek voor deze kosten van ziekenhuisbezoek zijn wel extra voorwaarden verbonden.
 • De kosten van een medisch noodzakelijk dieet. Overigens zijn niet alle dieetkosten aftrekbaar.
 • Gezinshulp (afhankelijk van uw inkomen).
 • De extra kosten van vervoer en reiskosten die u maakt door een ziekte of handicap. Hieronder vallen niet de diensten die onder de WMO vallen.
 • De kosten die u door een ziekte of handicap maakt voor extra kleding en beddengoed.

Wat is niet meer aftrekbaar?

Niet meer aftrekbaar zijn in ieder geval:

 • Uw eigen risico in de zorg.
 • Uw zorgpremie 2019.
 • Sommige hulpmiddelen (zie hierboven).
 • Kosten die via de WMO worden vergoed.
 • De aanpassing van uw huis en woning.
 • Kosten die via uw verzekering worden vergoed.
 • Cosmetische ingrepen.
 • Zorgmiddelen die u (deels) krijgt vergoed.

Verhoging specifieke zorgkosten 2019

Als uw inkomen niet hoger is dan niet hoger is dan € 34.404, mag u de aftrekbare specifieke zorgkosten kunt verhogen met 40 tot 113%. Uw leeftijd speelt bij deze opslag een belangrijke rol:

 • Met 40% als u op 31 december 2018 nog geen 66 plus vier maanden oud bent en dus nog geen recht hebt op AOW.
 • Met 113% als u of uw fiscale partner op 31 december 2015 wel de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Wat is de drempel in 2019, hoogte drempelinkomen zorgkosten

Dat u te maken krijgt met een drempel die afhankelijk is van uw inkomen, noemde ik al eerder. Drie schijven zijn er waarbij er een verschil is wanneer u alleenstaande bent of een fiscale partner hebt:

Drempelbedrag aftrek specifieke zorgkosten 2019 voor een alleenstaande

Uw drempelinkomen 2019

tot en met € 7.739

€ 7.739 tot en met € 41.107

meer dan € 41.107

Drempel aftrek zorgkosten

minimale drempel bedraagt € 133

1,65%, minimale drempel bedraagt € 133

€ 678 + 5,75% van het extra drempelinkomen

Drempel specifieke zorgkosten 2019 bij een gezamenlijk inkomen van u en uw fiscale partner

Drempelinkomen voor beide partners 2019

tot en met € 15.478

€ 15.478 tot en met € 41.107

meer dan € 41.107

Drempel aftrek zorgkosten

minimale drempel is € 266

1,65%, minimale drempel is € 266

€ 678 + 5,75% van het extra drempelinkomen

Belastingverlaging is een belastingverhoging

Omdat de tarieven in de belastingschijven voor een deel lager worden in 2019, leidt een aftrekpost zoals die van de specifieke zorgkosten ook tot minder teruggave. Dit verlies wordt niet door het kabinet gecompenseerd.

Slot aftrekpost specifieke zorgkosten 2019

Wie zorgkosten maakt doet er goed aan om ook te bekijken in hoeverre deze uitgaven als zorgkosten in 2019 aftrekbaar zijn bij de aangifte inkomstenbelasting. Er is minder aftrekbaar dan een aantal jaren terug, maar er zijn nog tal van mogelijkheden voor een forse aftrekpost. Maak dus van deze fiscale mogelijkheden gebruik. Vooral chronisch zieken en gehandicapten kunnen zo nog een belangrijk deel van de zorgkosten terug krijgen.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.