Voorlopige aanslag 2019 inkomstenbelasting


U wilt uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2019 aanvragen, wijzigen of stoppen? Een voorlopige aanslag inkomstenbelasting kan betekenen dat u belasting moet betalen over 2019 (belastingnadeel), maar ook dat u belastinggeld terug krijgt van de belastingdienst (belastingvoordeel). De voorlopige aanslag of maandelijkse teruggave is gebaseerd op de aanslag inkomstenbelasting, premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Als u recht hebt op een maandelijkse teruggave moet u zo snel mogelijk de voorlopige aanslag invullen, want dan hebt u snel uw geld op uw rekening. Digitaal aangifte doen of op papier. Bij geld terugvragen spreken we over een maandelijkse voorlopige teruggaaf 2019, een vooraftrek van de loonbelasting. Let goed op het gevolg van een bijbaan of andere extra inkomsten, want dat kan een aanpassing van de voorlopige teruggaaf of voorlopige aanslag betekenen.

Voorlopige aanslag 2019 inkomstenbelasting, belastingaanslag wijzigen

U kunt uw voorlopige aanslag maximaal 4 x wijzigen. U kunt ook een voorlopige maandelijkse teruggaaf ook stopzetten. Dit doet u bijvoorbeeld als de omstandigheden zijn gewijzigd. Het formulier Stopzetten voorlopige aanslag voor heffingskortingen is er speciaal voor de mensen die alleen een teruggave van hun heffingskortingen krijgen en die willen stopzetten:

Uw formulier voorlopige aanslag 2019 is actueler dan in eerdere jaren doordat hierin het Belastingplan 2019 en de laatste wijzigingen zijn verwerkt. In eerdere jaren kreeg u een voorlopige aanslag of voorlopige teruggaaf die op meer voorlopige cijfers waren gebaseerd. Door deze aanpassing van de Belastingdienst wordt de kans kleiner dat u bij een teruggaaf straks weer geld moet terugbetalen.

Aangifte inkomstenbelasting 2019

De gewone aangifte inkomstenbelasting gaat over uw totale inkomen in een bepaald jaar, rekening houdend met uw aftrekposten en gerealiseerde inkomens. De voorlopige aanslag is hierop een voorschot. Bij de aftrekposten inkomstenbelasting kunt u denken aan grote fiscale posten zoals de hypotheekrente en de ziektekosten. Maar er zijn meer aftrekposten waarvoor u in aanmerking kunt komen. Met deze aftrekposten en sommige heffingskortingen wordt door de werkgever geen rekening gehouden. Het kan dus zijn dat uw netto inkomen elke maand lager is geweest dan hij eigenlijk had moeten zijn, wanneer wel bij de loonbelasting met al uw gegevens rekening was gehouden. Andersom kan natuurlijk ook. U hebt bijvoorbeeld een nieuwe baan, waarmee u veel meer verdient dan het jaar daarvoor of een aantal aftrekposten zijn inmiddels komen te vervallen. Dan moet u bij de aanslag inkomstenbelasting belasting terug betalen. Met rente.

Belastingdienst stuurt ook voorlopige aanslag 2019

De Belastingdienst kan u ongevraagd een voorlopige aanslag sturen, als het vermoeden bestaat dat u over 2019 belasting moet bijbetalen. Wie alles in één keer betaalt krijgt een kleine korting. Maandelijkse betalingen zijn ook mogelijk. De Belastingdienst gebruikt steeds meer recente data. Wie over 2018 een naheffing kan verwachten, krijgt haast zeker in het voorjaar 2019 al een voorlopige belastingaanslag over 2019. Wie een maandelijkse teruggaaf verwacht, krijgt de eerste uitbetaling op 15 december 2018.

Verwerking van de aangifte inkomstenbelasting voor 1 juli 2019

Wie voor 1 april van het volgende jaar zijn belastingaangifte inkomstenbelasting indient, krijgt binnen 3 maanden te horen of er moet worden bijbetaald of dat u geld terug krijgt. Als u dus afwacht en weet dat u in 2018 te veel belasting betaalt, krijgt u op zijn vroegst in juli 2019 uw geld terug. Dat is wel laat. Met een voorlopige aanslag kunt u eerder geld terugkrijgen. Let er wel op dat bij een voorlopige teruggave altijd de mogelijkheid bestaat dat u straks moet bijbetalen, zeker als er in 2019 meer inkomen (bijbaan bijvoorbeeld) was dan u veronderstelde en bij uw aanvraag opgaf.

Voorlopige aanslag belastingdienst of voorlopige teruggaaf 2019, de maandelijkse teruggave

Maar u hoeft niet tot de tot de aanslag inkomstenbelasting te wachten en de belastingdienst hoeft dat ook niet te doen. U kunt zelf de voorlopige aanslag voor een jaar aanvragen. Dit kan leiden tot een voorlopige teruggave of extra betaling, die na goedkeuring door de belastingdienst, maandelijks plaats vindt. Ook als u geen voorlopige aanslag hebt aangevraagd, kan de belastingdienst u een voorlopige aanslag sturen. Dit is dan een verzoek om te betalen. Dit verzoek is gebaseerd op de gegevens van het voorafgaande jaar. Als u dus in jaar X belasting moet bijbetalen is de kans groot dat u daarna een voorlopige aanslag krijgt voor het jaar X+1. Bijbetalen moet als:

  • U een extra baan hebt of bijverdiensten.
  • U naast uw baan ook een uitkering hebt of naast uw AOW een pensioen ontvangt
  • Werkt als freelancer of andere extra inkomsten hebt.
  • U veel vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting hebt.
  • Bepaalde aftrekposten niet meer gelden. U hebt bijvoorbeeld uw huis verkocht en gaat nu voortaan een huis huren.


Na een voorlopige aanslag volgt later altijd nog een definitieve afrekening. Eerst via de belastingaangifte inkomstenbelasting en wat later via de definitieve aanslag inkomstenbelasting.

De belastingaanslag: extra belasting betalen of belasting terugvragen

In de voorlopige aanslag staat wanneer u uw geld terug krijgt en als u moet betalen ook wanneer het geld op de rekening van de belastingdienst moet staan. U hebt altijd 6 weken de tijd om gemotiveerd bezwaar aan te tekenen. Niet alleen wanneer u moet bijbetalen, maar ook als u van mening bent dat u meer terug zou moeten krijgen dan de belastingdienst in de aanslag aangeeft. Als u niet op tijd betaalt, moet u invorderingsrente betalen: geld terug van de belastingdienst.

Hoe voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2019 aanvragen, wijzigen of stopzetten

Een voorlopige aanslag vraagt u digitaal of schriftelijk aan. Dit kan vanaf december 2018. Het belastingbiljet kunt u aanvragen bij de belastingtelefoon, het formulier voor de voorlopige aanslag vindt u op internet. Als u in het buitenland woont, kunt u alleen schriftelijk de voorlopige aanslag indienen via het formulier Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2019 voor buitenlandse belastingplichtigen. Normaliter hoeft u een voorlopige aanslag maar 1 maal aan te vragen. Hebt u het dus voor 2018 aangevraagd dan rekent de belastingdienst ook door wat dit betekent voor 2019, het jaar daarna. De beschikking voor een jaar later krijgt u in december van een jaar voorafgaand aan het betreffende jaar. Als de gegevens of aftrekposten gewijzigd zijn kunt u de aanslag tussentijds aanpassen, wijzigen of stopzetten.

Voorlopige aanslag verrekenen met een openstaande belastingaanslag

Voordat u een voorlopige aanslag krijgt uitbetaald, wordt door de belastingdienst bekeken of een VA kan worden verrekend met een openstaande aanslag. Het kan dus ook betekenen dat u minder belastingteruggave of nog geen teruggave krijgt.

Slot voorlopige aanslag 2019, wordt het een belastingvoordeel?

Als u zeker weet dat u te veel belasting betaalt en veel aftrekposten hebt, doet u er goed aan om zelf een voorlopige aanslag in te vullen. Dan krijgt u maandelijks een voorlopige teruggave van de belastingdienst op uw rekening gestort. Later wordt bekeken of u niet te veel hebt ontvangen. Wacht u met de voorlopige aanslag, terwijl u recht hebt op een teruggave, dan zult u soms wel vele maanden tot een jaar op de teruggave van belastingen moeten wachten. Dat is zonde, zeker als u het geld goed kunt gebruiken.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.