Betalingsregeling toeslagen: voorkom terugbetalen


Betalingsproblemen kunnen zich voordoen als u een toeslag zoals de huurtoeslag, zorgtoeslag, het kindgebonden budget of de kinderopvangtoeslag moet terugbetalen. Vooral de kinderopvangtoeslag is een probleem, daarom wordt aan een wijziging gedacht waarbij de toeslag niet meer aan de ouder maar de instelling wordt betaald. De toeslagen zijn gebaseerd op veronderstellingen die gedurende het jaar kunnen veranderen en daardoor kan het helaas gebeuren dat u te veel vooruit hebt ontvangen. Sluit dan een persoonlijke betalingsregeling toeslagen af met de Belastingdienst om de toeslagen geleidelijk terug te kunnen betalen. Voorkomen dat u moet terugbetalen is nog beter, maar dat lukt helaas niet altijd. U kunt ook zelf online een toeslag stopzetten of aanpassen zodat de kans op bijbetalen of terugbetalen kleiner wordt.

De Belastingdienst en de verschillende toeslagen, let vooral op de kinderopvangtoeslag

De Belastingdienst zorgt niet alleen voor de uitvoering en inning van allerlei belastingen, maar ook voor de toeslagen in ons land. Dat zijn er vier in getal:

  • De huurtoeslag;
  • De zorgtoeslag;
  • Het kindgebonden budget;
  • De kinderopvangtoeslag.


Stuk voor stuk zijn dit best wel ingewikkelde regelingen waarbij u aan allerlei voorwaarden moet voldoen om er voor in aanmerking te komen. Een voorlopige beschikking voor een toeslag krijgt u meestal aan het einde van het vorig jaar, de definitieve beschikking na afloop van het jaar. Bij de voorlopige beschikking worden allerlei veronderstellingen gedaan die gedurende het jaar anders kunnen uitpakken en bij de definitieve beschikking worden gecorrigeerd. Belangrijke veronderstellingen zijn bijvoorbeeld de hoogte van uw toetsingsinkomen en dat van uw toeslagpartner. Of bij de huurtoeslag 2018 de hoogte van de huur, vermogen en inkomen van u, uw partner en medebewoners. Doordat veronderstelling en werkelijkheid uiteen kunnen lopen kan aan het einde van het jaar de conclusie zijn dat u de toeslag niet had mogen krijgen of dat u te veel toeslag hebt ontvangen. Er zal dan moeten worden terug betaald. Omdat het dan om grote bedragen kan gaan, levert dit regelmatig ook betalingsproblemen op. Dat weet ook de Belastingdienst en daarom kunt u een persoonlijke betalingsregeling toeslagen afsluiten. Kiest u niet voor een betalingsregeling dan moet u het geld binnen de daarvoor aangeven termijn in één keer betalen.

Betalingsregeling toeslagen, hoe werkt dat, ook bijbetalen of terugbetalen?

Een betalingsregeling kan op twee manieren worden uitgevoerd:

  • U maakt elke maand een bedrag over aan de Belastingdienst.
  • De Belastingdienst verrekent het te veel betaalde maandelijks met wat u nog aan toeslag zult krijgen.

Betalingsregeling met elke maand geld overmaken, ook bij de kinderopvangtoeslag

Als u elke maand een bedrag wilt terug storten gelden als eisen dat u minimaal 20 euro per maand moet betalen en dat de betalingsregeling maximaal 2 jaar mag duren. U deelt het bedrag door 24 maanden. Als dat bedrag lager is dan 20 euro krijgt u elke maand een acceptgiro waarin staat dat u 20 euro moet betalen. Dat betekent dat de schuld sneller dan in twee jaar is afgelost. Als het bedrag gedeeld door 24 maanden hoger is dan 20 euro krijgt u een acceptgiro met dit hogere bedrag. U doet er dan twee jaar over om alles terug te betalen. Als 20 euro voor u te veel is neemt u contact op met de Belastingdienst om te bekijken of voor u een andere regeling mogelijk is.

Verrekening met de toekomstige uitbetaling van een toeslag

De te veel betaalde toeslag kan ook worden verrekend met wat u de komende tijd nog tegoed hebt. Daarbij kan alleen verrekening plaats vinden met dezelfde toeslag. Dat is eenvoudig, maar kan ook betekenen dat u maandelijks te veel geld tekort komt om uw uitgaven te kunnen doen. Een zorgtoeslag kan alleen met een zorgtoeslag worden verrekend en niet bijvoorbeeld met een huurtoeslag. Ook hier zal minimaal 20 euro per maand worden verrekend. U betaalt alleen rente over het bedrag dat nog open staat.

Slot voorkom terug betalen

Als er wijzigingen zijn in inkomen of persoonlijke omstandigheden kunt u het beste direct contact opnemen met de Belastingdienst en de wijzigingen doorgegeven. Denk aan een andere partner, andere baan, een echtscheiding en zo verder. Anders moet u geld terug betalen en dat is altijd vervelend. U kunt een toeslag ook altijd stop zetten. Bij de kinderopvangtoeslag worden veel fouten gemaakt.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.