Hoogte heffingskortingen 2019


Kijkend naar het aantal heffingskortingen in 2019 is een belastingvereenvoudiging niet gelukt. Er zijn zes heffingskortingen, sommige tamelijk ingewikkeld en dan ook nog eens verschillend wanneer u recht hebt op AOW of als u jonger bent dan 64 en vier maanden. De heffingskortingen zijn belangrijk en bepalen vaak of u netto meer loon en inkomen overhoudt of niet. Kortom, niet alleen de belastingtarieven in de loonbelasting en inkomstenbelasting bepalen fiscaal hoeveel u van uw bruto loon netto zult overhouden, maar ook de heffingskortingen. Waarop hebt u recht in 2019?

Zes heffingskortingen in 2019

De heffingskortingen kunnen ervoor zorgen dat u er netto op vooruit gaat en dat uw loonstrookje er vanaf 2019 positiever uitziet. De heffingskortingen zijn fiscale stuurinstrumenten van de overheid. Wie aan de voorwaarden van een bepaalde heffingskorting voldoet, heeft er recht op. De algemene heffingskorting dient een algemeen doel en stuurt vooral de koopkracht van lagere inkomens bij. De andere heffingskortingen hebben een meer specifiek doel:

  • De arbeidskorting is een beloning van arbeid boven een uitkering. Wie werkt wordt zo extra beloond.
  • De inkomensafhankelijke combinatiekorting is de beloning en ondersteuning van een gezin met kinderen.
  • Enkele heffingskortingen voor AOW-gerechtigden waaronder de ouderenkorting zorgen voor een bijsturing van de koopkracht van wie recht heeft op AOW.
  • De jonggehandicaptenkorting is een fiscale ondersteuning van jonggehandicapten.
  • De heffingskorting voor groene beleggingen stimuleert en beloont maatschappelijke beleggingen waaronder duurzame beleggingen en groene beleggingen.


Het gaat niet om niets, per heffingskorting kan het met uitzondering van de jonggehandicaptenkorting, om een netto bedrag van duizend tot een paar duizend euro gaan.

Hoogte van de bedragen van de heffingskortingen in 2019

Een aantal heffingskortingen pakt in 2019 hoger uit dan in 2018:

Hoogte heffingskortingen, loonheffingskortingen, 2019, jonger dan 66 jaar en vier maanden (= de AOW-leeftijd)

Loonheffingskortingen

Algemene heffingskorting

Arbeidskorting (maximaal)

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Jonggehandicaptenkorting

Groen beleggen

Belastingjaar 2019

maximaal 2.477 euro

maximaal 3.399 euro

maximaal 2.835 euro

737 euro

0,7%

De maximale algemene heffingskorting is 50 euro hoger dan in 2018, de arbeidskorting 150 euro.

Let wel, het gaat soms om de maximale bedragen, dat betekent dat de exacte hoogte van de betreffende heffingskorting afhankelijk is van uw inkomen. In die gevallen loopt de heffingskorting op tot een maximaal bedrag en wordt het bedrag lager naarmate het inkomen stijgt.

Welke heffingskortingen als u recht hebt op AOW

De AOW-leeftijd gaat omhoog en bedraagt in 2019 66 jaar en vier maanden. Als u die leeftijd hebt bereikt, gelden er andere belastingtarieven en andere heffingskortingen. De tarieven beginnen lager omdat u geen AOW-premie meer hoeft af te dragen, de heffingskortingen zijn een stuk lager dan voor de jongeren:

Hoogte heffingskortingen 2019 als u AOW-gerechtigd bent

Heffingskortingen

Algemene heffingskorting

Arbeidskorting (maximum)

Ouderenkorting

Alleenstaande ouderenkorting

Ouderenkorting boven inkomensgrens 47.500 euro

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Groen beleggen

Belastingjaar 2019

maximaal 1.268 euro

maximaal 1.745 euro

1.596 euro maximaal

423 euro

0

maximaal 1.431 euro

0,7%

De maximale algemene heffingskorting is111 euro hoger dan in 2018, de arbeidskorting 86 euro.

Belastingaangifte inkomstenbelasting doen om alle heffingskortingen te krijgen

U kunt van de Belastingdienst het bericht krijgen om geen belastingaangifte te doen. Toch is het de vraag of dat voor u altijd even verstandig is. U kunt bijvoorbeeld bepaalde aftrekposten hebben waarvan de Belastingdienst nog geen weet heeft of recht hebben op bepaalde heffingskortingen. Het kan vaak geen kwaad om eens te bekijken hoe een en ander voor u uitpakt en dan te besluiten of u beter toch belastingaangifte inkomstenbelasting kunt doen. Maar het kan natuurlijk ook tegenvallen, bijvoorbeeld als u extra inkomen had in 2019 of te veel aan heffingskortingen kreeg uitbetaald. Hebt u kinderen, vergeet dan ook de inkomensafhankelijke combinatiekorting niet. Belegt u en hebt u gekozen voor groene beleggingen, dan kunt u wellicht rekenen op een extra hoge heffingskorting. Kortom, bekijk zelf goed waarop u recht hebt, want bij elkaar opgeteld kan het om een fors bedrag gaan.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.