Aanrechtsubsidie 2018 minstverdienende partner


De aanrechtsubsidie 2018 is een extra belastingteruggave als u een relatief laag inkomen hebt. Daarom is het voor iemand met weinig of geen inkomen zeer zinvol om te bekijken of u die aanrechtsubsidie ook ontvangt. Wat zijn hierbij de voorwaarden en wat is de rol van uw leeftijd of partner hierbij? De aanrechtsubsidie, ook wel aanrechtgeld of de overdraagbare algemene heffingskorting minst verdienende partner genoemd, is een heffingskorting die u zeker kunt proberen te verzilveren bij de Belastingdienst. Deze heffingskorting wordt de komende jaren verder afgebouwd.

Aanrechtsubsidie of aanrechtgeld, waarom die naam?

De term aanrechtsubsidie, aanrechttoeslag of aanrechtgeld komt uit de politiek. Vooral politieke partijen die vinden dat iedereen aan het werk moet gaan, vinden deze belastingteruggave voor de minstverdienende partner eigenlijk niet juist. Dit geld komt immers in hun ogen ook terecht bij personen waar alleen de kostwinner werkt en de partner misschien wel verplicht thuis zit. Dat maakt voor velen de term wat ongelukkig of onterecht, want de aanrechtsubsidie heeft niets met het aanrecht te maken. Het is vooral een belastingmeevaller, als u zelf weinig tot geen inkomen hebt.

Aanrechtsubsidie 2018 als u een fiscale partner hebt

Iedereen heeft in beginsel recht op de algemene heffingskorting, een belastingteruggave van maximaal grofweg 2.265 euro per jaar. Maar zoals zo vaak bij de verschillende heffingskortingen van de Belastingdienst is het zo dat er wel inkomen moet zijn om de heffingskorting te kunnen uitbetalen. Als u uw belastingaangifte doet en een laag inkomen hebt, zult u zien dat u de melding krijgt dat u wel recht hebt op een bepaald bedrag aan heffingskortingen, maar dat deze helaas niet in hun geheel kunnen worden uitbetaald. De aanrechtsubsidie is hierop een uitzondering. Als u weinig tot geen inkomen hebt, maar wel een fiscale partner met voldoende inkomen, dan kan de aanrechtsubsidie alsnog worden uitbetaald. Met voldoende inkomen wordt bedoeld dat uw partner per saldo voldoende belasting moet betalen.

Voorbeeld aanrechtsubsidie minstverdienende partner 2018

Hebt u geen fiscale partner, dan is er ook geen aanrechtsubsidie. Maar stel dat uw partner per saldo, na aftrek van de aftrekposten, 10.000 euro in een jaar aan belasting betaalt, dan is dat ruim voldoende om de aanrechtsubsidie in 2018 volledig uit te keren. Sterker nog als dit per saldo 3000 euro is, zou dat ook nog voldoende moeten zijn. Als u geboren bent na 1963, zou zelfs 1000 euro genoeg kunnen zijn. De aanrechtsubsidie wordt namelijk betaald uit het positieve saldo aan belastingen dat uw partner betaalt. De Belastingdienst geeft namelijk nooit meer belasting terug dan er afgedragen is. Als uw partner per saldo 500 euro aan inkomstenbelasting betaalt, kunt u maximaal 500 euro aan aanrechtsubsidie krijgen.

De aanrechtsubsidie is de algemene heffingskorting voor de minstverdienende

Als u een eigen inkomen hebt, betaalt u loonbelasting. De werkgever houdt daarbij rekening met de heffingskortingen. De bekendste heffingskorting is wel de algemene heffingskorting van maximaal 2.265 euro. Hebt u geen inkomen dan kunt u recht hebben op het maximale bedrag aan aanrechtsubsidie. Hebt u wel inkomen dan gaat het bedrag dat u zelf al krijgt aan algemene heffingskorting af van de aanrechtsubsidie.

Hoogte aanrechtsubsidie 2018

De politiek wil in meerderheid eigenlijk af van de aanrechtsubsidie en daarom wordt het bedrag waarop u recht hebt jaarlijks afgebouwd voor de personen die geboren zijn na 31 december 1962. In 2018 heeft iemand die vanaf 1963 geboren is maximaal nog recht op 33 1/3% van het bedrag waarop iemand recht heeft die voor 1963 geboren is:

Hoogte algemene heffingskorting minst verdiende partner in 2016, 2017 en 2018, maximale bedragen, Miljoenennota 2018:

uw geboortedatum

vóór 1963

na 31 december 1962

2016

€ 2.242

€ 1.047

2017

€ 2.254

€ 902

2018

€ 2.265

€ 754

Voorwaarden aanrechtsubsidie 2018, minst verdienende partner

De voorwaarden voor de uitbetaling aan het aanrechtgeld zijn:

  • U bent 21 jaar oud of ouder.
  • U hebt minimaal zes maanden dezelfde fiscale partner. U kunt ook een weduwnaar of weduwe zijn.
  • U hebt weinig of geen inkomen.
  • Uw fiscale partner heeft in 2018 voldoende inkomen.

Hoe vraag ik de algemene heffingskorting minstverdienende partner aan?

Als u een fiscale partner hebt, doen jullie gezamenlijk belastingaangifte inkomstenbelasting of vullen jullie gezamenlijk een voorlopige aanslag inkomstenbelasting in. Uit die invulling blijkt hoeveel inkomen er is, hoeveel belasting er wordt betaald en dus ook of en hoeveel ruimte er is om uw aanrechtsubsidie uit te betalen. U kunt recht hebben op het volledige bedrag van de aanrechtsubsidie maar ook op een gedeelte. U hebt recht op een gedeelte als u eigen inkomen hebt en dus recht op de algemene heffingskorting of als het inkomen van uw fiscale partner te laag is om het volledige bedrag te kunnen uitbetalen.

Conclusie aanrechtsubsidie 2018

De overdraagbare aanrechtsubsidie is regelmatig een vergeten belastingteruggave en dat is toch jammer als u recht hebt op de maximale bedragen. Kijk er dus goed naar als u uw belastingaangifte inkomstenbelasting doet.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.