Extra hypotheek voor uw kind nemen


Geld lenen aan een kind, vele ouders doen dit. Een extra hypotheek in 2018 afsluiten voor een kind is eveneens toegestaan. Bovendien mag u in 2018 tot 100k belastingvrij geld schenken. Lenen met de hulp van de ouders wordt zo zeer aantrekkelijk. Ook een woning kopen voor een kind kan, maar hoe werkt deze familiebank fiscaal uit voor ouder en kind? Steeds meer starters kunnen de helpende hand van hun ouders goed gebruiken, omdat een eigen huis kopen zonder hulp te duur wordt. In 2013 en 2014 mocht u eenmalig belastingvrij 100.000 euro aan uw kind schenken, wanneer het geld bestemd was voor de aankoop of verbetering van een huis, in 2015 en 2016 mocht dat niet meer, maar in 2017 en 2018 weer wel.

Starten op de huizenmarkt

Omdat de huizen in ons land over het algemeen duur zijn, is starten vaak geen eenvoudige zaak. Bij de aanschaf van vastgoed komen bovendien nog vele aanvullende kosten kijken. Denk daarbij niet alleen aan de notariskosten, maar ook aan de verzekeringen en dergelijke. Vele starters zijn daarom blij met wat financiële hulp van de ouders.

Koopgarant-regeling

Met de Koopgarantregeling bieden corporaties in Rotterdam, Den Haag, Utrecht en binnenkort Amsterdam de helpende hand. Het maakt het kopen van een eigen huis voor velen betaalbaar.

Financiële hulp ouders, garant staan voor een kind

Die financiële hulp kan op vele manieren worden geboden. Ouders kunnen zich desgewenst financieel garant stellen voor een deel van de lening die een kind aangaat. Sommige banken zijn anders niet eens bereid tot het verlenen van een hypotheek. Nadeel is dat als uw kind met betalen verzaakt, u ook verantwoordelijk bent en zelf over de brug moet komen.

Belastingvrije schenking bij woning kopen kind

Wie beter bij kas is kan een schenking doen bij de aankoop van het huis of zelf een huis kopen voor zijn kind. Een andere mogelijkheid is zelf een lening aan te gaan en de lening onder voorwaarden door te sluizen naar uw kind. De fiscus faciliteert dit al jaren. In 2009 mocht u eenmalig € 22.760 vrij schenken. In 2010 is dat maar liefst 50.000 euro. In 2011 en 2012 is dat opgelopen tot maximaal 50.300 euro (in 2013 is dat 51.405 euro). Dit loopt in 2013 en 2014 zelfs op tot 100.000 euro bij besteding van dit geld aan de eigen woning en deze schenking vrijstelling eigen woning van 100.000 euro is in 2017 en 2018 weer teruggekeerd. In 2015 of 2016 een hypotheek regelen en in 2017 hiervoor 100.000 euro schenken is eveneens toegestaan.

Extra hypotheek op vastgoed en de belastingdienst

Stel u besluit een extra hypotheek op uw eigen huis te nemen. Stel bovendien dat u dat geld dan weer uitleent aan uw kind en hij of zij u daarvoor een (lagere) rente betaalt. Wat betekent dat dan fiscaal voor u? In box 3 worden hypotheek en vordering op uw kind tegen elkaar weggestreept, terwijl de ouder geen hypotheekrenteaftrek heeft.

Maak duidelijke afspraken met uw kind

U doet er goed om de afspraken met uw kind op papier te zetten. Liefst bij de notaris. Allereerst geldt dat, omdat u de extra hypotheek niet voor uw eigen huis benut, u de hypotheekrente niet van uw inkomen kunt aftrekken. Dit voordeel loopt u dus mis. Wel hebt u als voordeel dat de lening aan uw kind in mindering kan worden gebracht op uw vermogen in box 3. Er vanuit gaande dat uw vermogen in box 3 de lening flink overstijgt, behaalt u hier een voordeel van 1,2% over de doorgesluisde lening. Dat betekent dat de netto hypotheekrente die u uiteindelijk betaalt, gelijk is aan de betaalde hypotheekrente minus de 1,2% over de lening minus de door uw kind aan u betaalde rente op de lening.

De fiscale gevolgen voor uw kind in 2017 en 2018

Uw kind kan de lening bij de belastingdienst opvoeren als financiering voor het gekochte huis en dus de betaalde rente en eventuele aanvullende kosten, zoals de notariskosten, aftrekken van de belasting. De lening valt voor het kind namelijk in box 1. De ouders kunnen de hypotheekrente zelf niet aftrekken van de fiscus.

Huis kopen met hulp ouders in 2017 en 2018

Ook kunnen ouders garant staan of samen met een kind een huis kopen. U kunt een huis in uw bezit natuurlijk ook aan uw kinderen verhuren. Mogelijkheden te over dus. Maak wel duidelijke afspraken met elkaar. De vrijstelling bedraagt in 2017 en 2018maximaal 100.000 euro als uw kind jonger is dan 40 jaar.

Woning kopen voor uw kind

Al met al kunt u als ouders dus:

  • Uw hypotheek verhogen en dat lenen aan uw kind. Uw kind krijgt de hypotheekrenteaftrek en uw een rentevergoeding.
  • U kunt borg staan voor uw kind bij het afsluiten van een hypotheek.
  • U kunt een huis kopen en dat weer verhuren aan een kind, maar dan is door de verhuur de hypotheekrente bij u niet aftrekbaar.
  • U kunt eenmalig forse bedragen belastingvrij schenken aan een kind waardoor de financiering van het huis toch nog haalbaar wordt.

Slot extra hypotheek voor uw kind in 2018

Welke rente u met uw kind afspreekt en welke lening voor u geschikt is, is individueel bepaald. In vele gevallen springen ouders en kind er goed uit door de fiscale voordelen en doordat het verkrijgen van een koophuis zo mogelijk wordt gemaakt. Een win win situatie en daar is het allemaal toch om begonnen.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.