Belastingdienst en witwassen, ongebruikelijke transacties


Het witwassen van geld en ongebruikelijke geldtransacties komen regelmatig voor in ons land. Het gaat vaak om crimineel geld of stortingen om zwart geld wit te wassen. Om hier iets aan te doen bestaat de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties, MOT. Maar de controle van de belastingdienst gaat inmiddels veel verder: elke contante betaling vanaf € 10.000 moet worden gescreend. De FIOD is niet de enige die u in de gaten houdt. Oppassen dus met het witwassen van geld, zowel bij meubelaankopen, een huis, een auto, goudhandelaren. Een winkelier had voor 250.000 euro aan meubels contant afgerekend en zoiets valt op.

Meldpunt Ongebruikelijke Transacties

In Nederland kennen we de wet Melding Ongebruikelijke transacties, MOT, en het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties te Zoetermeer. Dit meldpunt heeft tot doel om ongebruikelijke transacties te verzamelen, registreren, bewerken en analyseren. Het meldpunt houdt contact met buitenlandse instanties die een vergelijkbare taak hebben als het meldpunt. Het meldpunt geeft een jaarlijks verslag uit. De transacties die volgens het meldpunt verdacht zijn, worden direct doorgegeven aan de daarvoor bevoegde opsporingsdiensten. De Wet Melding Ongebruikelijke Transacties geldt voor vrije beroepsbeoefenaars, waaronder accountants, belastingadviseurs, notarissen en advocaten.

Nationale recherche

Het meldpunt en het Bureau ter ondersteuning van de Landelijk Officier van Justitie betreffende de Wet MOT functioneren vanaf 1 januari 2006 als één organisatie. De Projectorganisatie is ondergebracht bij de dienst Nationale Recherche Informatie van het Korps landelijke politiediensten, KLPD. De Projectorganisatie stelt de financiële gegevens zodra ze verdacht zijn verklaard, zo nodig ter beschikking van Opsporings-, Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten in binnen- en buitenland.

Wat zijn ongebruikelijke transacties?

Een transactie is volgens de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme, WWFT, ongebruikelijk als het aan één of enkele van de zogenoemde indicatoren voldoet. Rode draad zijn witwassen van geld, financiering van terrorisme en het omzetten van bedragen vanaf € 10.000 nieuwe regeling sinds 10 juli 2018, was 15.000 euro). Het verschilt ook nog wel eens per instantie. Een paar indicatoren hierbij zijn:

 • Transacties bij banken die in verband met witwassen of financiering van terrorisme.
 • Transacties bij banken met personen die zijn gevestigd in landen of gebieden die door de Minister van Financiën en de Minister van Justitie zijn aangewezen als onaanvaardbaar risico voor witwassen of terrorisme financiering.
 • Contante transacties bij banken met een waarde van € 10.000 of meer waarbij contante omwisseling in een andere valuta of van kleine naar grote coupures plaatsvindt.
 • Contante transacties bij een grenswisselkantoor of kantoren van € 2.000 of meer waarbij de gelden ter beschikking worden gesteld in de vorm van chartaal geld of cheques of door middel van een credit- of debetcard dan wel betaalbaar worden gesteld in de vorm van chartaal geld of cheques of door storting op rekening (geldtransfers).
 • Gebruik van de creditcard in verband met een transactie van € 10.000 of meer bij een aangesloten bedrijf in Nederland.
 • Contante storting ten gunste van een creditcardrekening van € 10.000 of meer.
 • Het in depot nemen door casino’s van munten, bankbiljetten of andere waarden van € 10.000 of meer.
 • Girale transacties bij casino’s van € 10.000 of meer.
 • Verkoop aan een cliënt in een casino van fiches met een tegenwaarde van € 10.000 of meer tegen inlevering van cheques of buitenlandse valuta.
 • Transacties bij handelaren in zaken van grote waarde, waarbij voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen verkocht worden tegen geheel of gedeeltelijke contante betaling, waarbij het contant te betalen bedrag € 10.000 of meer bedraagt.
 • Transacties bij adviseurs van € 10.000 euro of meer betaald aan of door tussenkomst van de beroepsbeoefenaar in contanten, met cheques aan toonder of soortgelijke betaalmiddelen.

Meldplicht voor ongebruikelijke transacties

De volgende partijen zijn meldingsplichtig:

 • Financiële dienstverleners, zoals banken, verzekeraars, effecten- en beleggingsinstellingen, geldtransactie-kantoren, creditcardmaatschappijen en casino's.
 • Handelaren in zaken van grote waarde, zoals auto's, kunst en antiek, schepen, veilinghuizen en juweliers.
 • Bepaalde beroepsgroepen, zoals advocaten, notarissen, accountants, belastingadviseurs en makelaars.

Gegevens bij melding ongebruikelijke transactie

Bij een melding moeten de volgende gegevens worden doorgegeven:

 • De identiteit van de klant;
 • De aard en nummer van het identiteitsbewijs;
 • De aard, tijdstip en plaats van de transactie;
 • De omvang van de transactie;
 • De herkomst en de bestemming van de gelden of andere waarden die bij de transactie betrokken zijn;
 • De omstandigheden die de transactie ongebruikelijk maken.


Een ongebruikelijke transactie meldt u sinds mei 2011 bij de Financial Intelligence Unit- Nederland, FIU.

Rol MKB Nederland

De regels zijn sinds 10 juli 2018 nog verder aangescherpt: alle ondernemers en handelaren moeten bij contante betalingen vanaf € 10.000 het paspoort van de koper controleren, onderzoeken of het paspoort wel van de koper is en alle kopieën vijf jaar opslaan (dat was € 15.000). Zo worden de regels verder aangescherpt.

Slot

Maar toch moet men op zijn hoede zijn. Er zijn namelijk extra FIOD medewerkers overgeplaatst naar de Belastingdienst Holland-Midden. En dat is nu net de divisie die de cash betalingen in ons land moet gaan volgen. Wilt u geen controles, dan kan het zeker geen kwaad om de ondergrens van € 10.000 wanneer u contant wilt betalen, goed in de gaten te houden.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.