Spaarrente spaarverzekering Dela


De spaarverzekering bij Dela betekent ook in 2019 een hoge vaste spaarrente. De spaarverzekering is een relatief nieuw product van Dela waarmee u extra geld opzij kunt zetten. Het is een verzekering die u kunt openen voor uzelf of een ander, zoals uw kind of kleinkind. Wellicht voor u interessant dit nieuwe spaarplan van een onderneming die veel ervaring heeft met het wegzetten van spaargeld voor later. Het grote verschil is dat uw spaargeld straks vrij besteedbaar is en de verzekering niet per se bedoeld is voor iemands uitvaart, maar voor elk spaardoel.

Uitvaartonderneming Dela doet meer dan alleen de uitvaart

Dela is primair een uitvaartonderneming bij wie u een gepaste uitvaartverzekering kunt afsluiten. Dela heeft dus veel ervaring met verzekeren en sparen voor de toekomst. Sinds kort is aan het palet van sparen en verzekeren het DELA CoöperatiespaarPlan toegevoegd. Dit plan is eveneens een verzekeringsproduct en wel een met een vaste spaarrente van 2,0% per jaar. Een dergelijk verzekeringsproduct heet in het jargon een spaarverzekering.

Hoge rente bij Dela

Het verzekeringselement van het CoöperatiespaarPlan zorgt ervoor dat:

  • U een rente van 2,0%.
  • Maximaal een inleg van 12.000 euro per jaar mogelijk is.
  • Als de verzekerde voortijdig komt te overlijden het gespaarde bedrag plus 10% opslag wordt uitgekeerd.


De kosten die voor de verzekering worden gemaakt komen niet in mindering op uw rente. De rente is dus een netto rente. Dat neemt niet weg dat er wel degelijk kosten moeten worden gemaakt:

  • Eenmalige advieskosten;
  • Een premie voor de premie voor de overlijdensrisicodekking;
  • Beheerkosten.


Dela stelt dat al deze kosten ten laste gaan van de winst van Dela en niet op uw spaarplan in mindering worden gebracht. Het betekent dat de winstuitkering die bovenop de vaste spaarrente kan komen wel lager uitvalt.

Spaarplan is geen spaardeposito

In dit spaarplan legt u uw geld 10 jaar vast. In die zin heeft het iets van een spaardeposito, maar het is en blijft een verzekeringsproduct waarmee u geld opzij zet voor later. U kunt tussentijds geen geld opnemen en een beëindiging van de verzekering is tegen bepaalde kosten. Die kosten komen dan wel ten laste van uw rekening. Als u uw geld na 10 jaar opneemt, zijn daaraan natuurlijk geen kosten verbonden. Het spaarplan kent verder geen verplichting qua besteding en u mag het plan ook voor een ander afsluiten. Als u deze spaarverzekering voor een ander afsluit, kan dit als schenking worden gezien en kan het zo zijn dat u schenkbelasting moet betalen. Verder kunt u zoveel spaarplannen afsluiten als u wilt en dit voor elk denkbaar spaardoel. Dan geldt de maximale inleg van 12.000 euro per kalenderjaar voor alle polissen samen.

Waarom spaarverzekering afsluiten?

De vaste rente is hoger dan wat u momenteel op een direct opneembare spaarrekening ontvangt. Bovendien is dat een rente die in de meeste gevallen variabel is en ook nog kan dalen. Maar u kunt ook kiezen voor een spaardeposito bij een bank. En zijn begin 2019 geen spaardeposito's die voor een periode van 10 jaar meer dan 2,0% geven. Dat rendement kan hoger zijn dan bij de spaarverzekering van Dela als de winstdeling minus gemaakte kosten minder is dan 0,25%. In alle andere gevallen bent u met de spaarverzekering beter uit. Daar komt nog 10% extra uitkering bij overlijden bij. Essentieel bij dit alles is wel dat Dela garandeert dat de gemaakte kosten, anders dan uw opnamekosten, niet van uw spaarrente afgaat. Zou dit niet zo zijn, dan zou voor de klant het risico te groot zijn, zo weten we van de woekerpolissen uit het verleden. Nu is het spaarplan van Dela een mooie aanvulling op andere manieren van sparen. De financiële bijsluiter tot slot geeft aan dat het risico met dit product zeer klein is. Dela is een verzekeraar en geen bank.