Verzekeren van kostbaarheden: kostbaarhedenverzekering 2019


Uw waardevolle spullen zijn met een inboedelverzekering in 2019 vaak tot een bepaald maximaal bedrag verzekerd. Al snel kan de waarde van uw juwelen en bijvoorbeeld audio- en videoapparatuur in de loop der tijd boven deze verzekerde waarde uitkomen. Laat uw verzekering eens vrijblijvend opnieuw berekenen en bekijk of het verstandig is om een extra kostbaarhedenverzekering af te sluiten. Zog er zo voor dat uw kostbaarheden en inboedel altijd goed verzekerd zijn.

Inboedelverzekering 2019, de verzekering van uw kostbaarheden en juwelen

Als u waardevolle spullen heeft, zoals schilderijen, juwelen, audio- of videoapparatuur, dan kan het zeker de moeite waard zijn, om uw Inboedelverzekering aan te vullen met een kostbaarhedenverzekering. Deze verzekering is in feite op maat gemaakt en heeft een ruime dekking. De kostbaarhedenverzekering is niet alleen een aanvulling op de inboedelverzekering, maar zal ook bij de aanbieder van de inboedelverzekering moeten worden afgesloten.

Uitsluitingen in een kostbaarhedenverzekering

De kostbaarhedenverzekering is vaak ruimhartig in het uitkeren van schade, maar daarom vooraf ook duidelijk in een aantal uitsluitingen van de verzekering. Uitgesloten is schade door overmacht zaken als aardbevingen, vulkaan uitbarstingen en dergelijke. Zaken die in Nederland zeer uitzonderlijk zijn. Bovendien is eventuele schade uitgesloten die is veroorzaakt door reiniging, reparatie of een andere bewerking van de kostbaarheden. Het is belangrijk dat u schade probeert te voorkomen door de juiste veiligheidsmaatregelen te nemen. U moet namelijk niets te verwijten zijn. Laat bijvoorbeeld geen raam open staan en dergelijke.

De kostbaarhedenverzekering is een verzekering op maat

De kostbaarhedenverzekering is een verzekering op maat. Sieraden worden van te voren door een expert getaxeerd, zodat u van te voren weet wat de uitkering bij onheil zal zijn. Bij tussentijdse aankoop van nieuwe sieraden wordt uitgegaan van de aankoop nota. Afhankelijk van de aanbieder moet de taxatie elke drie jaar worden herhaald. Uw kostbaarheden wordt gestipuleerd op de polis.

Audio en video verzekeren in 2019

Bij audio- en videoapparatuur wordt het verzekerde bedrag vastgesteld aan de hand van de aankoop nota of een verklaring van de handelaar. Het is afhankelijk van de aanbieder van de verzekering en de verzekeringsclausules hoeveel van de waarde van de audio- en videoapparatuur wordt uitgekeerd. Het eerste jaar zal het meestal de nieuwwaarde zijn, maar daarna komt men al snel uit op een dagwaarde. Een zelfde methode geldt voor zaken als muziekinstrumenten en foto- en filmapparatuur. Uitzondering kan zijn een bijzonder dure viool die net zoals de juwelen zal worden getaxeerd op basis van een taxatie. Het voordeel van de taxatie is dat bakkeleien over de uitkering vaak achterwege kan blijven.

Wacht met het vervangen van uw spullen totdat de schade is opgemaakt

Als goederen zijn gestolen, kunnen ze op een later moment weer opduiken. Daarom zal de verzekeraar pas uitkeren, als u afstand hebt gedaan van het eigendomsrecht. Als het goed gevonden wordt en u wilt het weer terug, dan zult u het uitgekeerde bedrag weer terug moeten geven. Sommige verzekeraars verplichten zelfs tot een terugname van het goed. In dat geval is het dus onverstandig om te vroeg en dus voortijdig tot vervanging over te gaan.

Slot

Een goede tip is om uw kostbaarheden te fotograferen en te merken met postcode, huisnummer en naam. Daar zijn speciale stiften voor in de handel. Gemerkte en gefotografeerde goederen zijn bij diefstal namelijk veel gemakkelijker door de politie te traceren en moeilijker te verhandelen.