Verzekeren - aansprakelijkheidsverzekering particulieren


De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering particulieren, WA verzekering, is onmisbaar. U verzekeren op grond van uw wettelijke aansprakelijkheid in 2018 en 2019 is noodzakelijk. Eigenlijk kan niemand zonder een goede aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Deze WA verzekering dekt alle niet opzettelijke schade die u of uw gezinsleden veroorzaken. Ook eventuele letselschade. Zoek de goedkoopste aansprakelijkheidsverzekering uit. Schades kunnen fors oplopen, maar de WA verzekering keert ook niet altijd uit. U moet namelijk wel echt aansprakelijk zijn. Door het beroemde hangmatarrest kunt u ook uw eigen partner aansprakelijk stellen. Neem een logeer- en oppasclausule.

De Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren

De Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren is beter bekend als de WA verzekering. Deze verzekering beschermt u tegen de aansprakelijkheid voor niet opzettelijke schade. De WA verzekering kan iedereen wel eens van pas komen. Iedereen doet wel eens iets ondoordacht. U stoot wat om of anders uw minderjarige kinderen wel. Een WA verzekering voor uw gezin is zonder meer noodzaak. Deze WA verzekering voor particulieren vergoedt, zoals de naam al aangeeft, alleen schade die u als particulier aan anderen veroorzaakt. Schade veroorzaakt op of tijdens uw werk is hiermee niet gedekt. Anderzijds valt schade tijdens het uitvoeren van vrijwilligerswerk er vaak weer wel onder. De schade die u veroorzaakt mag niet opzettelijk zijn, want dan vergoedt de WA verzekering niet.

Wie is verzekerd met de WA-polis

Met de gezinsdekking zijn alle gezinsleden verzekerd. Zelf de voor studie uitwonende kinderen en logees. U kunt een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering dus afsluiten voor het hele gezin. De aansprakelijkheidsverzekering kan worden afgesloten door een particulier, een bedrijf of bijvoorbeeld iemand met een vrij beroep. Als u een particulier bent spreken we over een AVP verzekering. In andere gevallen over een AVB verzekering. Omdat u ook verantwoordelijk bent voor de mogelijke schade veroorzaakt door uw huisdier, valt ook deze onder de AVP. Afhankelijk van de aanbieder is de maximale uitkering 1 miljoen euro of meer. Hieronder valt zowel materiële schade als letselschade en smartengeld.

Mijn kind heeft schade veroorzaakt, is dit verzekerd?

Voor schade door kinderen zijn de ouders verantwoordelijk, omdat kinderen de gevolgen van hun handelingen niet altijd kunnen overzien. Wanneer de schade bij een ander wordt veroorzaakt door kinderen tot 14 jaar valt de schade onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering. Bij kinderen tussen de 14 en 16 jaar wordt het anders. De verzekeraar zal dan kritischer bekijken of er misschien ook opzet in het spel is. De vergoeding van de schade wordt dan al een stuk minder zeker. Maar wat als uw kind iets duurs breekt bij uw buurman. In dat geval bent u in beginsel niet aansprakelijk, omdat de buurman het goed vond dat uw kind kwam spelen. Wilt u de relatie met uw buurman goed houden en hebt u ook de sport- en spelclausule in uw polis, dan zal de verzekering de schade alsnog vergoeden.

Wat wordt door de Aansprakelijkheidsverzekering niet gedekt

De Aansprakelijkheidsverzekering, ook wel AVP of AVB genoemd, vergoedt een aantal dingen uitdrukkelijk niet, als daar niet een aanvullende clausule voor is opgenomen:

1. Schade door motorrijtuigen niet

De schade veroorzaakt door uw auto, motor, boot en dergelijke vallen er niet onder de AVP, maar onder de WA motorvoertuigen. Wat kleinere voertuigen vallen er overigens soms wel onder. Schade door een auto of een andere motorrijtuig moet u claimen op de verplichte WA verzekering van eigenaar van het de motorrijtuig.

2. Schade tijdens het sporten

Kosten bij sport door bijvoorbeeld een kapotte bril worden niet vergoed. U nam, zo is de redenering, namelijk bewust het risico om tijdens de sport niet een sportbril te dragen.

3. Ben niet aansprakelijk voor de schade

Uitdrukkelijk wordt alleen vergoed op basis van de wettelijke aansprakelijkheid. Dus geen schade waarvoor u zich bijvoorbeeld moreel aansprakelijk zou voelen en ook niet voor zaken die als onrechtmatig zijn aan te merken. Dus niet een schade die veroorzaakt wordt door een handeling die in strijd is met de wet.

4. De opzichtclausule geldt

Als de opzichtclausule van toepassing is wordt de schade niet vergoed. Deze clausule geldt wanneer u iets leent, bewaart of onder uw hoede heeft. Leent u de boormachine van uw buur, maar valt de boor stuk, dan wordt deze niet automatisch via de AVP vergoed. Schade aan gehuurde zaken vallen dus normaliter niet onder de dekking van de WA verzekering. Sommige verzekeraars doen dat wel, maar brengen een bepaald eigen risico in rekening.

5. Logeer- en oppasclausule

Als er schade ontstaat als bijvoorbeeld uw vrienden bij u oppassen, of familie of kennissen, dan geldt er in beginsel geen wettelijke aansprakelijkheid. U neemt met het in het huis laten spelen van een vriendje het risico dat er tijdens het spelen iets kapot gaat wat schade kan opleveren. Maar als u een aansprakelijkheidsverzekering met een logeer- en oppasclausule afsluit, bent u wel verzekerd. Met de logeer- en oppasclausule is de premie wat hoger dan zonder clausule.

6. De vriendendienstclausule

Als er een vriendendienstclausule is opgenomen, kunnen ook de vrienden die helpen bij een verhuizen, verven, behangen of een andere klus zo nodig een beroep doen op de aansprakelijkheidsverzekering.

Schuldaansprakelijkheid

Bij schuldaansprakelijkheid moet er enig verwijt zijn aan de kant van de aansprakelijke persoon om tot aansprakelijkheid te komen en het om een moet een onrechtmatige daad gaan. Als iemand zonder ook maar op te letten tegen u aan knalt, is u weinig te verwijten en is er sprake van overmacht. In dat geval kunt u niet aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade. Dat zal voor de rechter geen stand houden.

Looptijd WA verzekering

Een particuliere aansprakelijkheidsverzekering heeft standaard een looptijd van 1 jaar. Net zoals alle particuliere schadeverzekeringen geldt sinds 1 januari 2010 dat er geen verzekeringen met een looptijd van langer dan 1 jaar worden gesloten, tenzij de verzekerde expliciet een handtekening zet voor een langere looptijd. Hieraan zit een maximum van 5 jaar. Er zijn ook aanbieders die een kortere looptijd hanteren, maar dan is de premie meestal wat hoger. Ook kan de hoogte van de premie worden verlaagd door bepaalde eigen risico’s te nemen. Soms kan dit vrijwillig, soms zit het automatisch in de verzekering ingebakken. Verder zijn er aanbieders die een soort van basis AVP bieden die u verder kunt aankleden.

Het hangmatarrest

Het is hangmat arrest van de Hoge Raad bepaalt dat ook de eigenaar van een huis door een mede-eigenaar of partner aansprakelijk kan worden gesteld wanneer die door een gebrek aan het huis schade lijdt. En dat kan van alles zijn. Denk aan een gat in de vloer, een loszittende trapleuning, een dakpan die naar beneden valt en allerlei andere schade als gevolg van gebreken in en rond het huis. In dit geval was het een ondeugdelijk bevestigde hangmat. Vandaar de naam hangmatarrest op basis van 6:174 BW.

Wanneer is WA verzekering verplicht in 2018 en 2019?

In ons land is de WA verzekering in ieder geval verplicht voor:

  • Exploitanten van kerncentrales.
  • Jagers.
  • Houders van motorrijtuigen. Denk aan de verplichte WA verzekering voor een auto of motor.

Offertes AVP

Er zijn vele aanbieders en de premies en pakketten wijken nog wel eens af. Daarom is het altijd goed om meerdere offertes aan te vragen en de bijbehorende verzekeringsclausules goed te lezen voordat u uw keuze maakt. De premie varieer van 20 tot 60 euro per maand, afhankelijk van de verzekeraar en of er extra clausules zijn opgenomen, zoals de logeer- en oppasclausule en de vriendendienstclausule. Ook de huisdieren zijn meeverzekerd. Wees goed verzekerd.

Slot aansprakelijkheidsverzekering Particulieren 2018 en 2019

Een aansprakelijkheidsverzekering is over het algemeen helemaal niet duur. Een ongeluk zit in een klein hoekje en als u dan geen goede verzekering hebt, bent u altijd veel duurder uit. U moet de schade binnen een paar dagen melden bij uw verzekeraar. Vul het u toegezonden schadeformulier in met de toedracht van de schade en stuur deze zo snel mogelijk terug om een snelle afhandeling van de zaak mogelijk te maken.