Renovatie haven, Waalwijk. NL | Online | live ultraHD camera


Bekijk deze live stream in Waalwijk.
Klik in het live beeld op Instellingen (tandwieltje) rechtsonder en kies voor 2160p 4K voor live ultraHD weergave.

Waalwijk wil slimste binnenhaven van Europa

Waalwijk moet in de toekomst de slimste en duurzaamste binnenhaven van Europa krijgen. Deze ambitieuze plannen voor Smart Port Waalwijk trekken de aandacht. De Europese Unie ziet kansen voor dit project, waarmee vele miljoenen euro’s gemoeid zijn.

Opsteker

Het idee voor de slimste en duurzaamste haven komt uit de koker van de gemeente, Midpoint Brabant en het Regionaal Overslag Centrum (ROC) Waalwijk. De betrokken partijen willen serieus werk maken van deze plannen. De steun vanuit Brussel is daarbij een forse opsteker. Via het European Union City Facility (EUCF) is een budget van 60.000 euro beschikbaar gesteld om de plannen en de benodigde investeringen daarvoor verder uit te werken.

De samenwerkende partijen schetsen een bijzonder toekomstbeeld. Een (robot)haven vol slimme en duurzame oplossingen. Bij de plannen wordt ook het aangrenzende bedrijventerrein Haven betrokken. Zo zijn er plannen voor een volautomatisch elektrisch vervoerssysteem, dat de containers van de haven naar de nabijgelegen bedrijven transporteert.

Gemeentewoordvoerder Waalwijk

Het is één van de 30 projecten die deze Europese steun krijgen. Er waren zo'n 300 aanvragen ingediend. Dat zegt toch wel wat.

 

,,Het zou mooi zijn als de haven kan draaien op duurzame energie”, aldus de Waalwijkse wethouder Ronald Bakker. ,,Vooral als die opgewekt wordt in de directe omgeving. Je kunt denken aan windmolens of zonne-energie. Die ontwikkelingen gaan heel hard.”

Toekomstmuziek

Het is voorlopig nog toekomstmuziek. De plannen voor het paradepaardje onder de havens moeten nog verder uitgewerkt worden. Met het project is naar schatting een slordige 60 miljoen euro gemoeid. Het valt of staat uiteindelijk dus met voldoende investeerders. Zo is de hoop dat Europa, Rijk of provincie bij wil springen. Ook het bedrijfsleven zelf kan een belangrijke bijdrage leveren.

Ronald Bakker, Wethouder Waalwijk

Dit soort plannen trekken de aandacht van onderne­mers. Ze willen dan aanhaken, komen met eigen ideeën.

 

,,Dit soort plannen trekken de aandacht van ondernemers”, stelt Bakker. ,,Ze willen dan aanhaken, komen met eigen ideeën.” Het is volgens hem dan ook belangrijk dat er nu stappen gezet worden. ,,Het lijkt misschien nog ver weg, maar je moet voorsorteren op de toekomst. Niet alle plannen hoeven ook in één keer gerealiseerd te worden. Wij pionieren graag.”

Waalwijk is dé plek

Waalwijk is volgens hem wel dé plek voor zo’n ambitieus project. Het is een overzichtelijk gebied met veel logistieke bedrijven en kennis. 

Bovendien krijgt Waalwijk sowieso een nieuwe insteekhaven, waar de grootste binnenvaartschepen kunnen afmeren. De gemeente trok daarvoor eerder 30 miljoen euro uit. Dat bedrag staat los van de 60 miljoen die voor Smart Port Waalwijk is berekend.

Jaar vertraagd

De nieuwe haven had er eigenlijk al moeten liggen, maar het plan is zeker een jaar vertraagd door de strengere stikstofregels. De partijen zoeken al een tijd hard naar een oplossing, en ondertussen laat de aanleg nog op zich wachten. ,,Toch zie ik licht in de duisternis”, aldus Bakker. ,,Hoe lang het nog duurt? Ik noem nog even geen datum, totdat er echt zekerheid is.”


9 november 2021
13 oktober 2021
18 augustus 2021

CBRE World Trade Center, Amsterdam. NL | Online | live ultraHD camera

Er komt hoofdzakelijk extra kantoorruimte op de verdiepingen. De onderste twee lagen zijn bestemd voor horeca en voorzieningen. Daarnaast komt er een grote fietsenstalling. De tweelaagse ondergrondse parkeervoorziening wordt uitgebreid. De ruimte langs de Beethovenstraat en de Strawinskylaan krijgt een opknapbeurt, zodat deze mooi aansluit op de openbare buitenruimte.

Lees meer »
28 mei 2021
7 april 2021
16 april 2019