Nieuw Kijkduin, Den Haag. NL | Online | live ultraHD camera


Bekijk deze YouTube Live webcam bij de nieuwbouw in Kijkduin in FULL HD kwaliteit:
klik op Instellingen en kies 1080pHD weergave.

Veel veranderingen in Kijkduin

Kijkduin Bad krijgt een nieuw winkelcentrum met appartementen en een ondergrondse parkeergarage. De boulevard wordt vernieuwd en het Atlantic Hotel flink verbouwd. In Kijkduin Binnen komen op verschillende locaties nieuwe woningen.

Ook de natuurgebieden rondom Kijkduin worden uitgebreid.

Tijdens de werkzaamheden blijft de badplaats goed bereikbaar met de auto, de fiets en het openbaar vervoer.

Bereikbaarheid Kijkduin

Kijkduin blijft tijdens de bouw van het nieuwe centrum en de parkeergarage goed bereikbaar met de auto, de fiets en het openbaar vervoer.

De werkzaamheden voor de bouw van het nieuwe centrum in Kijkduin Bad zijn in volle gang. Het bouwterrein van Nieuw Kijkduin is afgezet met bouwhekken.

Looproutes naar het strand

Kijkduin Bad blijft tijdens de bouwwerkzaamheden voor iedereen (auto, fiets en openbaar vervoer) gewoon bereikbaar. Het strand en de paviljoens blijven voor bezoekers van de badplaats goed bereikbaar, via het Deltaplein langs het Hotel NH Atlantic en via strandafslag 5 bij de Jutterskeet. De boulevard is dicht tijdens de werkzaamheden.

Parkeren

Door de bouw zijn er veel parkeerplaatsen op het Deltaplein weg. Dit is nu bouwterrein geworden. Er blijven wel voldoende gratis parkeerplaatsen beschikbaar.

Parkeer je auto op de volgende plekken:

  • de middenberm van de Kijkduinsestraat
  • het parkeerterrein aan de Zandvoortselaan (nabij het Hotel NH Atlantic)

Fietsen

Fietsers kunnen hun fiets niet meer bij de oude locatie van de Biesieklette parkeren. De fietsenstalling is tijdelijk verhuisd naar de middenberm van de Kijkduinsestraat ter hoogte van de Zandvoortseweg. Aan de rand van het winkelcentrum komen extra plekken om fietsen te stallen.

Kijkduin Bad

In Kijkduin Bad komt een nieuw winkelcentrum met een parkeergarage. Dit wordt in fasen gebouwd. Naast winkels komen er restaurants en 200 appartementen. Tussen de gebouwen komen pleinen met terrasjes. Ook het Deltaplein wordt verbouwd. Het plein tussen het Atlantic Hotel, het nieuwe winkelcentrum en de boulevard geeft een goed uitzicht over zee. Op het plein en de boulevard komen perken met zand en duingrassen.

  • Tijdens de werkzaamheden is een deel van het parkeerterrein afgesloten. Het strand, de strandpaviljoens en de winkels en restaurants in het winkelcentrum blijven goed bereikbaar.
  • De toegang tot het strand blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar via het Deltaplein tussen het winkelcentrum en het Atlantic Hotel.
  • De draaimolen is tijdelijk verplaatst richting strand.

Nieuwe boulevard

De nieuwe boulevard krijgt minstens 10 meter vrije ruimte voor voetgangers. Aan de noord- en zuidzijde van de boulevard komen nieuwe opgangen. Door de verhoogde ligging van de nieuwe boulevard is er goed zicht op zee.

Nieuw winkelcentrum voor Deltaplein

Het winkelcentrum aan het Deltaplein wordt geheel vernieuwd. Op de bezoekersparkeergarage die deels onder de grond komt, komen restaurants en winkels. Daarnaast komen er maximaal 215 woningen, waarvan ook minimaal 35 huurappartementen. Het nieuwe centrum wordt in fasen gebouwd, net als de parkeergarage. De 1e nieuwe gebouwen worden om het bestaande winkelcentrum gebouwd. Hierdoor kunnen winkeliers en eigenaars van restaurants direct verhuizen uit hun oude pand naar de nieuwbouw. De oplevering van de 1e fase staat gepland voor het 4e kwartaal 2019/1e kwartaal 2020.

Nieuw modern Atlantic Hotel

Er zijn plannen gemaakt voor het verbouwen van het huidige Atlantic Hotel. Het bestaande hotel krijgt een uitbreiding van het aantal hotelkamers en conferentiezalen met uitzicht op zee. Verder komt er een luxe zwembad, fitness en wellnessruimte met een beautycenter.

De locatie wordt uitgebreid met luxe koop- en huurappartementen. Deze appartementen beschikken over een grote buitenruime en hebben vrijwel allemaal uitzicht op zee. Verder kunnen de toekomstige bewoners gebruikmaken van de hotelfaciliteiten en schoonmaak- en roomservice. Bij het Atlantic Hotel komt een ruime ondergrondse parkeergarage voor bezoekers en bewoners.

Entree en Fietsenstalling (Eef)

De gemeente is tijdelijk gestopt met de voorbereidingen voor de aanleg van de Entree en Fietsenstalling (EeF). De EeF is de toekomstige toegang naar de ondergrondse parkeergarages van het nieuwe winkelgebied en het NH Atlantic Hotel. In de EeF is plek voor een fietsenstalling van ongeveer 400 fietsen.
De openbare ruimte zal op korte termijn tijdelijk opnieuw worden ingericht.

Er komt een verkeersveilige oplossing, zodat bewoners, ondernemers en gasten prettig op en om het Deltaplein kunnen verblijven en recreëren. De huidige tijdelijke fietsenstalling blijft op de middenberm van de Kijkduinsestraat.
Het college van burgemeester en wethouders wil nog steeds een ondergrondse oplossing voor het verkeer op deze kruising met fietsenstalling bouwen. Daarom werkt de gemeente in de tussentijd aan een ontwerp voor een ondergrondse entree tot de parkeergarages/ fietsenstalling. Dat doet ze samen met bewoners en ondernemers uit het gebied.

Woningbouw op Schapenatjesduin Oost

Op de voormalige sportvelden van de Haagse Scheidsrechters Vereniging aan het Schapenatjesduin komen ongeveer 125 nieuwe koop- en huurwoningen. De locatie ligt tussen de Kijkduinsestraat, Schapenatjesduin, een woonwagenlocatie, Middin Woonvorm Begeleid Wonen en een van de ‘puinduinen’.

Er komen ongeveer 66 kavels voor woningen. Verder komen er ook ongeveer 60 sociale huurwoningen. De kavels zijn uitgegeven volgens de methodiek van Kleinschalig Opdrachtgeverschap (KO). Dit betekent dat kopers van de kavels zelf opdrachtgever zijn voor het bouwen van hun eigen woning. Op de kavels zijn verschillende woningtypes mogelijk: vrijstaand en geschakeld aan het water en appartementen met terras in de duinen.

Bouw gestart

Begin april 2019 heeft wethouder Van Tongeren het startsein gegeven voor de bouw van de ongeveer 55 kavels op de voormalige scheidsrechtervelden. Zij onthulde op de zelfbouwlocatie een duinpaal met de straatnaam 'Duinslag'.  De toekomstige woningen worden duurzaam gebouwd.  Op de kavels komen verschillende woningtypes: vrijstaand en geschakeld aan het water en patiowoningen. De 55 kavels zijn verkocht via de Kavelwinkel en de bouw van de eerste woningen is gestart. Eind 2020 zijn alle woningen op deze locatie klaar.

Nieuwe luxe woonwijk op Waldeck

Op het voormalig tenniscomplex aan het Wijndaelerduin in Kijkduin Binnen ter hoogte van de kruising Laan van Meerdervoort en Ockenburghstraat wordt het woningbouwplan ‘Finest of Ockenburgh’ ontwikkeld. De nieuwe woningen komen in de duinen te liggen. Er komen in totaal ongeveer 78 appartementen (48 huur en 30 koop) en 54 koophuizen met parkeren op eigen terrein.

Luxe appartementen op het huidige parkeerterrein tegenover ISH

Op het huidige parkeerterrein tegenover de Internationale School (ISH) komen in totaal 61 koop- en huurappartementen. Op de begane grond aan de zijde van het Wijndaelerduin komt een kinderdagverblijf. De nieuwe bewoners parkeren hun auto in de garage op de begane grond van het complex.

Landschappelijk Raamwerk geeft ruimte aan natuur in Kijkduin

De gemeente heeft plannen gemaakt om de natuur in Kijkduin meer ruimte te geven door natuurgebieden met elkaar te verbinden. Daarnaast worden de wegen en paden vernieuwd. Deze plannen staan in het Landschappelijk Raamwerk.

Het Landschappelijk Raamwerk bevat plannen voor het materiaal dat gebruikt wordt voor wegen en paden en voorstellen voor welke planten er komen.

Zodra het Landschappelijk Raamwerk wordt doorgevoerd krijgt de natuur meer ruimte in het gebied. Het nieuwe plan gaat over de gebieden in en rondom Kijkduin, zoals de Buitenduin, de Binnenduin en het bos en de landgoederen daaromheen. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan natuur binnen de bebouwde kom zoals bij Kijkduin Bad, Kijkduin Binnen en rondom de verschillende nieuwbouwlocaties in Kijkduin.

Nieuwe paden voor fietsers en voetgangers

Het plan voor het Landschappelijk Raamwerk gaat niet alleen om natuur, maar ook om de wegen en paden die erdoorheen lopen. De nieuwe wijken krijgen hun eigen toegangswegen en de bestaande wegen worden veranderd. Hiermee worden de verbindingen voor recreatie verbeterd en wordt het voor wandelaars en fietsers veiliger.

Kijkduin blijft aantrekkelijk voor recreatie

De overgang van open duingebied naar beboste gebieden is kenmerkend voor het gebied in Kijkduin. Uniek zijn de kunstmatige duinen. Deze zijn eind jaren zestig van de vorige eeuw opgebouwd uit puin en afgedekt met een zandlaag. De duinen zijn hoog en steil en hebben zijn met de wandelroutes over de duinruggen en het Hemels Gewelf van James Turrell langs de Machiel Vrijenhoeklaan interessant voor wandelaars. De gemeente heeft in het nieuwe plan rekening gehouden met de bestaande sfeer van Kijkduin.


9 november 2021
13 oktober 2021
18 augustus 2021

CBRE World Trade Center, Amsterdam. NL | Online | live ultraHD camera

Er komt hoofdzakelijk extra kantoorruimte op de verdiepingen. De onderste twee lagen zijn bestemd voor horeca en voorzieningen. Daarnaast komt er een grote fietsenstalling. De tweelaagse ondergrondse parkeervoorziening wordt uitgebreid. De ruimte langs de Beethovenstraat en de Strawinskylaan krijgt een opknapbeurt, zodat deze mooi aansluit op de openbare buitenruimte.

Lees meer »
28 mei 2021
7 april 2021
16 april 2019