Aftrekbare specifieke zorgkosten 2018


De aftrekbare specifieke zorgkosten, reiskosten bij ziekenbezoek en aftrekbare ziektekosten bestaan in 2018 gelukkig nog, deze fiscale regeling in de inkomstenbelasting is niet gedeeltelijk afgeschaft. Maar niet alles is aftrekbaar, zoals de rollator, het gehoorapparaat en enkele andere specifieke zorgkosten en medische hulpmiddelen. Uw zorgkosten moeten bovendien hoger zijn dan een bepaalde inkomensafhankelijke drempel. Bekijk dus wat u in 2018 nog via een teruggave van de Belastingdienst aan zorgkosten kunt terugkrijgen. Welke uitgaven voor ziekte en zorg zijn nog aftrekbaar zijn in 2018 en wat is de drempel die direct samenhangt met uw drempelinkomen?

Aftrekpost specifieke zorgkosten 2018

Wie bepaalde ziektekosten heeft voor zichzelf, fiscale partner of kinderen jonger dan 27 jaar binnen het gezin, doet er goed aan om bij de aangifte inkomstenbelasting ook te kijken naar de aftrekpost specifieke ziektekosten 2018. Niet alles is zondermeer aftrekbaar, maar een groot aantal zaken die met de zorg en ziektekosten te maken hebben wel.

Niet aftrekbare ziektekosten in 2018

Niet alles is aftrekbaar. Niet aftrekbaar zijn bijvoorbeeld:

 • De zorgpremie voor de basisverzekering of de zorgpremie voor de aanvullende verzekering van uw zorgverzekering;
 • Uw bril, contactlenzen;
 • Een huisapotheek;
 • Het verplicht eigen risico;
 • Een wettelijk verplichte eigen bijdrage. Denk aan de AWBZ, WMO;
 • Het vrijwillig eigen risico;
 • Kosten van een uitvaart, begrafenis of crematie;
 • De aanpassing aan uw woning in verband met ziekte of invaliditeit (traplift bijvoorbeeld);
 • Een scootmobiel of rolstoel;
 • Ziektekosten die worden vergoed.

Rollator en eigen bijdrage gehoorapparaat niet aftrekbaar in 2018 als medische hulpmiddelen?

Dan zijn er een aantal zorgkosten die niet meer in het basispakket zitten of ten dele worden vergoed. Niet meer in het basispakket zitten in 2018:

 • De rollator, looprek, okselkruk of andere loophulp;
 • Een gehoorapparaat: 75% wordt nog vergoed. De eigen bijdrage van 25% is niet aftrekbaar, eventuele meerkosten voor een duurder apparaat wel;
 • Ivf-behandelingen voor een vrouw van 43 jaar en ouder;

Wel aftrekbare ziektekosten in 2018, specifieke zorgkosten 2018

Maar dan nog zijn er allerlei uitgaven van een chronisch zieke, dieet en andere zorgkosten fiscaal aftrekbaar voor het deel dat niet door de verzekeraar, werkgever of gemeente wordt betaald:

 • Kosten van geneeskundige en heelkundige hulp;
 • Hulpmiddelen om zo veel mogelijk uw normale leven te kunnen leiden, anders dan de hierboven genoemde;
 • Medisch noodzakelijke aanpassingen aan uw auto of fiets;
 • Vervoerskosten van uzelf naar een arts, huisarts of ziekenhuis, maar ook de kosten van vervoer voor ziekenbezoek van uw partner;
 • Hogere vervoerskosten door ziekte of handicap;
 • Extra beddengoed voor een chronisch zieke en extra kleding: standaard € 300 of anders € 750 als de kosten hoger zijn dan € 600;
 • De kosten van extra gezinshulp.

Wat wordt verstaan onder geneeskundige hulp?

De Belastingdienst verstaat onder geneeskundige hulp alle heelkundige hulp van:

 • Uw huisarts, tandarts;
 • Een specialist, een fysiotherapeut, een diëtist, een ergotherapeut, een logopedist, een oefentherapeut, een orthopedist, een podotherapeut, een mondhygiënist, een huidtherapeut;
 • De verpleging in een ziekenhuis, de kosten van revalidatie of kosten van een verpleeginstelling;
 • Acupunctuur, homeopathie.


Als de behandeling door een paramedicus is, kan fiscus vragen om een verklaring van de behandelende paramedicus vragen waarin deze aangeeft wat de behandeling inhoudt. De acupunctuur en homeopathie moeten op voorschrift en onder de begeleiding van een arts plaats vinden om voor aftrek in aanmerking te kunnen komen.

Hoeveel ziektekosten zijn aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting 2018?

Hoeveel van de toegestane kosten aftrekbaar is, hangt van twee zaken af:

Drempelinkomen 2018 en de drempel ziektekosten

Onderstaand vindt u de drempel die van toepassing is en in mindering komt op de aftrekbare zorgkosten. Zijn uw ziektekosten lager dan de drempel dan is er geen aftrek, zijn uw ziektekosten hoger dan de drempel dan zijn uw uitgaven minus de drempel aftrekbaar:

Drempelbedrag aftrek specifieke zorgkosten 2018, als u alleenstaande bent

Uw drempelinkomen

 • tot en met € 7.647
 • van € 7.647 tot en met € 40.619
 • meer dan € 40.619

Drempel 2018

 • € 131
 • 1,65%, minimale drempel bedraagt € 131
 • € 670 + 5,75% van het extra drempelinkomen

Drempel specifieke zorgkosten 2018, dit bij een gezamenlijk inkomen van u en uw fiscale partner

Drempelinkomen voor beide partners

 • tot en met € 15.294
 • van € 15.294 tot en met € 40.619
 • meer dan € 40.619

Drempel 2018

 • € 262
 • 1,65%, minimale drempel is € 262
 • € 670 + 5,75% van het extra drempelinkomen

Voor het inroepen van een extra gezinshulp gelden aparte drempels:

Drempel gezinshulp 2018, drempelinkomen:

Uw inkomen

tot € 31.367

van € 31.367 tot € 47.050

van € 47.050 tot € 62.726

€ 62.726 en hoger

Drempel 2018

0

1% van het gezamenlijke inkomen

2% van het gezamenlijke inkomen

3% van het gezamenlijke inkomen

Extra aftrek door verhoging van de specifieke ziektekosten is mogelijk

U mag een gedeelte van de specifieke zorgkosten ophogen met een factor:

 • Met plus 40% als u op 1 januari 2018 nog geen recht hebt op AOW;
 • Met plus 113% wanneer u op 1 januari 2018 wel recht hebt op AOW.


Voorwaarde voor deze aftrek is wel dat uw gezamenlijke drempelinkomen lager moet zijn dan € 34.404. De kosten die u maakt voor geneeskundige en heelkundige hulp en de reiskosten ziekenbezoek zijn wel aftrekbaar, maar doen niet mee bij deze verhoging.

Aftrekbare vervoerskosten als ziektekosten, reiskosten ziekenbezoek

Bij de vervoerskosten gaat het om twee groepen van aftrekbare kosten:

 • Kosten van vervoer van uzelf of iemand uit uw huishouding naar een arts, medische hulp of ziekenhuis. In dat geval zijn uw werkelijke vervoerskosten ook zorgkosten die u bij de aftrekpost mag meenemen;
 • Kosten van vervoer per auto voor een ziekenbezoek. Hier is 19 cent per kilometer aan aftrek toegestaan, maar wel onder allerlei voorwaarden. Dan moet het gaan om een regelmatig bezoek, moet de zieke langer dan een maand worden verpleegd en moet de reisafstand minimaal tien kilometer bedragen.

Conclusie aftrekpost specifieke zorgkosten 2018

Het is vaak puzzelen met de specifieke zorgkosten om de hoogte van de aftrekpost goed te bepalen. Denk aan de afwegingen wat is al vergoed, wat niet, hoeveel mag u aftrekken en is betreffende uitgave wel aftrekbaar? Maar het is zeker de moeite waard om uw ziektekosten in 2018 bij de Belastingdienst via uw aangifte inkomstenbelasting te declareren.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.