Drempelinkomen en verzamelinkomen inkomstenbelasting


Uw drempelinkomen berekenen in 2016, 2017 of 2018, uw verzamelinkomen berekenen en het belastbaar inkomen box 1 bepalen en berekenen. Allemaal belangrijk bij uw aangifte inkomstenbelasting. Wie bepaalde giften wil aftrekken van de inkomstenbelasting of bij de belastingaangifte specifieke zorgkosten als aftrekpost wil opvoeren, komt al snel het drempelinkomen tegen. Bruto inkomen en netto zijn bekende begrippen, maar voor het drempelinkomen is dat anders. Wat betekenen dus het drempelinkomen, het verzamelinkomen en belastbaar inkomen? En telt het vakantiegeld ook mee?

De werkgever houdt alleen loonbelasting in en let niet op het drempelinkomen

Het drempelinkomen is een begrip uit de inkomstenbelasting en niet uit de loonbelasting. Uw werkgever kijkt alleen naar uw bruto salaris en houdt daarop loonbelasting in. Of u ook ander inkomen hebt, bijvoorbeeld uit sparen en beleggen of bepaalde aftrekposten hebt, is voor de werkgever niet belangrijk. Voor u wel, want als u extra inkomen of extra aftrekposten hebt, hebt u misschien ook recht op een belastingteruggave of moet u misschien belasting bijbetalen.

De belastingdienst heft inkomstenbelasting over uw verzamelinkomen en belastbaar inkomen, waaruit bestaat het verzamelinkomen?

De belastingdienst wil wel alles van u weten om te zien of er extra belasting moet worden betaald of kan worden teruggeven. De belastingdienst kijkt dan ook naar al uw inkomsten. Dat zijn:

 • Uw loon;
 • Fooien en andere inkomsten;
 • 13e maand;
 • Vakantiegeld;
 • Pensioen en uitkeringen;
 • Eventueel buitenlands loon, buitenlands pensioen of uitkeringen;
 • Bijverdiensten, tweede inkomen;
 • De ontvangen alimentatie;
 • Periodieke uitkeringen. Denk aan bijdragen van de overheid voor uw huis, een ontvangen uitkering toen u ziek was, lijfrente en dergelijke;
 • Overige inkomsten, zoals het belastbare deel van een kapitaalverzekering;
 • Negatieve persoonsgebonden aftrek, zoals teruggekregen alimentatie, en de restant persoonsgebonden aftrek uit een eerder jaar;
 • Uw eigenwoningforfait minus de hypotheekrente, ook wel saldo eigen woning genoemd.


Deze lijst met mogelijke inkomens minus aftrekposten vormen uw inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting, maar er is meer. Zo is er ook nog een box 2 met het aanmerkelijk belang in een vennootschap of coöperatie, en box 3 voor sparen en vermogen.

Wat is het verzamelinkomen, het verzamelinkomen berekenen

Uw totale verzamelinkomen kunt u berekenen als het totale inkomen in boxen 1, 2 en 3, maar ook minus de volgende aftrekposten:

 • De reisaftrek voor het openbaar vervoer, voor zover niet door de werkgever is vergoed. De aftrek varieert met de afstand van het woon-werkverkeer.
 • Aftrek als u geen of een kleine hypotheek hebt volgens de wet Hillen. Als de hypotheekrente minder hoog is dan de bijtelling van het eigen woning forfait is dit bedrag gelijk aan het saldo eigen woning.
 • De persoonsgebonden aftrek, zoals de betaalde partner alimentatie, verliezen op durfkapitaal, hypotheekrente, ziektekosten, studiekosten, levensonderhoud kinderen, giften en uitgaven voor een rijksmonument in Nederland.


Het verzamelinkomen kan belangrijk om te bepalen hoeveel griffierechten u in 2017 en 2018 moet betalen. Wie minder verdient, hoeft minder griffierechten bij het procederen te betalen.

Let op: bij het aanvragen van de zorgtoeslag 2017 en 2018 wordt u gevraagd naar het toetsingsinkomen. Het toetsingsinkomen is dan gelijk aan het verzamelinkomen.

Wat is het drempelinkomen bij de aangifte inkomstenbelasting, drempelinkomen berekenen

Het drempelinkomen komen we bij de aangifte inkomstenbelasting tegen bij de bepaling van de aftrek voor de specifieke zorgkosten en de aftrek van gewone giften. Gewone giften zijn eenmalige giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. De drempel voor de aftrek van deze giften is 1% van uw gezamenlijke drempelinkomen met een minimum van 60 euro. Maar hoe hoog is dit drempelinkomen. Welnu, het drempelinkomen is gelijk aan het gezamenlijke totaal van inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder ook uw persoonsgebonden aftrekposten in mindering te brengen. Dat u de persoonsgebonden kosten niet mag aftrekken is ook wel logisch, want zo zou u door veel zorgkosten en giften de drempel voor de aftrek extra kunnen verlagen.

Conclusie berekening drempelinkomen

Het drempelinkomen is dus gelijk aan het verzamelinkomen als optelsom van de inkomens uit de 3 boxen minus de aftrekposten, exclusief de persoonsgebonden aftrek:

 • Betaalde partneralimentatie;
 • Kosten levensonderhoud kind;
 • Specifieke zorgkosten;
 • Tijdelijk verblijf thuis van een ernstig gehandicapte;
 • Onderhoud van een rijksmonument;
 • Kwijtschelding schuldkapitaal;
 • Restant persoonsgebonden aftrek uit een eerder jaar.

Wat is het belastbaar inkomen, waaruit bestaat het belastbaar inkomen

Er zijn 3 soorten van belastbaar inkomen. Dat is afhankelijk van de box waar u naar kijkt. Box 1, 2 of 3:

 • Box 1 bevat uw belastbaar inkomen uit werk en woning.
 • Box 2 is het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang in een coöperatie of vennootschap. Een aanmerkelijk belang betekent dat u minimaal 5 procent van de aandelen bezit. Het belastingtarief bedraagt 25 procent.
 • Box 3 betreft het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen. Hierbij is 4 procent van de waarde boven de vrijstellingen belast met een belastingtarief van 30%. Al met al een heffing van 1,2%.

 

Dit resulteert in de volgende inkomens en aftrekposten:

belastbaar inkomen werk en woning

 • Loon uit dienstverband.
 • Inkomen uit sociale uitkeringen en pensioen.
 • Inkomen uit lijfrente.
 • Partneralimentatie.
 • Winst uit onderneming.
 • Inkomen uit overige werkzaamheden.
 • Bijtelling eigenwoningforfait.

belastbaar inkomen aanmerkelijk belang

 • Dividend.
 • Vervreemdingsvoordelen, zoals winst uit de verkoop van aandelen.

 

belastbaar inkomen sparen en beleggen

 • 4 procent van de waarde van al uw beleggingen in aandelen, beleggingsfondsen, obligaties en andere beleggingen.
 • 4 procent van de waarde van de 2e woning.
 • 4 procent van spaarverzekeringen, voor zover deze niet belast zijn in box 1.

totaal aan aftrekposten

 

 • Hypotheekrente.
 • Persoonsgebonden aftrek, waaronder ziektekosten, alimentatie en studiekosten.
 • Ondernemersaftrek.
 • Werknemersaftrek.
 • Uitgaven voor inkomensvoorzieningen

 

Conclusie berekening belastbaar inkomen en waaruit bestaat het belastbaar inkomen

Uw totaal belastbaar inkomen is de som van de inkomens in deze 3 boxen in de inkomstenbelasting. Het is het inkomen waarover loonbelasting moet worden betaald. Het kan afwijken van het verzamelinkomen als niet alle bijtellingen en aftrekposten in dit inkomen zijn verwerkt.

Belastingaangifte doen

De aangifte inkomstenbelasting wordt vaak als lastig ervaren en daarom is wat hulp bij deze aangifte altijd welkom. Ook bij de belastingaangifte 2018 is belasting ontwijken over 2017 mogelijk, belasting ontduiken daarentegen is natuurlijk niet toegestaan.

Slot

Het verzamelinkomen en drempelinkomen zijn verschillende begrippen. Het drempelinkomen is een stuk hoger dan het verzamelinkomen, bijvoorbeeld door de hypotheekrenteaftrek. Als u deze inkomens door elkaar gebruikt, trekt u de verkeerde bedragen af bij de aangifte inkomstenbelasting.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.