Toetsingsinkomen 2017 en 2018 berekenen


De hoogte van het toetsingsinkomen 2017 en 2018 zijn zeer belangrijk voor het toekennen een toeslag in 2017 en 2018 en het berekenen van de hoogte van de toeslag. Zowel bij een aanvraag voor de zorgtoeslag 2018, huurtoeslag 2018, huursubsidie of het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag, wordt door de Belastingdienst de hoogte van uw inkomen getoetst. Hoe kunt u dit toetsinginkomen zelf kunt berekenen, voor u en uw toeslagpartner? Verwar het toetsingsinkomen niet met het modaal inkomen. Ook belangrijk is te weten wat de Belastingdienst onder een toeslagpartner verstaat en of dat inkomen wordt meegeteld. Uw jaaropgaaf geeft ook het fiscaal inkomen aan.

Toeslagen en toetsingsinkomen 2018, 2017, 2016 berekenen

Toeslagen als de zorgtoeslag, de huurtoeslag of het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag worden vaak aangevraagd en uitgekeerd nog voordat bekend is wat de hoogte van uw inkomen in een jaar zal zijn. U kunt bijvoorbeeld de zorgtoeslag 2018 uitbetaald krijgen vanaf december 2017 en januari 2018, terwijl dan natuurlijk nog niet bekend is hoeveel inkomen u in geheel 2016 zult hebben. Dat betekent dus dat een schatting zal moeten worden gemaakt en alleen een voorschot wordt uitbetaald. Als uw inkomen na afloop van het jaar hoger blijkt te zijn dan geschat, loopt u de kans dat u een deel van de toeslagen en soms alles weer aan de Belastingdienst zult moeten terug betalen. Gangbaar is dat de schatting van uw toekomstig inkomen wordt gemaakt op basis van:

 • Uw laatste belastingaangifte inkomstenbelasting, het verzamelinkomen. Dat is het eenvoudigste.
 • Uw laatste jaaropgave.
 • Uw loonstrook inclusief dertiende maand en vakantietoeslag.

De belastingaangifte 2017 en voorlopige aanslag 2017 of 2018

Het hangt van het moment van aanvraag af wat u het beste kunt gebruiken om het toetsingsinkomen te berekenen. Als u eind 2017 een aanvraag indient voor 2018, dan hebt u waarschijnlijk de beschikking over de belastingaanslag 2017 en misschien ook de voorlopige aanslag 2018 inkomstenbelasting. Vraagt u pas later in 2018 met terugwerkende kracht over een toeslag aan, dan hebt u waarschijnlijk al de beschikking over de belastingaanslag 2017. Hoe recenter de informatie is, hoe beter u het inkomen kunt inschatten. Neem dus de laatste belastingaangifte of belastingaanslag waarover u de beschikking hebt. Dat kan ook de laatste jaaropgave van uw werkgever zijn of uw maandelijkse loonstrookje, maar dat is wat lastiger, omdat gekeken wordt naar uw inkomen na aftrek van allerlei fiscale aftrekposten. In uw belastingaanslag is het verzamelinkomen, voorheen het belastbaar inkomen, het inkomen waarnaar u kijken moet.

Toetsingsinkomen 2017 en 2018 berekenen voor u en uw toeslagpartner

Hoe berekent u het toetsingsinkomen 2018? Neem daarvoor het meest recente geschatte jaarinkomen uit de laatste belastingaanslag, belastingaangifte, loonstrookje of vermenigvuldig het maandloon met het aantal maanden dat hebt gewerkt in een jaar. Bekijk vervolgens welke veranderingen in 2018 van invloed zullen zijn op uw geschatte inkomen sinds uw laatste belastingaangifte. Denk aan:

 • U hebt in 2018 een andere baan met een ander inkomen.
 • U hebt jaarlijks een loonsverhoging waarmee u rekening kunt houden.
 • U wordt werkloos en zult een uitkering krijgen.
 • In 2018 krijgt u extra bonussen.
 • In 2018 zult u extra aftrekposten voor de belastingaangifte inkomstenbelasting hebben. Bijvoorbeeld doordat u een huis gaat kopen. De hypotheekrente is dan fiscaal aftrekbaar. Of door een echtscheiding, waarbij de partner-alimentatie fiscaal aftrekbaar is.
 • U hebt meer vermogen.


Tel deze veranderingen in inkomen op en tel ze op bij het laatst bekende verzamelinkomen, voorheen belastbaar inkomen. Als u uw jaaropgave, belastingaangifte of loonstrookje als uitgangspunt neemt, moet u die nog corrigeren voor veranderingen in de fiscale aftrekposten:

 • Uw koophuis;
 • Een gift;
 • Betaalde partneralimentatie;
 • Studiekosten;
 • Kosten levensonderhoud kind.
 • Specifieke zorgkosten.

Fiscaal inkomen 2018

Ontvangt u een bijstandsuitkering dan komt u ook de term fiscaal loon tegen. Die term staat op uw jaaropgaaf. Het fiscaal loon is uw brutoloon plus de bijdrage Zorgverzekeringswet. Het toetsingsinkomen is dan gelijk aan het fiscaal loon minus eventuele aftrekposten. Denk daarbij aan de aftrek voor zorgkosten, de betaalde partneralimentatie en dergelijk.

Wat is een modaal inkomen in Nederland?

In ons land is een modaal inkomen in 2017 gelijk aan 36.500 euro bruto. Afhankelijk van aftrekposten en toeslagen is dat netto grosso modo 24.000 euro per jaar. Dit is dus ook het gemiddelde inkomen van de meeste inkomens in het hele land. Per regio, stad of wijk kunnen de bedragen anders uitvallen.

Uw loonstrookje als uitgangspunt nemen

Wie het loonstrookje als uitgangspunt neemt, moet het maandelijkse bruto bedrag met 12, of als er een 13e maand is, met 13 vermenigvuldigen. Vermenigvuldig dit nog eens met 1,08 als u recht hebt op een vakantie-uitkering. Dit totaal vermindert u vervolgens met de aftrekposten voor de inkomstenbelasting (hypotheekrenteaftrek bijvoorbeeld).

Toeslagpartner 2016, 2017 en 2018

In al deze gevallen moet u het gezamenlijke toetsingsinkomen bepalen van u en uw partner zoals hierboven aangegeven. Het inkomen van de toeslagpartner telt dus volledig mee. Onder toeslagpartner wordt niet alleen uw fiscale partner voor de aangifte inkomstenbelasting verstaan, maar ook anderen die op het zelfde adres staan ingeschreven:

 • Uw huisgenoot met wie u een notarieel samenlevingscontract hebt gesloten.
 • Een huisgenoot met wie u samen een kind hebt.
 • Een huisgenoot die minimaal een kind van u heeft erkend.
 • Een huisgenoot die al eerder uw toeslagpartner was.
 • Een huisgenoot met wie u pensioenpartners bent.
 • Een huisgenoot met wie u hebt gezamenlijk een koopwoning hebt gekocht en samen een hypotheek afgesloten.
 • Ook een met u samen wonende broer, zus, vriend of vriendin kan toeslagpartner zijn.


Speciale aandacht verdient hierbij nog de partner die op een ander adres, bijvoorbeeld in het buitenland of als de partner in een verpleeghuis woont. Voor alle toeslagen, met uitzondering van de huurtoeslag, is hij dan toch uw toeslagpartner. De Belastingdienst controleert dit allemaal.

Toetsingsinkomen 2016, 2017 en 2018 en aftrekposten

Aandachtspunt is dat er in 2016, 2017 en 2018 minder aftrekposten zullen zijn (er zijn minder ziektekosten aftrekbaar, minder hypotheekrenteaftrek) waardoor het toetsingsinkomen stijgt. Bovendien daalt bij de zorgtoeslag en de huurtoeslag het toegestaan maximaal toetsingsinkomen, de eisen worden steeds strenger.

Slot, vul naar waarheid uw toetsingsinkomen in

U doet er goed aan om het toetsingsinkomen zo goed mogelijk te schatten. Wie het inkomen nu lager inschat dan wat hij werkelijk in 2017 of 2018 verdient zal waarschijnlijk wel gedurende het jaar de maandelijkse toeslag krijgen, maar weet ook dat hij na afloop van het jaar een deel of misschien wel alles zal moeten terugbetalen. Met een belastingrente daarbij.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.