Voorlopige aanslag 2018 inkomstenbelasting (teruggave)


In de voorlopige aanslag 2018 staat hoeveel inkomstenbelasting u terugkrijgt, waarop u recht hebt of hoeveel u moet betalen. De belastingdienst kan op grond van uw belastingaangifte 2017 u een voorlopige aanslag sturen voor 2018. Dit gebeurt als u waarschijnlijk in 2018 belasting moet bijbetalen en minder belasting over 2018 terugkrijgt. Maar u kunt in 2017 of 2018 ook zelf een voorlopige aanslag inkomstenbelasting invullen als u denkt dat u te veel loonbelasting betaalt. Een teruggave wordt maandelijks gedaan. Vanaf half november 2017 krijgt u de beschikking van de voorlopige aanslag 2018. U kunt de teruggave ook stopzetten of wijzigen als u denkt dat u te veel terug krijgt of als zich in 2018 wijzigingen in uw persoonlijke situatie voordoen. Let erop dat in de voorlopige aanslag fouten kunnen zitten (eigenwoningforfait en belastingtarief eerste schijf). Hebt u voor 1 mei belastingaangifte inkomstenbelasting gedaan, dan krijgt u voor 1 juli geld terug of moet u bijbetalen.

Voorlopige aanslag 2018 inkomstenbelasting is niet altijd een teruggave

U kunt op uw verzoek een voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2018 ontvangen. U vult dan een verzoek tot een belastingteruggave in. Als dit verzoek tijdig in 2017 bij de belastingdienst binnenkomt, kan al per 1 januari 2018 met de teruggave rekening worden gehouden waardoor u maandelijks uw geld terugkrijgt van de belastingdienst. Sommigen van ons vullen ook een verzoek tot een voorlopige aanslag in als ze denken dat ze belasting moeten bij betalen. Door dit te doen kan worden bespaard op de belastingrente die moet worden betaald. Tot slot kan uw belastingaangifte in een eerder jaar juist voor de Belastingdienst zelf een reden zijn om aan de bel te trekken. Als de fiscus denkt dat u te weinig belasting betaalt, kan de fiscus u een voorlopige aanslag sturen. In deze aanslag staat hoeveel u moet betalen en voor wanneer. Vaak wordt daarbij vermeld dat u kunt kiezen voor een betaling in één keer wat u rente scheelt, of maandelijks een gelijk bedrag kunt storten op de rekening van de belastingdienst.

Voordeel van een voorlopige aanslag

U kunt schrikken van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting als u een fors bedrag moet bijbetalen. Meestal krijgt u de mogelijkheid om de belastingaanslag in meerdere termijnen te voldoen. Het voordeel van een voorlopige aanslag treedt voor u vooral op als u geld terug krijgt of als u zo kunt voorkomen dat u straks een groot bedrag aan belasting moet betalen met daar bovenop nog een hoge rente.

Minder belasting terug over 2018, bijbetalen

Veel mensen krijgen waarschijnlijk minder belasting terug over 2018 doordat:

  • De algemene heffingskorting lager kan zijn. Deze heffingskorting neemt bij een hoger inkomen af.
  • De arbeidskorting lager kan zijn. De arbeidskorting is namelijk niet alleen arbeidsgebonden maar ook inkomensgebonden.
  • Er minder zorgkosten aftrekbaar zijn.
  • Er minder hypotheekrente aftrekbaar is.
  • Het eigenwoningforfait hoger is geworden doordat uw woning meer waard is geworden.

Definitieve aanslag inkomstenbelasting moet nog volgen

Zoals de naam voorlopige aanslag al aangeeft, is het een belastingaanslag of een teruggave van loonbelasting op basis van voorlopige berekeningen en veronderstellingen. De definitieve afrekening met de belastingdienst komt op een later moment en dat kan een jaar tot enkele jaren later zijn. De volgende stap is immers dat u uw belastingaangifte inkomstenbelasting in het voorjaar doet of iets later als u uitstel van belastingaangifte hebt gekregen. Pas dan zal duidelijk worden of u te veel geld hebt terug ontvangen of juist te weinig. De veronderstellingen werden immers een tijd eerder ingevuld en uw werkelijke inkomen of de werkelijke omvang van de aftrekposten kunnen zich om allerlei redenen anders hebben ontwikkeld dan eerder aannemelijk werd geacht. Een voorlopige teruggave is niets anders dan een voorschot en als u belasting vooruit hebt betaald, verlaagt dat de belastingrente.

Voorlopige aangifte inkomstenbelasting en wetgeving

Een andere reden dat de belastingopgave niet correct kan zijn geweest is de gewijzigde belastingwetgeving. Vaak is op het moment dat u uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting aanvraagt nog niet geheel duidelijk hoe de belastingtarieven en belastingmaatregelen in het volgende jaar zullen zijn. Het kan tot ver in december van een jaar duren voordat de goedgekeurde maatregelen bekend zijn en zeker met een kabinet dat geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft, is het maar afwachten wat er doorheen komt en wat niet. Als de wetgeving verandert en u daardoor te veel belasting hebt ontvangen of te weinig hebt betaald, is dat overigens voor de wetgever of de belastingdienst helaas nooit een reden om u geen extra belastingaanslag op te leggen.

Voorlopige aanslag 2017 inkomstenbelasting leidt tot voorlopige aanslag 2018 inkomstenbelasting

Als u eenmaal in de molen van een maandelijkse teruggaaf zit doordat u ook een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2017 hebt gehad, krijgt u automatisch ook bericht van uw voorlopige aanslag of maandelijkse vermindering 2018. U kunt dat bericht in november 2017 verwachten. Als u wilt voorkomen dat u straks toch geld met rente moet terugstorten en vermoedt dat dit met de ingevulde gegevens wel het geval zal zijn, kunt u altijd uw voorlopige aanslag wijzigen. Maak vooral ook van die mogelijkheid gebruik, want straks een groot bedrag moeten storten is nooit leuk. U kunt een voorlopige aanslag ook altijd gebruiken om een schatting te maken van uw toetsingsinkomen te berekenen, het inkomen dat telt voor uw huurtoeslag en bijvoorbeeld de zorgtoeslag.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.