Inkomstenbelasting 2016 & belastingtarieven en schijven


Wat zijn de tarieven inkomstenbelasting 2016, ook 65+, de heffingskortingen, de belastingtarieven en belastingschijven 2016, op welke heffingskortingen hebt u in 2016 recht? Het belastingstelsel zal door Staatssecretaris Wiebes worden herzien, maar nog niet in 2016 (belastinghervorming rapport Van Dijkhuizen). Hoe ziet in 2016 de eerste schijf eruit, de maximale algemene heffingskorting die sneller wordt afgebouwd en inkomensafhankelijk is, de arbeidskorting? Wat zijn de fiscale voordelen nog voor ouderen, nu de ouderentoeslag verdwijnt en de ouderenkorting wordt verlaagd. Hoeveel loonbelasting gaat een werkende betalen in 2016 volgens de Miljoenennota 2016?

Belastingschijven, belastingtarieven inkomstenbelasting 2016, loonstrookje 2016

Veel van ons gaan in 2016 minder loonbelasting en inkomstenbelasting betalen doordat het belastingtarief in de tweede en eerste schijf met 1,6% punt omlaag gaat van 42% naar 40,4% en voor gepensioneerden naar 22,5% respectievelijk 40,4%. Wel gaat het belastingtarief in de eerste belastingschijf licht omhoog ten opzichte van 2015 en worden sommige heffingskortingen sneller afgebouwd of verdwijnen enkele fiscale voordelen. De gevolgen voor uw totale koopkracht zijn afhankelijk van uw totale loon of inkomen. In de Miljoenennota 2016 was een verlaging voorzien van de tarieven naar 40,15% (en 22,25% voor ouderen), maar door aanpassingen om een meerderheid in de Eerste Kamer te krijgen zijn wat aanpassingen aangebracht die minder ruimte laten voor een belastingverlaging in de tweede en derde schijf (tarieven Miljoenennota 2016 plus novelle december 2015, belasting en premies):

Tabel 1. Tarieven inkomstenbelasting 2016, belasting en belastingschijven ib en loonheffing, niet AOW-gerechtigd in 2016, niet 65+:

 

hoogte (verzamel)inkomen

-

€ 19.922

€ 33.715

€ 66.421

maar uw inkomen is niet hoger dan

 

€ 19.922

€ 33.715

€ 66.421

-

welk belastingtarief

36,55%

40,4%

40,4%

52%

Tabel 2. Tarieven inkomstenbelasting 2016, belasting en belastingschijven ib en loonheffing, recht op AOW in 2016:

hoogte inkomen

-

€ 19.922

€ 33.715

€ 66.421

maar uw inkomen is niet hoger dan

€ 19.922

€ 33.715

€ 66.421

-

 

welk belastingtarief

18,65%

22,5%

40,4%

52%

Tabel 3. Tarieven inkomstenbelasting 2016, belasting en belastingschijven ib en loonheffing, recht op AOW in 2016 en geboren voor 1 januari 1946:

hoogte inkomen

-

€ 19.922

€ 34.027

€ 66.421

maar uw inkomen is niet hoger dan

€ 19.922

€ 34.027

€ 66.421

-

welk belastingtarief

18,65%

22,5%

40,4%

52%

De veranderingen in de belastingtarieven inkomstenbelasting en loonbelasting 2016 zijn mooi meegenomen maar niet spectaculair, ook al is er vijf miljard euro mee gemoeid. Er is geen sprake van een belastingherziening, wel zijn er meerdere aanpassingen. De eerste schijf laat een stijging zien met 0,05% wat u per jaar niet meer dan 10 euro kost. Het voordeel zit vooral in de verlaging van het belasting tarief in de tweede en derde schijf van de inkomstenbelasting. De verhoging van enkele heffingskortingen komt niet iedereen toe. Neen, de inkomenspolitiek wordt steeds verder verschoven door bij een hoger inkomen een lagere algemene heffingskorting te geven. Dat is een verborgen extra belastingheffing die niet door de belastingtarieven alleen zichtbaar wordt en het belastingstelsel intransparant maakt. En dan zijn er nog vele toeslagen die inkomensafhankelijk zijn en ook niet in de belastingtarieven alleen tot uiting komen. Een beetje extra inkomen kan zo netto nog steeds een verlies in uw besteedbaar inkomen betekenen. De belastingdruk is een factor van belang, maar de marginale belastingdruk en de wig zijn misschien nog wel belangrijker.

Belastingverlaging Rutte

Wat het kabinet in de inkomstenbelasting verandert is:

  • Verhoging van het maximumbedrag aan arbeidskorting.
  • In de tweede en derde schijf inkomstenbelasting het belastingtarief naar 40,4%.
  • Verlenging hoogste belastingschijf inkomstenbelasting (52%) met bijna 9.000 euro, de eerdere grens van € 57.585 wordt verhoogd naar € 66.421.
  • Kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting gaan in 2016 verder omhoog.
  • De korting op de ouderenkorting wordt deels teruggedraaid.
  • Belasting box 3, vermogensrendementsheffing, dat in 2017 meer is gebaseerd op het werkelijke rendement. Helaas wordt geen onderscheid gemaakt tussen spaargeld, beleggen en onroerend goed.
  • De algemene heffingskorting wordt versneld afgebouwd, terwijl het maximum bedrag niet wordt verhoogd.


Dit gaat ook gaat lukken, want ook in de Eerste Kamer is op 22 december 2015 een meerderheid hiermee akkoord gegaan.

Inkomensafhankelijke heffingskortingen 2016, algemene heffingskorting, arbeidskorting en belastingtarieven

In 2014 werd de stap gemaakt om de algemene heffingskorting en de arbeidskorting inkomensafhankelijk te maken. Tot een bepaald inkomen kunt u eenzelfde bedrag krijgen, maar naarmate u meer verdient krijgt u minder algemene heffingskorting en minder arbeidskorting. Hoeveel u minder krijgt wordt elk jaar erger. In feite betaalt u zo steeds meer belasting:

De inkomensafhankelijke algemene heffingskorting, 2015, 2016, 2017:

Uw inkomen

€ 10.000

€ 20.000

€ 30.000

€ 40.000

€ 50.000

€ 60.000

€ 70.000

€ 100.000

korting 2015

€ 2.203

€ 2.199

€ 1.967

€ 1.735

€ 1.503

€ 1.342

€ 1.342

€ 1.342

korting in 2016

€ 2.242

€ 2.238

€ 1.756

€ 1.274

€ 792

€ 309

€ 0

€ 0

korting in 2017

€ 2.254

€ 2.254

€ 1.770

€ 1.295

€ 815

€ 340

€ 0

€ 0

Met andere woorden, als u in 2016 een inkomen hebt van 60.000 euro krijgt u 1.929 euro minder algemene heffingskorting dan iemand met een inkomen van 20.000 euro. U betaalt dus alleen hierdoor al 1.929 euro meer belasting dan alleen uit de belastingtarieven blijkt. Dat is dus veel en veel meer dan de ogenschijnlijk 10 euro extra belasting in de eerste schijf. En zoals u uit de tabel kunt afleiden geldt grosso modo hetzelfde voor 2017. De commissie Van Dijkhuizen pleit voor lagere belastingtarieven en bij het opstellen van dat rapport was deze inkomensafhankelijke belastingverhoging via de algemene heffingskorting nog niet eens bekend. En let wel hier komt de inkomensafhankelijke arbeidskorting nog eens bovenop die eveneens nivellerend werkt. Die systematiek verandert het kabinet niet, ondanks een voorgenomen belastingverlaging.

Inkomensafhankelijke arbeidskorting 2016

Ook de arbeidskorting is inmiddels sterk afhankelijk van uw inkomen:

Hoogte arbeidskorting 2016, 2017:

Uw inkomen

€ 20.000

€ 40.000

€ 60.000

€ 80.000

€ 92.000

€ 100.000

€ 112.000

€ 120.000

korting in 2016

€ 3.103

€ 2.864

€ 2.064

€ 1.264

€ 784

€ 464

€ 0

€ 0

korting in 2017

€ 3.200

€ 2.950

€ 2.330

€ 1.510

€ 1.140

€ 790

€ 430

€ 150

De bedragen zijn wel ruim verhoogd ten opzichte van eerdere jaren voor inkomens tot 20.000 euro, maar een hoger inkomen kan een verlies aan arbeidskorting betekenen van grofweg 3.000 euro. Dat is 300 maal het effect van de verhoging van 0,06% in de eerste belastingschijf.

Heffingskorting ouderen in 2016, ouderenkorting en ouderentoeslag

Wie in 2016 AOW gerechtigd wil zijn, moet 65 jaar en inmiddels minimaal zes maanden oud zijn. Weer drie maanden later dan in 2015. Het kabinet had zich een verlaging van de ouderenkorting voorgenomen maar heeft die voor inkomens tot € 36.000 teruggedraaid:

  • € 1.187 bij een inkomen tot circa € 36.000;
  • € 70 bij een inkomen hoger dan € 36.000.


Hier bovenop komt dat in 2016 de ouderentoeslag volledig wordt afgeschaft. Een extra belasting op het vermogen van ouderen met een relatief laag inkomen dus.

Belasting op vermogen in 2016 omhoog om belastinghervorming te kunnen betalen?

De belasting op vermogen is in 2016 onveranderd. De vermogensrendementsheffing zal ook in 2016 gelijk zijn aan 1,2%. Wel wordt een aanpassing aangekondigd voor 2017. Daar staat tegenover dat regelmatig wordt verkondigd dat de belasting op vermogen ook maar omhoog moet. De commissie Van Dijkhuizen daarentegen pleit voor een verlaging en dat is ook niet onlogisch als u beseft dat de overheid veronderstelt dat u nog steeds 4% spaarrente ontvangt of 4% rendement op uw vermogen maakt. De meesten van ons maken verlies op hun vermogen doordat de belasting en inflatie hoger zijn dan het werkelijke rendement. Als sommigen meer rendement hebben gemaakt, zal dat zijn doordat ze meer risico hebben durven lopen met hun geld en men kan zich afvragen of dat niet gewoon beloond zou moeten worden. Spaargeld is voor velen een spaarpot voor later en vergeet niet dat over die spaarpot in het verleden al belasting is betaald en de Belastingdienst dat elk jaar nog eens herhaalt. Het argument dat geld op een spaarrekening of in een pensioenfonds dood geld is, is eveneens onjuist. Banken en pensioenfondsen gebruiken immers dit geld in uw plaats in binnen- of buitenland. Het kabinet kan ook bezuinigen en schuiven tussen de btw en de inkomstenbelasting als geld nodig is voor een belastinghervorming. Of de belastingwijziging er ook komt in 2017 is nu nog de vraag.

Bijtelling lease auto 2016 en 2017

Inmiddels is ook de bijtelling voor een auto van de zaak en lease auto bekend. U gaat vast meer belasting betalen over uw auto: bijtelling auto 2016 en 2017, leaseauto.

Belastinghervorming 2016 en 2017 en de toeslagen

Er wordt gewerkt aan een nieuw belastingstelsel dat niet alleen de belasting op arbeid moet verlagen, maar ook gevolgen zal hebben voor de toeslagen en de btw in 2017: fiscale toeslagen 2016 - 2017 en nieuw belastingstelsel Wiebes

Conclusie hoogte tarieven inkomstenbelasting 2016

Het belastingstelsel is ondoorzichtig. De belastingtarieven geven niet de echte belastingdruk weer. Staatssecretaris Wiebes heeft als lastige opdracht om met een vernieuwd belastingstelsel te komen, waarin minder geld wordt rondgepompt en waarmee de koopkracht van grote groepen niet te zeer wordt aangetast. In 2016 zullen we het nog met het huidige belastingstelsel moeten doen en dat betekent vooral veel ondoorzichtigheid en veel belasting betalen. Een belastingverlaging helpt, maar helpt niet iedereen aan meer koopkracht. Bovendien vernieuwt het het belastingstelsel niet.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.