Wij zijn momenteel druk bezig met het vernieuwen van onze website. Hierdoor kan het voorkomen dat deze tijdelijk niet bereikbaar is.

Home » Meer » Internet Speedtest » Is WiFi-straling gevaarlijk?

Is WiFi-straling gevaarlijk?


Is wifi-straling gevaarlijk? | Mediafuze

Wifi-straling is straling die afkomstig is door het gebruik van Wifi (draadloos internet). Met Wifi-straling wordt elektromagnetische straling bedoeld. Elektromagnetische straling kennen we al van de radiogolven, de magnetron, pc en tv en vele andere apparatuur. Wifi-straling kan schade toebrengen aan bomen, maar in hoeverre is deze straling schadelijk voor de mens?

Wat is Wifi?

De meeste mensen kennen Wifi wel. Steeds meer wordt er gebruik van gemaakt. Wifi is draadloos internet. Wifi heeft een groter bereik en een grotere bandbreedte dan bluetooth. Dit maakt dat Wifi optimaal geschikt is voor draadloos internet. Een wifiverbinding kan versleuteld worden, maar kan ook gebruikt worden zonder een sleutel in te hoeven typen. Wifi werkt op de radiofrequentie van de 2,4- en/of 5,0GHz-band.

Radiofrequentie

Een radiofrequentie is een elektromagnetische golf. Een radiogolf verplaats zich met de snelheid van het licht. Het licht is ook een elektromagnetische golf. De frequentie van een radiogolf wordt bepaald door het aantal trillingen per seconden die de golf maakt. Deze wordt uitgedrukt in hertz oftewel Hz. 1 Gigahertz (GHz) staat gelijk aan 1.000.000.000 hertz. Voor Wifi wordt een grote bandbreedte gekozen. Hoe meer informatie er verstuurd moet worden, hoe groter de bandbreedte die nodig is.

Wifi is schadelijk voor de gezondheid

Er wordt vaak gezegd dat straling die afkomstig is van Wifi, schadelijk is voor de gezondheid. Het is ook niet onlogisch dat dit verondersteld wordt: we spreken immers van elektromagnetische golven die zich overal om ons heen bevinden. Elektromagnetische golven bewegen zicht voort door een wisseling van elektrische en magnetische velden.

Sommige mensen zeggen overgevoelig te zijn voor elektromagnetische golven zoals die ook voor Wifi gebruikt worden. Dit wordt ook wel elektroallergie genoemd of Elektro HyperSensitiviteit (EHS). Dit is een onbewezen overgevoeligheid voor elektrostraling, waarbij er jeuk ontstaat aan de huid.

Elektromagnetische straling niet alleen van Wifi afkomstig

Wifi is niet de enige boosdoener van het voortbrengen van elektromagnetische straling. Zoals al eerder gezegd, wordt er voor radio ook gebruikt gemaakt van elektromagnetische straling. verder zijn de tv, pc, elektrische deken, keukenapparaat (met name de magnetron), lampen en mobiele telefoons ook voortbrengers van deze straling. Niet alles brengt een even groot elektrische straling met zich mee. Uit onderzoek is gebleken dat Wifi-straling schade toebrengt aan bomen. De straling verstoord het groeiproces waardoor blaadjes van de bomen vallen. Door deze verstoring kan ook het dierenrijk verstoord worden. Immers, planten en dieren werken nauw samen.

Gevaar voor de mens

Zoals eerder gezegd, zijn er mensen die beweren overgevoelig te zijn voor elektromagnetische straling. Nou is licht ook een elektromagnetische straling, en een lichtallergie bestaat wel degelijk. Maar of mensen ook overgevoelig kunnen zijn voor radiogolven, is tot nu toe nog niet bewezen. Onderzoek wijst uit dat er nog geen schadelijk effecten zijn gevonden bij mensen die aan Wifi-straling of straling veroorzaakt door mobiele telefoons zijn blootgesteld. Hoe dit zich in de toekomst gaat ontwikkelen is nog onduidelijk. Voor de lange termijn zijn er namelijk nog geen resultaten bekend. Uit voorzorg worden in sommige landen al mobiele telefoon geweerd uit klaslokalen en zijn laptops, tablets of andere apparaten die verbinding maken met Wifi beperkt in hun gebruik.

Een groot verschil tussen schadelijke zonnestraling en elektromagnetisch velden is de uv-straling die van zonlicht afkomstig is. Uv-licht brengt veranderingen in ons lichaam teweeg. Het DNA kan aangetast worden, met kanker of andere ziekten als gevolg. Van elektromagnetische straling is niet aangetoond dat dit ook veranderingen in ons DNA teweeg brengt. Of jeuk door elektromagnetische straling kan ontstaan is ook niet bewezen. Sommige mensen ondervinden klachten wanneer ze lange tijd achter een pc-scherm werken, zoals jeuk of pijn. Nooit is er wetenschappelijk bewijs geweest dat dit afkomstig was van elektromagnetische straling. Het placebo-effect kan ook een rol spelen hierin. Artsen kennen het fenomeen in ieder geval niet, waardoor er ook geen behandeling voor mogelijk is. Vaak richt behandeling zich kan ook op de klachten zelf. Zo kan jeuk ook veroorzaakt worden door eczeem, een allergie of overgevoeligheid voor voedingsstoffen, huisdieren of anders.

Nog nooit is bewezen dat straling afkomstig van Wifi kanker veroorzaakt. Onderzoeken die hierna gedaan zijn, zijn vaak wel kortdurende onderzoeken. Een en ander heeft te maken met het betrekkelijk nieuw zijn van Wifi. Pas jaren later kan er concreet worden gezegd of straling afkomstig van Wifi ook schadelijk is. Dit was hetzelfde geval met röntgenstraling, dat bestaat uit  elektromagnetische straling. Toen deze pas ontdekt werd, in 1895, ging men ervan uit dat röntgenstraling een veilige straling was. Pas vele jaren later werd bekend dat röntgenstraling kanker kan veroorzaken. Helaas kwam die kennis voor sommigen te laat. Met Wifi-straling is dit precies hetzelfde: momenteel kan hier nog geen uitspraak over gedaan worden, maar onderzoeken die tot nu toe zijn uitgevoerd wijzen erop dat er geen schadelijke gevolgen zijn.
«   »