Belastingaangifte 2017 en 2018 inkomstenbelasting


U moet uw belastingaangifte 2017 inkomstenbelasting (inkomen 2016) uiterlijk op 1 mei 2017 indienen bij de belastingdienst, de belastingaangifte 2018 op 1 mei 2018. Een uitstel van de belastingaangifte 2017 of 2018 is mogelijk tot uiterlijk september 2017 respectievelijk 2018. Via de inkomstenbelasting wordt de inkomstenbelasting over het jaar verrekend met de betaalde loonbelasting, de voorlopige aanslag of de maandelijkse teruggave. Moet u door de belastingaanslag belasting bijbetalen of krijgt u geld terug? Let op de aftrekposten en belastingtips 2017 en 2018.

Speerpunt belastingaangifte 2017, hulp bij het invullen van uw belastingaangifte

Het speerpunt van de belastingdienst bij uw belastingaangifte 2017 is dat u op tijd belastingaangifte doet. Gaat dat niet lukken, vraag dan op tijd uitstel van belastingaangifte doen aan, want de verzuimboete kan hoog oplopen.

Belastingaangifte 2017 en 2018 invullen, hoe snel krijg ik mijn geld terug?

Het maakt voor de behandeling van uw belastingaangifte geen verschil of u uw aangifte in januari of in maart instuurt. U krijgt in beide gevallen uw geld even snel terug als u te veel belasting hebt betaald. Als uw aangifte vóór 1 april bij de belastingdienst binnen is, krijgt u vóór 1 juli bericht in de vorm van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of een GVA brief. Op een later moment, uiterlijk binnen 3 jaar na afloop van het jaar waarover u aangifte doet, volgt de definitieve aanslag. Als u na 1 april uw belastingaangifte hebt ingediend in verband met uitstel, ontvangt u de belastingaanslag, de voorlopige aanslag, uiterlijk 3 maanden na ontvangst van uw aangifte door de belastingdienst. In de maand juli dus. Uiterlijk 3 jaar later wordt de definitieve aanslag opgelegd. Let wel dit is allemaal het streven van de belastingdienst.

Wat is een GVA brief?

GVA staat voor geen voorlopige aanslagbrief. In deze brief wordt aangegeven dat er geen voorlopige aanslag wordt opgelegd. Dit gebeurt wel als het te betalen of te ontvangen belastingbedrag minder is dan de aanslaggrens. Dat neemt overigens niet weg dat uw gegevens nog gecontroleerd kunnen worden en tot nieuwe inzichten kunnen leiden.

Ik heb teveel belasting betaald in 2016 en 2017

Er zijn meerdere manieren om te veel betaalde belasting terug te krijgen. Vooral jongeren of studenten hebben nog al eens te veel belasting betaald. Dit komt doordat ze maar een aantal maanden werken, terwijl bij het berekenen van het netto loon is verondersteld dat alle maanden zou worden doorgewerkt. Jongeren kunnen belasting terug vragen via de voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Achteraf kan blijken dat u te veel of te weinig geld hebt terug gekregen. Daarvoor is de belastingaangifte inkomstenbelasting in het leven geroepen.

Belastingaangifte inkomstenbelasting 2017 en 2018 en de loonbelasting

De loonbelasting en loonheffing houden meestal geen rekening met allerlei fiscale aftrekposten. Bovendien kunt u meerdere banen hebben waardoor uw jaarinkomen hoger is dan dat een bepaalde werkgever weet. Er kan sprake zijn van bonussen, een 13e maand, gratificatie, noem maar op. Allerlei zaken die, als u het hele jaar achteraf bekijkt, tot een ander financieel beeld kunnen leiden. U kunt te veel belasting hebben betaald, maar ook te weinig. U kunt ook tijdens het jaar teveel belasting hebben teruggevraagd en gekregen. De aangifte inkomstenbelasting is het moment om alles eens goed op een rij te zetten. Dat kan via een digitale aangifte maar ook via het toegestuurde belastingbiljet.

Hulp bij uw belastingaangifte 2017, belastingtips 2017

Wat de belastingaangifte vooral anders maakt dan de loonheffing gedurende het jaar zijn de fiscale aftrekposten, waarop u mogelijk recht hebt. Grote posten hierbij zijn de aftrek van de hypotheekrente en de fiscaal aftrekbare ziektekosten, maar er zij er natuurlijk meer. Ook uw persoonlijke situatie is van belang, hebt u een fiscale partner of niet. De belangrijkste posten bij uw belastingaangifte inkomensbelasting worden onderstaand kort toegelicht.

Fiscaal partner of niet in 2016, 2017 en 2018

Het maakt voor de aangifte inkomstenbelasting 2017 en uw belastingaanslag uit hoe uw gezin is samengesteld. Of u bijvoorbeeld kinderen hebt en of u een fiscale partner hebt. Dit werkt namelijk door in de verschillende fiscale aftrekposten en de hoogte van de enkele heffingskortingen. Ook uw leeftijd kan tot verschillen leiden en de vraag of u inkomen uit tegenwoordige arbeid hebt, een uitkering of anders. Iedereen komt voor de algemene heffingskorting in aanmerking, terwijl de andere kortingen afhankelijk zijn van bovengenoemde factoren. Wie getrouwd zijn, zijn automatisch elkaars fiscale partner. Ook als u duurzaam gescheiden van elkaar leeft. Hebt u een fiscaal partner dan mogen de aftrekposten tussen de partners zo worden verdeeld, dat het u fiscaal het meeste voordeel geeft. Dit kan leiden dat uw belastingaanslag een mooie belastingteruggave wordt. Het fiscaal partnerschap is veranderd voor wie samenwoont zonder een notarieel samenlevingscontract. In dat geval bent u namelijk geen fiscale partners meer.

De hypotheekrente aftrek, hypotheekrente vooruit betalen

Als u tijdens het jaar niet bent verhuisd en geen nieuwe hypotheek hebt afgesloten is het allemaal zeer simpel. U hebt van uw bank de jaaropgave van de betaalde hypotheekrente inclusief de vooruit betaalde hypotheekrente gekregen en neemt dit over het aangifteformulier. Anders wordt het wanneer u in een ander huis met overwaarde hebt verkocht. U bent namelijk verplicht om de overwaarde van het oude huis in het nieuwe huis te stoppen. Dit heet de bijleenregeling. Als u de overwaarde voor iets anders hebt gebruikt, maar wel het nieuwe huis volledig financiert, is alleen de hypotheekrente van de hypotheek minus de overwaarde fiscaal aftrekbaar.

Rekenvoorbeeld:

Stel u neemt een hypotheek op uw nieuwe huis van 300.000 euro en behoudt de overwaarde van 50.000 euro van het verkochte huis op een spaarrekening, dan is voor het nieuwe huis de hypotheekrente aftrekbaar op een bedrag van 250.000 euro. U moet hiervoor dan de opgave van de bank corrigeren.

Aftrek kosten aankoop huis 2016-2018

Als u een huis hebt verkocht, zijn hiervan ook fiscaal aftrekbaar de volgende posten:

 • De provisie van de hypotheek tot een maximum van 1,5 % van het hypotheekbedrag of maximaal 3.630 euro.
 • De notariskosten voor de passeren van de hypotheekakte plus de kosten van taxatie van de woning.
 • Kosten Kadaster, de kadastrale rechten.
 • De bouwrente bij een nieuwbouwwoning.

Eigenwoningforfait 2017 en 2018 en WOZ waarde

Als eigenaar van een woning moet u het eigen woning forfait optellen bij uw inkomen. De hoogte is gebaseerd op de WOZ-waarde van een jaar eerder dan vermeld wordt op de WOZ-beschikking. De WOZ-beschikking 2017 gaat over de waarde van uw woning op 1 januari 2016. Deze beschikking hebt u naar alle waarschijnlijkheid in februari ontvangen. De hypotheekrente is dus een aftrekpost, maar het eigenwoningforfait wordt gezien als extra inkomen, waarover u belasting moet betalen. In de gevallen waarin het eigenwoningforfait hoger is dan de post hypotheekrenteaftrek, wordt het saldo op nul gezet. Dan is er en geen aftrek en geen bijtelling. Dit komt door de Wet Hillen.

Fiscale bijtelling auto van de zaak 2016, 2017 en 2018

Bij privé gebruik van de auto van de zaak met meer dan 500 kilometer per jaar, moet u een percentage van de cataloguswaarde van de wagen bij uw inkomen optellen. Hoeveel u moet bijtellen hangt af van de auto, de CO2 uitstoot en zuinigheid van de auto:

Co2 emissie leaseauto

Nulemissie

1-50 gram/km

51-106 gram/km

> 106 gram/km

2016

4%

15%

21%

25%

2017

4%

22%

22%

22%

2018

4%

22%

22%

22%

Uw werkgever houdt maandelijks met deze bijtelling voor 1/12 deel rekening. Wie stelt minder dan 500 kilometer privé te rijden met de auto moet dat wel kunnen aantonen. Overigens zijn kilometers voor woon-werkverkeer zakelijke kilometers en geen privé kilometers.

Aftrekbare ziektekosten belastingaangifte 2017 en 2018

De aftrek van ziektekosten is verder versoberd. In de eerste plaats zijn vooral nog de ziektekosten voor chronisch zieken en gehandicapten aftrekbaar en niet langer de tweede of derde bril van iemand. Toch blijven nog vele specifieke zorgkosten fiscaal aftrekbaar. Bekijk ook de aftrekbare kosten van een tandarts, een dieet, een arts, hulpmiddelen en nog veel meer. Bij een laag inkomen kunnen de specifieke zorgkosten soms extra worden verhoogd.

Belastingvrij sparen in box 3 van de inkomstenbelasting 2017 en 2018, belasting op spaargeld

In box 3 van de inkomstenbelasting met daarin het spaargeld en ander vermogen anders dan het eigen huis, betaalt u boven de vrijstellingen 1,2% vermogensrendementsheffing. Maar gelukkig kunt u van allerlei vrijstellingen gebruik maken. Zolang u onder de vrijgestelde bedragen blijft betaalt u hierover geen vermogensbelasting en kunt u dus belastingvrij sparen:

De vrijstellingen op spaargeld en vermogen 2016 en 2017:

Wie

Alleenstaand

Gehuwd of samenwonend (fiscale partners)

 

Vrijstellingen 2016

€ 24.437

€ 48.874

Vrijstellingen 2017

€ 25.000

€ 50.000

Bij deze vrijstellingen kunt u ook twee heffingskortingen toepassen die een extra vrijstelling geven. De korting voor maatschappelijke beleggingen en de korting voor directe beleggingen in durfkapitaal en cultuurfondsen.

Heffingskortingen 2016, 2017 en 2018

Heffingskortingen betekenen een netto korting op inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Met een aantal heffingskortingen houdt de werkgever op uw verzoek direct rekening bij de loonheffing:

 • De algemene heffingskorting;
 • De arbeidskorting;
 • De (alleenstaande)ouderenkorting;
 • De levensloopverlofkorting;
 • De jonggehandicaptenkorting.


Voor andere heffingskortingen kunt u een aanvraag indienen:

 • De inkomensafhankelijke combinatiekorting;
 • De korting voor groene beleggingen;


Was uw inkomen in 2017 minder dan 6.320 euro en betaalt u daardoor geen of weinig belasting, dan kunt u uw heffingskortingen waarschijnlijk niet geheel verrekenen met uw belasting. Uitbetaling via uw partner is dan mogelijk als:

 • U meer dan 6 maanden dezelfde fiscale partner had.
 • Uw fiscale partner voldoende belasting betaalde in Nederland.

Tarieven belastingaangifte inkomstenbelasting 2017

De tarieven voor de inkomstenbelasting 2017, de heffingskortingen en belastingschijven wijken elk jaar iets af. De inkomstenbelasting 2017, tarieven en belastingschijven zullen in combinatie met de heffingskortingen en aftrekposten bepalen hoeveel belasting u bij uw belastingaangifte inkomsten belasting in 2017 zult terugkrijgen of dat u wellicht moet bijbetalen.

Slot belastingaangifte 2017 en 2018

Vergeet ook andere aftrekposten en fiscaal aftrekbare uitgaven niet zoals de alimentatie aan uw ex en bijvoorbeeld de studiekosten. Na het invullen van dit alles wordt ook duidelijk of u belasting terug krijgt of helaas moet bijbetalen. Veel succes met deze tips. Niemand betaalt immers graag te veel belasting.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.