Coronavirusinfecties: Covid-19

Gepubliceerd op 18 augustus 2020 om 07:00


Coronavirusinfecties: Covid-19 | Mediafuze

Wat is het?

Coronavirusinfecties

De coronavirussen behoren tot een familie van virussen. De meeste veroorzaken een milde bovensteluchtweginfectie (bijv. een gewone verkoudheid), maar sommige kunnen aanleiding geven tot ernstige en zelfs dodelijke luchtweginfecties. Dat geldt vooral voor:

 • SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome, veroorzaakt door SARS-CoV);
  • ontstaan in China, uitbraak in 2003, trof ongeveer 8.000 personen wereldwijd.
 • MERS (Middle East Respiratory Syndrome, veroorzaakt door MERS-CoV);
  • trof voornamelijk personen in het Midden-Oosten, uitbraak in 2012.
 • covid-19 (Corona Virus Disease, veroorzaakt door SARS-CoV-2);
  • ontstaan in Wuhan, China, eind 2019.

Het risico op een ernstig verloop is met deze coronavirussen groter, zeker bij oudere mensen en personen met andere chronische gezondheidsproblemen.

Covid-19

Risicopersonen

De kans op een ernstige evolutie is groter bij personen die:

 • ouder zijn dan 65 jaar, en zeker ouder dan 80 jaar;
 • een verminderde weerstand hebben;
 • roken;
 • lijden aan:
  • hoge bloeddruk;
  • hart- en vaatziekten;
  • diabetes; 
  • een ernstige chronische aandoening van het hart, de longen, de nieren of de lever;
  • kanker.

Verspreiding

De coronavirussen verspreiden zich via vochtdruppeltjes die:

 • in de lucht terechtkomen bij niezen of hoesten en vervolgens door anderen worden ingeademd;
 • worden doorgegeven via de slijmvliezen (van de neus, mond en ogen) na contact met de handen.

Hoe kun je covid-19 herkennen?

De infectie verloopt meestal mild, maar kan op zeer korte tijd ernstig worden, vooral bij kwetsbare personen en ouderen.

De ziekte begint doorgaans met een plotse hoge koorts (>38,5°C) en hoest. De eerste symptomen treden gewoonlijk 4 tot 5 dagen na de besmetting op, soms vroeger (minstens na 2 dagen) of later (tot max. 14 dagen).

Bij kinderen en adolescenten verloopt de ziekte bijna altijd mild.

Mild verloop

Ongeveer 80% van de patiënten heeft lichte symptomen:

 • hoest;
 • koorts;
 • lichte ademhalingsmoeilijkheden.

Andere mogelijke symptomen zijn:

 • misselijkheid;
 • diarree;
 • spierpijn;
 • hoofdpijn;
 • duizeligheid;
 • keelpijn;
 • verlies van reuk- of smaakzin.

De ziekte kan lijken op een verkoudheid. Het is ook mogelijk dat je geen koorts of zelfs helemaal geen symptomen hebt.

Ernstig verloop

Ongeveer 15% van de patiënten heeft ernstige symptomen die vaak ongeveer 5 dagen na het begin van de symptomen erger worden:

 • ademhalingsmoeilijkheden;
 • hoge koorts;
 • klonters die de bloedvaten kunnen verstoppen (trombo-embolie).

 

Op de longfoto of -scan is dan een longontsteking te zien.
Hiervoor is soms een ziekenhuisopname nodig.

Ongeveer 5% van de patiënten moet worden opgenomen op de afdeling intensieve zorg. Het sterftecijfer in deze groep ligt hoog.

Hoe stelt je arts covid-19 vast?

Je arts zal covid-19 vermoeden op basis van je symptomen en je verhaal. Laboratoriumonderzoek kan de diagnose bevestigen.

Neuswisser

De diagnose wordt gesteld met een diepe neuswisser.

 • Bij deze test brengt de arts langzaam een soort van lange wattenstaaf (wisser) in een van je neusgaten tot in je keel. Dit kan heel even onaangenaam zijn.
 • De arts draagt speciale beschermkledij (masker, bril, gezichtschild, handschoenen), want het is mogelijk dat je tijdens deze test moet niezen.
 • Heeft je huisarts geen beschermingsmateriaal? Dan verwijst hij je voor deze test door naar een triagepost of naar het ziekenhuis.
Coronavirusinfecties: Covid-19 | Mediafuze

Het is mogelijk dat deze test niets aantoont, maar dat de arts de diagnose toch stelt, omdat je symptomen hebt én de longscan wijst op covid-19.

Wat kun je zelf doen?

Preventie

Je kan zelf enkele voorzorgsmaatregelen nemen om niet besmet te geraken:

 • Was en ontsmet regelmatig je handen.
 • Vermijd contact met mensen die hoesten of niezen, al dan niet met koorts.
 • Soms kan een mond- en neusmasker helpen.
 • Raak zo weinig mogelijk je gezicht aan met je handen.

Om de overdracht van een coronavirus van persoon op persoon te vermijden, volg je het best de volgende aanbevelingen:

 • Was regelmatig je handen met water en zeep.
 • Als je niest of hoest:
  • Bedek je mond met een papieren zakdoek, gooi de zakdoek vervolgens weg en was je handen.
  • Heb je geen zakdoek bij de hand? Nies of hoest dan in de holte van je elleboog, niet in je handen.
 • Blijf thuis als je ziek bent.

In geval van besmetting

Contacteer je arts als:

 • je denkt besmet te zijn met het coronavirus;
 • je symptomen hebt die verergeren, zoals ademhalingsmoeilijkheden of hoge koorts.

Moet je naar het ziekenhuis? Bel dan het onthaal en laat weten dat je mogelijk covid-19 hebt. Het ziekenhuis kan zich daar dan op voorbereiden, zodat andere personen niet aan het virus worden blootgesteld.

Als je ziek bent, is het belangrijk dat je:

 • voldoende rust neemt;
 • gezond en evenwichtig eet;
 • voldoende water drinkt, zeker als je zweet door koorts;
 • regelmatig even beweegt: sta bijvoorbeeld 2 à 3 keer per dag op uit je bed of je zetel gedurende 5 à 10 minuten;
 • eventueel paracetamol inneemt tegen pijn en koorts.

Quarantaine

Heb je symptomen van covid-19 en ben je thuis in quarantaine? Volg de onderstaande maatregelen dan nauwgezet op.

Vermijd contact met andere personen.

 • Blijf thuis.
 • Vermijd elk bezoek aan huis.
 • Blijf uit de buurt van je familie en naasten.
 • Indien mogelijk:
  • Kies een ruimte waarin alleen jij vertoeft, ook om te eten en te slapen.
  • Vermijd gemeenschappelijke ruimten.
  • Gebruik een andere badkamer en ander toilet dan je huisgenoten.
 • Als dat niet mogelijk is:
  • Gebruik als laatste het sanitair.
  • Ontsmet het daarna goed, als je toestand het toelaat.
 • Sluit het deksel van de wc nadat je een grote boodschap hebt gedaan en trek vervolgens door.

Gebruik een mondmasker en bewaar afstand.

 • In aanwezigheid van anderen:
  • Draag een mondmasker, en was dat dagelijks op minstens 60°.
 • Als dat niet mogelijk is:
  • Hou meer dan 1,5 meter afstand.
  • Bedek je mond met een stoffen doek, en was die dagelijks op minstens 60°.

Als je hoest of niest:

 • Bedek je neus en mond met een stoffen of papieren zakdoek.
  • Als je een papieren zakdoek gebruikt, gooi die dan meteen na gebruik weg.
  • Als je een stoffen zakdoek gebruikt, stop die dan meteen na gebruik in een stoffen zak en plaats die in de wasmachine (minstens 60°).
 • Was daarna je handen.
 • Als je geen zakdoek bij de hand hebt:
  • Hoest of nies in de holte van je elleboog.

Was je handen.

 • Wanneer?
  • telkens wanneer je hebt gehoest;
  • telkens wanneer je hebt geniesd;
  • na elk toiletbezoek;
  • nadat je vuile was hebt aangeraakt,
  • en daarnaast nog meerdere keren per dag.
 • Waarmee?
  • met water en zeep;
  • als je geen water en zeep in de buurt hebt:
   • met alcoholgel (hydroalcoholische oplossing met minstens 70% alcohol).
 • Hoe?
  • Was je handen gedurende 40 à 60 seconden.
  • Maak ze droog, bij voorkeur met een wegwerpdoekje.
  • Als je geen wegwerpdoekjes hebt:
   • gebruik een handdoek, stop die zodra die vochtig is in een stoffen zak en plaats die in de wasmachine (minstens 60°).
 • Wie?
  • Was zelf vaak en grondig je handen.
  • Alle andere huisgenoten moeten vermijden om hun ogen, neus en mond met ongewassen handen aan te raken.

Vermijd om gebruiksvoorwerpen te delen.

 • Drink niet uit hetzelfde glas of dezelfde tas.
 • Eet niet uit hetzelfde bord.
 • Gebruik je eigen tandenborstel en handdoek.
 • Neem geen trek van de sigaret van iemand anders.
 • Was objecten na gebruik met water en zeep. Vergeet de afstandsbediening van de tv niet.

Ontsmet oppervlakken.

Volg de instructies hieronder.

 • Reinig oppervlakken die veel aangeraakt worden, bijv. (nacht)tafel, deurklinken, wc-bril, vloer.
 • Doe dit eenmaal per dag.
 • Gebruik hiervoor water dat 4% bleekwater (javel) bevat:
  • Giet 40 ml onverdund bleekwater in een fles van 1 liter en vul deze vervolgens met leidingwater.
  • Koop een reeds verdund product in de supermarkt met ongeveer 4% bleekwater.
 • Laat het water met bleekwater minstens 5 minuten inwerken.
 • Gooi de restanten kraanwater en bleekwater weg in het toilet.
 • Spoel de verschillende oppervlakken met koud water.

  Verlucht de leefruimten.

  • Zet meerdere keren per dag het raam open van de kamer waar je verblijft.

  Wat kan je arts doen?

  Behandeling

  De behandeling is er vooral op gericht je klachten te verminderen.

  • Bij pijn en koorts is paracetamol het eerstekeuzegeneesmiddel.
  • Als je last hebt van hevige misselijkheid, dan kan je arts je metoclopramide voorschrijven.
  • In bepaalde gevallen kan je arts je een geneesmiddel voorschrijven om je bloed te verdunnen.
   • Dat geneesmiddel krijg je 1 tot 2 keer per dag via een spuitje net onder je huid.
   • Je kan het spuitje zelf leren zetten of je kan hulp vragen aan een verpleegster.

  Ziekenhuisopname

  • Een opname in het ziekenhuis is soms nodig om de ademhaling te verbeteren via zuurstoftoediening en met behulp van machines die de ademhaling ondersteunen.
  • Uit voorzorg worden soms antibiotica gegeven, hoewel die niet efficiënt zijn tegen virussen. Ze helpen wel in geval van extra besmettingen door bacteriën.

  Bepaalde geneesmiddelen, zoals remdesivir of chloroquine, worden in het ziekenhuis gebruikt om het coronavirus te bestrijden. Het gebruik ervan kadert in studies en is nog experimenteel. 

   Contactopvolging

   Om de verspreiding van covid-19 te vertragen, is het belangrijk om snel te weten wie besmet is met het coronavirus en met wie deze persoon recent nog contact heeft gehad. Die persoon kan op zijn beurt besmet zijn en het virus doorgeven vanaf 2 dagen voordat hij zelf symptomen ontwikkelt.

   • Heb je een lichte infectie? Dan verdwijnt het virus in iets meer dan een week.
   • Heb je een ernstige infectie waarvoor je in het ziekenhuis bent opgenomen? Dan doet het virus er langer over om te verdwijnen.
   • Afhankelijk van je situatie, meer bepaald of je symptomen hebt of niet, krijg je misschien het advies om 14 dagen thuis te blijven en je symptomen in het oog te houden.

   Contactopvolging houdt in dat contactonderzoekers nagaan met wie een drager van covid-19 in contact kwam. Als de onderzoekers die personen snel opsporen, kunnen ze hen informeren over het feit dat ze in contact zijn geweest met een drager van het virus. Op die manier kunnen deze personen goed op hun persoonlijke hygiëne letten. Zo kunnen contactonderzoekers ook zo snel mogelijk nieuwe gevallen ontdekken. Het doel van contactopvolging is een nieuwe epidemie van covid-19 vermijden.
   «   »