Rechter: ‘Avondklok moet per direct worden opgeheven’ (update)


Het Kabinet moet de avondklok per direct opheffen. Dat bepaalde de rechtbank in Den Haag dinsdagochtend in een kort geding, aangespannen door de Stichting Viruswaarheid. De uitspraak van de rechter heeft geen opschortende werking en gaat dus vanavond al in.

Volgens de rechtbank is de uitbraak van het coronavirus geen acute noodsituatie, waar de Wet Buitengewone Bevoegdheden Burgerlijk Bezag voor is bedoeld. De wet was eigenlijk bedoeld voor noodsituaties, zoals bijvoorbeeld een dijkdoorbraak.

“Een zwaarwegende maatregel als een avondklok had, onder de gegeven omstandigheden, niet via de weg van de Wbbbg en de daaruit volgende ministeriële regeling mogen worden ingevoerd”, aldus de rechtbank.

“De vergaande beperking van de bewegingsvrijheid van burgers noopt tot een zeer zorgvuldig besluitvormingsproces”, zo vult de rechtbank aan. “Terecht heeft Viruswaarheid naar voren gebracht dat een avondklok, via een noodwet, niet kan worden ingezet om ‘het gevoel van urgentie’ onder de bevolking te vergroten. Ook de stelling dat de avondklok waarschijnlijk een ‘zinvolle bijdrage’ kan leveren aan het terugdringen van het virus is onvoldoende.” Coronaboetes hoogstwaarschijnlijk van tafel Inmiddels heerst ook het vermoeden dat de boete,s die zijn uitgedeeld voor het schenden van de avondklok, van tafel worden gehaald. Een voormalig strafrechtadvocaat uit Groningen stelt: “Dit zou het eerste zijn wat ik had aangehaald in mijn verweer. Ik zou mijn cliënt nu meteen aanraden om dit argument te gebruiken. Als de wet onrechtmatig is doorgevoerd, dan zijn de boetes die zijn uitgedeeld ook onrechtmatig. Dat verweer zul je nu waarschijnlijk heel vaak gaan zien.” Kabinet vraagt spoedappèl aan om uitspraak te schorsen tot hoger beroep De rechtbank moet dinsdagmiddag uitspreken of de avondklok stand houdt of moet worden geschorst. Dat betekent dat de coronamaatregel nog niet definitief van de baan is.
«   »